Ympäristölupapäätökset

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

 Vuodesta 2014 lähtien päätökset löytyvät Vesi-ja ympäristölupien tietopalvelusta.

Alueelliset ympäristölupapäätökset vuosilta 2010-2013 löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen. Ennen vuotta 2010 annetut vesilupapäätökset löytyvät sivun vasemman palstan linkistä, joka vie ymparisto.fi -sivuille.

 

Tietoa alueelta

Ympäristölupapäätökset 2014 - Etelä-Suomi ja Lounais-Suomi

Etelä-Suomen AVI myöntää myös Lounais-Suomen alueen  ympäristölupapäätökset.

8.7.2014 lähtien Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämät ympäristölupapäätökset on löydettävissä myös Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Hakija / Sökanden Kunta / Kommun Asia / Ärende Päätöspvm. / Beslutsdatum Diaarinumero / Diarienummer Päätös / Beslut (pdf)
Kaartjärven Vesihuolto Oy Loppi Kaartjärven jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 7.7.2014 ESAVI/338/04.08/2013 116/2014/2
Vantaan Energia Oy Vantaa Päätös ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee HK Ruokatalo Oy:n Vantaan tuotantolaitoksen yhteydessä toimivan kattilalaitoksen toiminnalle 16.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan No YS 1526 lupamääräysten tarkistamista 4.7.2014 ESAVI/275/04.08/2012 137/2014/1
Fingrid Oyj Porvoo Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS 544/2005 määrätyn lupamääräysten tarkistamismääräajan pidentämistä 3.7.2014 ESAVI/79/04.08/2014 136/2014/1
Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinna Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista ja pilaantuneiden maa-ainesten sekä betoni- ja tiilijätteen hyödyntämistä maarakentamisessa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 3.7.2014 ESAVI/304/04.08/2013 135/2014/1
Ekokem-Palvelu Oy Pori Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee mäntyöljysakan kompostointia 2.7.2014 ESAVI/5604/04.08/2014 134/2014/1
Oy Hartwall Ab Heinola Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee tasausaltaiden pilaantuneiden ainesten puhdistusta toimintansa lopettaneen panimon alueella 2.7.2014 ESAVI/170/04.08/2013 133/2014/1
Ovako Imatra Oy Ab, Ukonhauta Oy, Konepeikko Oy Imatra Hakemus terästehtaan ympäristölupapäätöksen (nro 126/04/2, Dnro ISY-2003-Y-240) lupamääräysten tarkistamiseksi 2.7.2014 ESAVI/346/04.08/2013 132/2014/1
Orimattilan kaupungin vesilaitos Orimattila Vääräkosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 30.6.2014 ESAVI/350/04.08/2012 112/2014/2
Helsingin Satama Helsinki Ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen hakemus, joka koskee Helsingin Sataman Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan nro 45/2006/2, 22.12.2006 lupamääräysten tarkistamista 30.6.2014 ESAVI/297/04.08/2012 131/2014/1
STX Finland Oy Rauma Hakemus, joka koskee STX Finland Oy:n Rauman telekan lopettamista ja ympäristöluvan raukeamista 30.6.2014 ESAVI/350/04.08/2013

