Ympäristölupapäätökset

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

 Vuodesta 2014 lähtien päätökset löytyvät Vesi-ja ympäristölupien tietopalvelusta.

Alueelliset ympäristölupapäätökset vuosilta 2010-2013 löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen. Ennen vuotta 2010 annetut vesilupapäätökset löytyvät sivun vasemman palstan linkistä, joka vie ymparisto.fi -sivuille.

 

Tietoa alueelta

Ympäristölupapäätökset 2014 - Itä-Suomi

1.1.2015 lähtien Itä-Suomen aluehallintoviraston antamat ympäristölupapäätökset löytyvät vain Lupa-Tietopalvelusta.

 

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Hakija Kunta Asia Päätöspvm. Diaarinumero Päätös (pdf)
Väänänen Ruurikki Iisalmi Eläinsuojan ympäristölupa 19.12.2014 ISAVI/3712/2014 104/2014/1
Huutokosken Arvokala Oy Joroinen Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9 muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista keinopohjaiseksi ei määrätä 17.12.2014 ISAVI/3384/2014 103/2014/1
Pohjois-Karjalan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus Kontiolahti Keramia Oy:n Kapteeninaution kaivoksen ympäristöluvan raukeaminen 17.12.2014 ISAVI/45/04.08/2013 102/2014/1
Holopainen Petri ja Sanna Joensuu Eläinsuojan ympäristölupa 15.12.2014 ISAVI/19/04.08/2014 101/2014/1
Haukivuori-Virtasalmi ampumaratayhdistys ry Mikkeli Pilaantuneen maa-aineksen käyttö Kaatronmaan ampumaradan maavalleissa 12.12.2014 ISAVI/27/04.08/2013 98/2014/1
Puhakka Jari ja Salmela Jenny Ilomantsi Eläinsuojan ympäristölupa 10.12.2014 ISAVI/3707/2014 100/2014/1
Stora Enso Wood Products Oy Kiteen saha Kitee Kiteen sahan ympäristöluvan kattilalaitoksen ilmanpäästöjä koskevan lupamääräyksen muuttaminen 10.12.2014 ISAVI/127/04.08/2011 99/2014/1
Outokumpu Mining Oy Leppävirta Toimintansa lopettaneen Kotalahden kaivoksen ympäristöluvan muuttaminen 9.12.2014 ISAVI/94/04.08/2013 96/2014/1
Kuusakoski Oy Joensuu Kuusakoski Oy:n Joensuun palvelupisteen ympäristöluvan muutos, joka koskee sähkö- ja elektroniikkaromun esikäsittelyä sekä muutoksen osalta toiminnanaloittamislupa 5.12.2014 ISAVI/18/04.08/2014 97/2014/1
Puljonki Oy Juuka Elintarvikelaitoksen ympäristöluvan esikäsiteltyjä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muuttaminen 5.12.2014 ISAVI/80/04.08/2013 95/2014/1
Puhas Oy Joensuu Kontiosuon kaatopaikan vesien johtamista ja käsittelyä koskeva tarkistushakemus (velvoitettu 30.3.2007 annetussa ympäristöluvassa) 3.12.2014 ISAVI/180/04.08/2010 94/2014/1
Prima Timber Oy Joensuu Puu- ja sahatavaran kyllästystoimintaa koskevan ympäristöluvan nro 115/2013/1 lupamääräyksen 3 muuttaminen niin, että vaatimus vesitiiviistä asfaltista poistetaan 28.11.2014 ISAVI/3703/04.08/2014 93/2014/1
Liikennevirasto Iisalmi Iisalmen veturitallien maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevan ympäristöluvan (PSA-2007-Y-145) lupamääräysten tarkistaminen 28.11.2014 ISAVI/86/04.08/2013 92/2014/1
Vapo Oy Mikkeli Pursialan saha-alueen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskeva ympäristölupa 27.11.2014 ISAVI/4/04.08/2014 91/2914/1
Vapo Oy Mikkeli Pyöreäsuon turvatuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 19.11.2014 ISAVI/2483/04.08/2014 90/2014/1
Joensuun kaupunki Joensuu Pilkonpuiston maankaatopaikan ympäristöluvan raukeaminen ja asetetun vakuuden palauttaminen 19.11.2014 ISAVI/3782/04.08/2014 87/2014/1
Savon Voima Oyj Pieksämäki Savon Voima Oyj:n Pieksämäen voimalaitoksen kiinteän polttoaineen varastointi- ja käsittelykentälle 14.9.2010 myönnetyn ympäristöluvan 87/10/1 muuttaminen ja kivihiilen varastoinnin ja polton ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa 14.11.2014 ISAVI/38/04.08/2012 88/2014/1