130/2014/1

Liite 2  Liite 3

Loviisan kaupungin vesiliikelaitos Loviisa Vårdön jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 26.6.2014 ESAVI/213/04.08/2012 110/2014/2
Fatec Oy Pori Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee Meri-Porin voimalaitoksen lentotuhkan prosessointia hyötykäyttökelpoiseksi lopputuotteiksi 26.6.2014 ESAVI/128/04.08/2014 129/2014/1
SPU Oy Kankaanpää Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee SPU Oy:n lämmöneristetehtaan toimintaa 26.6.2014 ESAVI/154/04.08/2013 128/2014/1
Juha Näppi Luumäki Juhansuon turvetuotannon ympäristölupa 25.6.2014 ESAVI/48/04.08/2013 108/2014/2
Kylläspuu Oy, konkurssissa Koski Tl Ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen Kylläspuu Oy:n puun kyllästämön lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus, ympäristöluvan raukeaminen ja ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:n mukainen suunnitelma kyllästämötoiminnan lopettamisen jälkeistä toimintaa 24.6.2014 ESAVI/244/04.08/2012 127/2014/1
Kotkan Energia Oy Kotka Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen hakemus, joka koskee Hovinsaaren voimalaitoksen toiminnan olennaista muuttamista sekä ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista hakemusta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta 24.6.2014 ESAVI/286/04.08/2013 126/2014/1
Moviator Oy Hanko Ympäristönsuojelulain 61 § mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee rauta- ja terästehtaan kuonan käsittelyssä muodostuneen hienojakoisen aineksen jauhatusta ja raudan magneettierottelua 24.6.2014 ESAVI/89/04.08/2014 125/2014/1
Peiron Oy, Kokemäen Valimo Kokemäki Ympäristölupahakemus olemassa olevan teräs- ja rautavalimon toiminnalle ja toiminnan muutokselle 24.6.2014 ESAVI/201/04.08/2010 124/2014/1
Kuusakoski Oy, Ekopak Lahti Espoo Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätteiden murskauksessa muodostuvan kevytjakeen jalostamista polttoaineeksi 19.6.2014 ESAVI/113/04.08/2014 123/2014/1
Kuusakoski Oy, Ekopak Lahti Lahti Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätteiden murskauksessa muodostuvan kevytjakeen jalostamista polttoaineeksi 19.6.2014 ESAVI/114/04.08/2014 122/2014/1
Tahkoluodon Polttoöljy Oy Pori Tahkoluodon Polttoöljy Oy:n hakemus lopetetun toiminnan tarkkailu- ja raportointivelvoitteiden lakkauttamiseksi 18.6.2014 ESAVI/343/04.08/2013 121/2014/1
Lassila & Tikanoja Oyj Hämeenlinna Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus Lassila & Tikanoja Karanojan kierrätyslaitoksen ympäristölupapäätösten lupamääräysten tarkistamiseksi 17.6.2014 ESAVI/101/04.08/2013 119/2014/1
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Espoo Päätös HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hakemuksesta, joka koskee Ämmänsuon sekajätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan No YS, 658, 16.5.2005 voimassaoloajan jatkamista 17.6.2014 ESAVI/331/04.08/2012 117/2014/1
Kemiönsaaren Vesi Kemiönsaari Kemiön jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 17.6.2014 ESAVI/173/04.08/2010 96/2014/2
Paraisten kaupunki Parainen Paraisten kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 muuttaminen 1.1.2013 alkaen noudatettavaksi määrätyn puhdistustuloksen ja raja-arvojen osalta 16.6.2014 ESAVI/272/04.08/2012 95/2014/2
Boliden Harjavalta Oy Harjavalta Hakemus, joka koskee Boliden Harjavalta Oy:n kuonarikastamolla muodostuvan kuparihienokuonan Sievarin kaatopaikan rakentamista ja käyttöönottoa sekä toiminnan aloittamista mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 16.6.2014 ESAVI/116/04.08/2013 118/2014/1
Shell International Petroleum Company Limited Helsinki Shell International Petroleum Company Limited -yhtiön ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen hakemus pilaantuneen maaperän puhdistamista Laajasalon öljyhuoltoalueella koskevan ympäristölupapäätöksen (Nro 50/2014/1, 18.3.2014) täytäntöön panemiseksi muutoksenhausta huolimatta 13.6.2014 ESAVI/111/04.08/2014 120/2014/1
Lemminkäinen Infra Oy Tuusula Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintoja koskevan ympäristölupapäätöksen Nro 17/2013/1, 31.1.2013 lupamääräyksen 13. määräajan pidentämistä koskevasta hakemuksesta 13.6.2014 ESAVI/7/04.08/2014 116/2014/1
Jaakko Hietaluoma Karvia Hakemus, joka koskee kiinteistöllä Hietaluoma RN:o 3:17 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan muutosta 13.6.2014 ESAVI/18/04.08/2014 115/2014/1
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Hämeenlinna Lammin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 11.6.2014 ESAVI/349/04.08/2012 88/2014/2
Lapinjärven kunta Lapinjärvi Porlammin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 11.6.2014 ESAVI/290/04.08/2012 87/2014/2
Erkko Näppi Oy Rauma, Eurajoki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kallion louhintaa ja louheen murskausta 11.6.2014 ESAVI/18/04.08/2013 114/2014/1
Oy Terrasor Ab Porvoo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Oy Terrasor Ab:n pilaantuneen maan vastaanotto- ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen No YS 438, 23.4.2002 lupamääräysten tarkistamista, sekä ilmoitus toiminnan lopettamisesta ja toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen rauettaminen 10.6.2014 ESAVI/547/04.08/2010 112/2014/1
Ekoport Turku Oy Forssa Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee katalyyttilaitoksen testausta ja valmistelua tuotantoa varten Ekoport Turku Oy:n Forssan tuotantolaitoksella 9.6.2014 ESAVI/104/04.08/2014 113/2014/1
Espoon Ampumaratayhdistys ry Espoo Lahnuksen ampumaradan toimintaa koskevan ympäristöluvan No YS 1558, 27.12.2004 lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan olennaista muuttamista koskeva hakemus 9.6.2014 ESAVI/206/04.08/2011 111/2014/1
Airiston Matkailukeskus Oy Parainen Ympäristölupahakemus Airiston Matkailukeskus Oy:n jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamisesta 9.6.2014 ESAVI/610/04.08/2010 84/2014/2
Hannu Yli-Tuomola Loimaa Hakemus, joka koskee kiinteistöllä Metsola RN:o 1:12 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan muutosta 4.6.2014 ESAVI/75/04.08/2014 110/2014/1
Tero Satakala perustettavan yhtiön lukuun Lieto Hakemus, joka koskee kiinteistölle Rauhala RN:o 3:62 rakennettavan eläinsuojan toimintaa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 4.6.2014 ESAVI/65/04.08/2014 109/2014/1
Fingrid Oy Pori Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Tahkoluodon kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Nro 72 YLO 2.9.2004 määrätyn lupamääräysten tarkistamismääräajan pidentämistä 4.6.2014 ESAVI/81/04.08/2014 108/2014/1
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Porvoo Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä No YS 1026, 23.8.2007 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen 2.6.2014 ESAVI/124/04.08/2014 107/2014/1
Raaseporin Vesi Raasepori Mustion jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 30.5.2014 ESAVI/143/04.08/2012 78/2014/2
Seppo Salonen Ulvila Kiinteistöllä Kauravainio RN:o 21:4 sijaitsevan sikalan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 30.5.2014 ESAVI/4/04.08/2014 106/2014/1
CH-Polymers Oy Kouvola Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee CH-Polymers Oy:n Kaipiaisten tehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 30.5.2014 ESAVI/163/04.08/2013 104/2014/1
Helsingin Erikoishöyläys Oy Lapinjärvi Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Helsingin Erikoishöyläys Oy:n Lapinjärven tehtaalla tapahtuvaa puun murskaustoimintaa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 30.5.2014 ESAVI/198/04.08/2013 103/2014/1
Ekokem-Palvelu Oy Hausjärvi Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee Kuulojan käsittelykeskuksen hallin 1 toimintojen lopettamisen jälkeisiä toimia 28.5.2014 ESAVI/122/04.08/2014 105/2014/1
Orkla Foods Finland Oy Naantali Hakemus kalankäsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen muuttamiseksi mereen johdettavien jätevesien osalta 27.5.2014 ESAVI/10/04.08/2014 101/2014/1
FinnHEMS Oy Turku Ympäristölupahakemus, joka koskee FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 §) 23.5.2014 ESAVI/58/04.08/2014 102/2014/1
Heimon Kala Oy Parainen Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa meressä Storströmmenin salmessa 21.5.2014 ESAVI/714/04.08/2010

75/2014/2

översätning beslut

Lahti Energia Oy Lahti Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista 20.5.2014 ESAVI/186/04.08/2013 100/2014/1
Helsingin Energia Helsinki Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen 20.5.2014 ESAVI/72/04.08/2014 98/2014/1
Envor Processing Oy Forssa Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus Envor Processing Oy:n jätteiden käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi 19.5.2014 ESAVI/358/04.08/2013 99/2014/1
Neste Oil Oyj Inkoo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus koskien Neste Oil Oyj:n Inkoon varaston ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan muutosta 15.5.2014 ESAVI/226/04.08/2012 97/2014/1
Oy Visko Teepak Ab Hanko Ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 §:n mukainen hakemus, joka koskee Oy ViskoTeepak Ab:n keinosuolitehtaan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi 14.5.2014 ESAVI/337/04.08/2011

92/2014/1

liite

Niemisen Valimo Oy Harjavalta Niemisen Valimo Oy:n hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi 14.5.2014 ESAVI/200/04.08/2010 95/2014/1
Kiertokapula Oy Hämeenlinna Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston 28.7.2011 Kiertokapula Oy:lle antaman päätöksen nro 61/2011/1 muuttamista sekä toiminnanaloittamislupahakemus 12.5.2014 ESAVI/324/04.08/2013 96/2014/1
MTT Jokioisten kartanot (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Jokioinen Eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan tarkistamishakemus 8.5.2014 ESAVI/167/04.08/2012 94/2014/1
Porvoon Energia Oy Porvoo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee pohjatuhkan hyödyntämistä kenttärakenteissa Tolkkisten voimalaitoksilla sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 8.5.2014 ESAVI/145/04.08/2013 93/2014/1
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Orimattila Hakemus Kromipinta Oy:n metallien pintakäsittelyä tekevän laitoksen toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta 5.5.2014 ESAVI/54/04.08/2014 91/2014/1
Kuusakoski Oy Heinola Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pyrolyysikäsittelykapasiteetin kartoitusta ja käsittelyaikojen optimointia 2.5.2014 ESAVI/92/04.08/2014 90/2014/1
Fingrid Oyj Eurajoki Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Olkiluodon kaasuturbiiniboimalaitoksen ympäristölupapäätöksessä Nro 47/2006/2 määrätyn lupamääräysten tarkistamismääräajan pidentämistä 2.5.2014 ESAVI/78/04.08/2014 89/2014/1
Evac Oy Forssa Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon pienessä kokoluokassa 28.4.2014 ESAVI/85/04.08/2014 88/2014/1
Hyvinkään Urheiluautoilijat ry ja Hyvinkään Moottorikerho ry Hyvinkää ja Hausjärvi Hyvinkään Vauhtipuiston moottoriurheilukeskuksen toimintaa koskevan ympäristöluvan nro 57/2010/1, 30.11.2010, lupamääräysten muuttamista koskeva hakemus sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta (YSl 101 §) 25.4.2014 ESAVI/365/04.08/2013 87/2014/1
Rouskis Oy Salo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Korvenmäen jäteaseman ympäristölupapäätöksen muuttamista tavanomaisen jätteen kaatopaikan pintarakenteen osalta sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 25.4.2014 ESAVI/165/04.08/2012 85/2014/1
Lablo Oy (entiinen Kujalan Komposti Oy) Lahti Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lablo Oy:n kompostointilaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan muuttamista sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 23.4.2014 ESAVI/179/04.08/2012 86/2014/1
Ekokem-Palvelu Oy Hausjärvi Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Kuulojan käsittelykeskuksen toimintaa koskevien ympäristölupien lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan olennaista muuttamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 23.4.2014 ESAVI/212/04.08/2011 84/2014/1

Sappi Finland Operations

Lohja Sappi Finland Operations Oy:n Kirkniemen voimalaitoksen ympäristöluvan nro 39/2007/2, 10.10.2007 lupamääräyksen 10 mukainen selvitys kattilan K4 typenoksidi- ja hiilimonoksidipäästöjen pienentämistä 17.4.2014 ESAVI/549/04.08/2010 83/2014/1
Wienerberger Oy Ab Oy Kärkölä Päätös Wienerberg Oy Ab:n Lappilan tiilitehtaan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro YLO/lup/102/04, 20.8.2004 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta 16.4.2014 ESAVI/12/04.08/2012 82/2014/1
Mty Koskinen (Maatalousyhtymä Koskinen Douglas, Koskinen Petri, Koskinen Aki ja Holm Heidi) Pöytyä Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 14.4.2014 ESAVI/311/04.08/2013 81/2014/1
HaminaKotka Satama Oy Kotka Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä tuhkien hyödyntämistä HaminaKotka Satama Oy:n Mussalon sataman D-1 kenttärakenteissa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 14.4.2014 ESAVI/182/04.08/2013 80/2014/1
Honkajoki Oy Honkajoki Hakemus ympäristöluvassa jäteveden käsittelyn tehostamiselle asetetun määräajan pidentämiseksi 11.4.2014 ESAVI/297/04.08/2013 79/2014/1
Teknotyö-Kuumasinkitys Oy Järvenpää Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus Teknotyö-Kuumasinkitys Oy:n kuumasinkityslaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi 10.4.2014 ESAVI/227/04.08/2013 78/2014/1
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto / katu- ja puisto-osasto Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, joka koskee massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Hernesaaressa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 9.4.2014 ESAVI/283/04.08/2013 77/2014/1
Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy Espoo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy:n Juvanmalmin vaarallisten jätteiden talteenottoa ja kierrätystä suorittavan laitoksen ympäristöluvan muuttamista sekä toiminnanaloittamislupahakemus 8.4.2014 ESAVI/279/04.08/2013 76/2014/1
Oy Lyckans Fisk Ab Parainen Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa meressä Österholm saaren luoteispuolella ja kalojen talvisäilyttäminen verkkoaltaissa meressä Lindön, Vitskärin ja Tallklobben saarten välissä Söderbyn kylässä Paraisten kaupungissa 8.4.2014 ESAVI/247/04.08/2011

50/2014/2

Översättning

Oy Lyckans Fisk Ab Parainen Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa meressä Patlotin ja Stenskärin saarten pohjoispuolella Söderbyn kylässä Paraisten kaupungissa 8.4.2014 ESAVI/246/04.08/2011

49/2014/2

Översättning

Helsingin kaupunki, rakennusvirasto Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Länsisatamassa (Jätkäsaaressa) sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huholimatta 7.4.2014 ESAVI/66/04.08/2013 75/2014/1
Stora Enso Oyj Imatra Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kuorikattilan lento- ja pohjatuhkan sekä soodasakan hyödyntämistä Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden puuvarastoalueen kenttärakenteen kantavassa kerroksessa 7.4.2014 ESAVI/91/04.08/2013 74/2014/1
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag Porvoo Kulloon ABC-liikennemyymälän yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ympäristölupa sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 7.4.2014 ESAVI/128/04.08/2012 47/2014/2
Finavia Oyj Vantaa Päätös ympäristönsuojelulain (86/2999) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee maankaatopaikan kunnostamista ja maa-ainesjätteen käsittely- ja hyödyntämistoimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 4.4.2014 ESAVI/465/04.08/2010 72/2014/1
Riku Äijälä Pöytyä Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Hakala RN:o 2:170 sijaitsevan eläinsuojan laajentamista 4.4.2014 ESAVI/164/04.08/2013 71/2014/1
Puolustusvoimat, Länsi-Suomen Huoltorykmentti Säkylä Puolustusvoimien Säkylän vaatetuskorjaamon ympäristölupamääräysten tarkistusta koskeva hakemus 4.4.2014 ESAVI/606/04.08/2010 70/2014/1
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Forssa Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistelulaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos 3.4.2014 ESAVI/33/04.08/2014 73/2014/1
Helsingin kaupunki, Stara Helsinki Päätös HKR-Ympäristötuotanon Viikin pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointi- ja kompostointikentän toimintaa koskevan ympäristöluvan No YS 566/12.4.2006 raukeamisesta 2.4.2014 ESAVI/15/04.08/2014 69/2014/1
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Espoo  Kirkkonummi HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Ämmässuon vaarallisen jätteen kaatopaikkaa koskevassa Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksessä No YS 1627, 18.12.2009 edellytetty määräyksen 13 mukainen suunnitelma tuhkien ja kuonien kaatopaikkakelpoisuuden selvittämisestä ja tulosten raportoinnista, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä Nro 11/0155/1, 21.6.2011 edellytetty määräyksen 15. mukainen suunnitelma tuhkien ja kuonien esikäsittelystä sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 1.4.2014 ESAVI/42/04.08/2014 68/2014/1
Eero Pekkola Hyvinkää Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan olennaista muuttamista koskeva hakemus 1.4.2014 ESAVI/131/04.08/2012 67/2014/1
Mikko ja Mauri Ansio Paimio Kiinteistöllä Kannisto RN:o 1:6 sijaitsevan sikalan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 1.4.2014 ESAVI/329/04.08/2012 66/2014/1
Vapo Oy Hartola Jaakkolansuon turvetuotannon ympäristöluvan muuttaminen laskuojaa ja sen käyttöoikeuden saamista koskevalta osalta 1.4.2014 ESAVI/137/04.08/2013 44/2014/2
Rudus Oy Helsinki Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Konalan kierrätysbetonin ja -tiilien käsittelylaitoksen toimintaa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 31.3.2014 ESAVI/293/04.08/2011 65/2014/1
Finnsementti Oy Parainen Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätysöljyn polttoa sementtitehtaalla 31.3.2014 ESAVI/40/04.08/2014 64/2014/1
Lassila & Tikanoja Oyj Helsinki Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Konalan siirtokuormausaseman toimintaa 31.3.2014 ESAVI/292/04.08/2011 53/2014/1
UPM-Kymmene Wood Oy Heinola Päätös UPM-Kymmene Wood Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee Heinolan vaneritehtaan toiminnan lopettamista sekä ympäristöluvan raukeaminen 28.3.2014 ESAVI/485/04.08/2010 63/2014/1
Helsingin Satama Helsinki Ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen hakemus, joka koskee Helsingin Sataman Länsisataman ympäristöluvan nro 38/2006/2, 12.12.2007 lupamääräysten tarkistamista 28.3.2014 ESAVI/716/04.08/2010 62/2014/1
Petri ja Anne Kaskinen Vehmaa Kiinteistöllä Pitkiskallio RN:o 1:29 sijaitsevan sikalan ympäristölupapäätöksen lupamääärysten tarkistaminen 28.3.2014 ESAVI/14/04.08/2012 61/2014/1
Juha Kylä-Mattila Mynämäki Kiinteistöllä Tommila RN:o 1:22 sijaitsevan sikalan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 28.3.2014 ESAVI/312/04.08/2012 60/2014/1
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tammela Hakemus Mustialan opetusmaatilalla sijaitsevan eläinsuojan ympäristölupapäätöksen muuttamiseksi 28.3.2014 ESAVI/70/04.08/2014 57/2014/1
Ovako Imatra Oy Ab Imatra Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee rengasrouheen käyttöä terässulaton valokaariuunissa 28.3.2014 ESAVI/48/04.08/2014 52/2014/1
Ekokem-Palvelu Oy Hausjärvi Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston koeluonteisesta toiminnasta 5.2.2013 antaman päätöksen Nro 24/2013/1 määräajan jatkamista ja bioliuotustoimintapaikan siirto 27.3.2014 ESAVI/2/04.08/2014 59/2014/1
Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala, kunnallistekniikka Lahti Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus Lahden Seudun kuntatekniikka Oy:n Miekan maankaatopaikan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi sekä toiminnanaloittamislupahakemus 27.3.2014 ESAVI/81/04.08/2013 58/2014/1
Puolustusvoimat, Panssariprikaati Hattula Parolannummen ampumaradan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen Nro YSO/113/2009, 2.9.2009 lupamääräyksessä 7. edellytetty suunnitelma 26.3.2014 ESAVI/767/04.08/2010 56/2014/1
Puolustusvoimat, Panssariprikaati Hattula Parolannummen ampumaradan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen Nro YSO/113/2009, 2.9.2009 lupamääräyksissä 3., 4. ja 5. asetettujen velvoitteiden määräaikojen pidentämistä koskeva hakemus 26.3.2014 ESAVI/618/04.08/2010 55/2014/1
Kuusakoski Oy Heinola Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluenteisesta toiminnasta, joka koskee jätemateriaalien tuotteistamista polttoaineeksi 21.3.2014 ESAVI/47/04.08/2014 54/2014/1
EnviOn Oy Kouvola Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus, joka koskee EnviOn Oy:n Korian tuotantolaitoksen toiminnan lopettamista ja toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen rauettamista 21.3.2014 ESAVI/218/04.08/2013 51/2014/1
Folkhälsan Utbildning Ab Espoo Solvallan urheiluopiston jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 20.3.2014 ESAVI/341/04.08/2011 37/2014/2
Shell International Petroleum Company Limited Helsinki Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Laajasalon öljyhuoltoalueella 18.3.2014 ESAVI/141/04.08/2012 50/2014/1
Aspo Oyj Kotka Hakemus Aspo Oyj:n Mussalon kemikaaliterminaalin pilaantuneen pohjaveden puhdistamista koskevan ympäristöluvan rauettaminen 18.3.2014 ESAVI/312/04.08/2013 49/2014/1
Lännenpuolen Lohi Ky Kustavi Loukeenkarin ja Tiuskrunnin eteläpuolelle sijoittuvaa kalankasvatuslaitosta koskeva hakemus hankkeen valmistelevien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 14.3.2014 ESAVI/11/04.08/2014

35/2014/2

Käännös

Harjavallan Valu Oy Harjavalta Ympäristölupahakemus olemassa olevan rautavalimon toiminnalle ja toiminnan laajentamiselle 11.3.2014 ESAVI/203/04.08/2010

47/2014/1

Liite

Hyvinkään Lämpövoima Oy Hyvinkää Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Sahanmäen lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan muutosta 7.3.2014 ESAVI/150/04.08/2013 46/2014/1
Sachtleben Pigments Oy Pori Hakemus Kipsikorven kaatopaikan ympäristöluvan lupamääräysten 6. ja 16. mukaisten raja-arvojen muuttamiseksi, jätevesien johtamista koskeva selvitys sekä kaatopaikan jätteiden käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma 5.3.2014 ESAVI/611/04.08/2010 ESAVI/280/04.08/2011 ESAVI/103/04.08/2012 ESAVI/313/04.08/2013 42-45/2014/1
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Porvoo Päätös Itä-uudenmaan Jätehuolto Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Domargårdin jätteenkäsittelyalueella sijaitsevan kaatopaikan toiminnan muuttamista sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 28.2.2014 ESAVI/58/04.08/2012 41/2014/1
Kuusakoski Oy Heinola Hakemus Heinolan Rajavuoren kierrätyslaitoksella prosessoitavan metalliromumurskaimen kevyen jätteen seulan ylitteen (ns. fluffin) jäteluokituksen muuttamiseksi tavanomaiseksi jätteeksi, jätenimikkeet 19 12 10 ja 19 12 12 27.2.2014 ESAVI/34/04.08/2013 40/2014/1
Nurminen Logistics Service Oy Kotka Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Nurminen Logistics Services Oy:n Mussalon kemikaaliterminaalin JN-14 ympäristölupamääräysten tarkistamista 26.2.2014 ESAVI/79/04.08/2013 39/2014/1
Rauman Biovoima Oy Rauma Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Rauman Biovoima Oy:n voimalaitoksen ympäristölupapäätöksen (nro 4/2013/1, dnro ESAVI/52/04.08/2011) lupamääräyksien 15 ja 19 määräaikojen pidentämistä 26.2.2014 ESAVI/354/04.08/2013 38/2014/1
FT-Transport Oy Ab Raasepori Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee FT-Transport Oy Ab:n Åminneforsin hyötykäyttökentän ympäristölupapäätöksen No YS 1068, 28.7.2006 lupamääräysten tarkistamista 21.2.2014 ESAVI/308/04.08/2011 37/2014/1
Stena Recycling Oy Vantaa Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Stena Recycling Oy:n Vantaan Palveluyksikön toiminnan muuttamista sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 21.2.2014 ESAVI/7/04.08/2012

36/2014/1

Liite

FinnHEMS Oy Turku FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 191/2013/1, 3.10.2013 täytäntöön panemiseksi muutoksenhausta huolimatta 17.2.2014 ESAVI/287/04.08/2013 35/2014/1
FinnHEMS Oy Turku Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tarkastuspaikan toimintaa koskevan ympäristöluvan nro 191/2013/1, 3.10.2013 raukeamisesta 17.2.2014 ESAVI/39/04.08/2014 34/2014/1
Adven Oy Vantaa Päätös ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Adven Oy:n Nakkilan lämpölaitoksen ympäristöluvan nro 97 YLO, 10.11.2005 lupamääräysten tarkistamista 17.2.2014 ESAVI/208/04.08/2012 33/2014/1
Yara Suomi Oy Uusikaupunki hakemus, joka koskee Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 47 mukaisen vakuuden vapauttamista tai osittaista vapauttamista 11.2.2014 ESAVI/196/04.08/2013 32/2014/1
Yara Suomi Oy Uusikaupunki Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin lannoitetehtaiden typenoksidipäästöjä koskeva selvitys 11.2.2014 ESAVI/323/04.08/2011 31/2014/1
Vapo Oy Savitaipale Kiihansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 10.2.2014 ESAVI/94/04.08/2013 21/2014/2
Rosk´n Roll Oy Ab Hanko Rosk´n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan rauettamista sekä toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia koskeva asia 7.2.2014 ESAVI/149/04.08/2013 30/2014/1
Stena Technoworld Oy Vantaa Stena Technoworld Oy:n hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta ympäristölupapäätöstä (dnro ESAVI/41/04.08/2013, 3.12.2013) noudattaen 7.2.2014 ESAVI/8/04.08/2014 29/2014/1
Boliden Harjavalta Oy Harjavalta Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ympäristölupapäätöksen nro 113/2012/1 (27.6.2012) lupamääräyksen 13 mukaista mittauslaitteiden hyväksyntää 7.2.2014 ESAVI/212/04.08/2013 28/2014/1
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeenlinna Evon jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen 7.2.2014 ESAVI/348/04.08/2012 20/2014/2
Neste Oil Oyj Naantali Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Naantalin jalostamon ympäristölupapäätöksen lupamäääryksen 9a) muuttamista 6.2.2014 ESAVI/220/04.08/2013 26/2014/1
kemiönsaaren Vesi Kemiönsaari Taalintehtaan jätevedenpuhdistamon toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 5.2.2014 ESAVI/195/04.08/2010 18/2014/2
Medifast-Tekniikka Ky Vihti Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Medifast-Tekniikka Ky:n öljyisten aineiden ja jäähdytysnesteen varastointitoimintaa 5.2.2014 ESAVI/253/04.08/2010 27/2014/1
Kymenlaakson Jäte Oy Kouvola Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 §:n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämistä 5.2.2014 ESAVI/127/04.08/2013 25/2014/1
Kanax Oy Mynämäki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kanax Oy:n eläinsuojan laajentamista sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 4.2.2014 ESAVI/144/04.08/2013 24/2014/1
Vakka-Suomen Voima Oy Uusikaupunki Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus, joka koskee Vakka-Suomen Voima Oy:n Uudenkaupungin energiantuotantolaitoksen ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten muuttamista laitoksella käytettävien polttoaineiden osalta sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 4.2.2014 ESAVI/76/04.08/2013 23/2014/1
TVS-Kierrätys Oy Lahti Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee TVS-Kierrätys Oy:n kierrätyskeskuksen toiminnan muutosta sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 4.2.2014 ESAVI/88/04.08/2012 22/2014/1
Envor Biotech Oy Forssa Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee rengasrouheen käyttöä biokaasulaitoksen jätevesien puhdistuksessa 31.1.2014 ESAVI/320/04.08/2013 21/2014/1
EnvOn Oy Kouvola Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee puhdistetun jäähdytysnesteen vastaanotto- ja hyötykäyttötoiminnan siirtämistä uuteen paikkaan sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 31.1.2014 ESAVI/193/04.08/2013 20/2014/1
Puolustusvoimat, Hämeen Rykmentti Hollola Puolustusvoimat, Hämeen Rykmentin Hälvälän ampumaradan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen Nro YSO/107/2009, 24.8.2009 mukaisten ampumaradan taustavallien kunnostus- ja suojaustoimenpiteiden suunnittelulle ja toteuttamiselle asetettujen velvoitteiden (määräykset 3. ja 4.) määräaikojen pidentämistä koskeva hakemus 30.1.2014 ESAVI/772/04.08/2010 19/2014/1
Puolustusvoimat, Hämeen Rykmentti Hollola Puolustusvoimat, Hämeen Rykmentin Hälvälän ampumaradan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen Nro YSO/107/2009, 24.8.2009 lupamääräyksessä 8. edellytetty suunnitelma 30.1.2014 ESAVI/770/04.08/2010 18/2014/1
Apetit Suomi Oy Säkylä Ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen hakemus Apetit Suomi Oy:n Säkylän teollisuusjätevedenpuhdistamojen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi 30.1.2014 ESAVI/340/04.08/2012

16/2014/1

Liite

Säkylän kunta Säkylä Köörnummen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 30.1.2014 ESAVI/342/04.08/2012 12/2014/2
Destamatic Oy Tuusula Destamatic Oy:n Kelatien jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan muuttamista koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 29.1.2014 ESAVI/202/04.08/2012 17/2014/1
Vapo Oy Salo Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lento- ja pohjatuhkan hyödyntämistä Vapo Oy:n Salon voimalaitokselle rakennettavan kentän rakenteessa sekä voimalaitoksessa käytettävän biopolttoaineen varastointia ja käsittelyä rakennetulla kentällä. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 191 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 29.1.2014 ESAVI/181/04.08/2011 15/2014/1
Vantaan Energia Oy Vantaa Päätös korkeimman hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi palauttamasta Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan ympäristöluvan lupamääräystä 4 koskevasta asiasta 28.1.2014 ESAVI/28/04.08/2013 14/2014/1
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus koskien merihiekan, kiviainesten, pilaantumattomien maa-ainesten, sedimenttien, asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen sekä stabiloinnin sideaineiden välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasatamassa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 24.1.2014 ESAVI/45/04.08/2013 13/2014/1
Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy Espoo Päätös Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy:n koetoimintaa koskevan päätöksen (ESAVI/139/04.08/2013 Nro 148/2013/1) muuttamisesta 21.1.2014 ESAVI/303/04.08/2013 12/2014/1
Hämeenkosken kunta Hämeenkoski Hämeenkosken kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 20.1.2014 ESAVI/352/04.08/2012 7/2014/2
Pukkilan kunta Pukkila Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 20.1.2014 ESAVI/153/04.08/2013 6/2014/2
Suomen Sokeri Oy Kirkkonummi Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan sokeritehtaan ympäristölupapäätöksen No YS 1460 (21.10.2008) lupamääräyksen 11 mukaisen vakuuden vapauttamista 17.1.2014 ESAVI/249/04.08/2012 11/2014/1
Mty Nyhä / Martti Nyhä Koski Tl Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee 30 000 broilerin kasvattamon laajentamista 60 000 broilerin kasvattamoksi 16.1.2014 ESAVI/119/04.08/2013 9/2014/1
Borealis Polymers Oy Porvoo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Borealis Polymers Oy:n Olefiinituotannon toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 1968, 21.12.2006 lupamääräyksen 34 muuttamista 15.1.2014 ESAVI/306/04.08/2011 10/2014/1
Arto ja Minna Mikola Oripää Rauhalan tilalla RN:o 7:15 sijaitsevan sikalan laajentaminen 15.1.2014 ESAVI/739/04.08/2010 8/2014/1
Lohjan Biolämpö Oy Lohja Lohjan Biolämpö Oy:n toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 24/2011/1, 2.5.2011 lupamääräyksessä 10 edellytetty selvitys 15.1.2014 ESAVI/216/04.08/2013 7/2014/1
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto Helsinki Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee pilaantuneiden maa-ainesten sekä sedimenttien että eräiden jätteiden hyödyntämistä Helsingin Jätkäsaareen rakennettavan puistoalueen rakenteissa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 14.1.2014 ESAVI/54/04.08/2012 5/2014/1
Turun Seudun Jätehuolto Oy Parainen Turun Seudun Jätehuolto Oy:n Rauhalan jätekeskuksen ympäristölupapäätöksessä määrätyn lupamääräysten tarkistamismääräajan pidentäminen 13.1.2014 ESAVI/329/04.08/2013 6/2014/1
Biovakka Suomi Oy Vehmaa Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen hakemus biokaasulaitoksen muutetun toiminnan (jäteveden johtamisen) aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta ympäristölupapäätöstä nro 201/2013/1 noudattaen 9.1.2014 ESAVI/296/04.08/2013 4/2014/1
Lemminkäinen Infra Oy Kouvola Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kierrätyslouheen jäteasfaltin ja -betonin murskaamotoiminnan muutosta sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 9.1.2014 ESAVI/656/04.08/2010 2/2014/1
Solvera Oy Mäntsälä Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee nestemäisten vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksen toimintaa 8.1.2014 ESAVI/223/04.08/2013

3/2014/1 Översättning

Espoon kaupunki, Tekninen keskus Espoo Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee uudenmaan ympäristökeskuksen 23.2.2009 myöntämän ympäristölupapäätöksen No YS 182 muuttamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 2.1.2014 ESAVI/118/04.08/2013 1/2014/1

 


Päivitetty