Kuopion Energia Oy Kuopio Haapaniemen HP2-voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen koskien savukaasupesurin toimintaa ja toiminnanaloittamislupa 12.11.2014 ISAVI/25/04.08/2014 86/2014/1
Kuokkanen Mikko, Kuokkanen Pekka ja Kuokkanen Marja Kuopio Eläinsuojan ympäristöluvan muutos 10.11.2014 ISAVI/2667/04.08/2014 85/2014/1
Rautavaaran kunta Rautavaara Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 7.11.2014 ISAVI/72/04.08/2013 84/2014/1
Kiteen vesikunta Kitee Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 7.11.2014 ISAVI/75/04.08/2012 81/2014/1
Joensuun kaupunki Joensuu Pilkonpuiston alueen maankaatopaikan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 7.11.2014 ISAVI/296/04.08/2010 80/2014/1
Vapo Oy Pielavesi Tervo Kumpusensuon turvetuotantoalueen toiminnan lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen 20.10.2014 ISAVI/16/04.08/2014 78/2014/1
Fortum Power and Heat Oy Joensuu Joensuun voimalaitoksen tuhkasta rakennettavien meluvallien ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 17.10.2014 ISAVI/83/04.08/2012 79/2014/1
Endomines Oy Ilomantsi Rämepuron koetoimitailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden vapauttaminen 9.10.2014 ISAVI/27/04.08/2014 77/2014/1
Pankaboard Oy Lieksa Pankaboard Oy:n koetoimintailmoitus koskien kreosoottipitoisen puun polttamista rinnakkaispolttona kuoren kanssa 26.9.2014 ISAVI/2886/04.08/2014 76/2014/1
Ruuskanen Timo ja Murtola Sanni Siilinjärvi Eläinsuojan ympäristölupa 26.9.2014 ISAVI/2683/04.08/2014 75/2014/1
Kuopion kaupunki Kuopio Heinjoen tuhkanläjitysalueen ympäristölupa 26.9.2014 ISAVI/34/04.08/2013 74/2014/1
Keski-Savon Jätehuolto Leppävirta Pohjois-Savon ympäristökeskuksen Riikinnevan jätekeskukselle 15.3.2006 ja 11.3.2009 myöntämien ympäristölupien muutos 25.9.2014 ISAVI/108/04.08/2012 71/2014/1
Stora Enso Oyj, Varkauden tehdas Varkaus Varkauden tehtaiden ympäristöluvan (nro 6/08/2, 11.1.2008) lupamääryksen 36 muuttaminen niin, että se mahdollistaa erilliskerätyn muovijätteen murskauksen Miiluniemen alueella 23.9.2014 ISAVI/2122/04.08/2014 73/2014/1
Kinnunen Ilpo Lapinlahti Eläinsuojan ympäristöluvan muutos 23.9.2014 ISAVI/6/04.08/2014 72/2014/1
Ilomantsin kunta Ilomantsi Varissuon maankaatopaikan maisemointia ja laajentamista koskeva ympäristölupa 23.9.2014 ISAVI/33/04.08/2013 70/2014/1
Heinäveden kunta Heinävesi Heinäveden jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen purkupaikan osalta, purkuputken rakentaminen ja pysyvä käyttöoikeus 19.9.2014 ISAVI/14/04.08/2014 69/2014/1
Savaterra Oy Rantasalmi Saastuneiden maiden puhdistaminen siirrettävällä laitteistolla sekä toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistaminen 12.9.2014 ISAVI/139/04.08/2010 68/2014/1
Juuan Dolomiittikalkki Oy Juuka Koetoimintailmoitus, joka koskee Ruokolanvaaran kaivospiirillä tehtävää koelouhintaa 1.9.2014 ISAVI/2593/04.08/2014 67/2014/1
Vapo Oy Sonkajärvi ja Vieremä Pitkäsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 28.8.2014 ISAVI/7/04.08/2014 66/2014/1
Rautalammin kunta Rautalampi Rautalammin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 27.8.2014 ISAVI/89/04.08/2013 65/2014/1
Vapo Oy Kuopio Petronnevan turvetuotantoaluetta koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Suojärvensuon alueella ja toiminnan lopettaminen muilla osa-alueilla 22.8.2014 ISAVI/25/04.08/2013 64/2014/1
Pieksämäen kaupunki Pieksämäki Virtasalmen kaatopaikan sulkeminen 22.8.2014 ISAVI/30/04.08/2013 63/2014/1
Kiuruveden kaupunki, Vesihuoltolaitos Kiuruvesi Kiuruveden kuorevirran jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen 20.8.2014 ISAVI/106/04.08/2012 62/2014/1
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mikkeli Bovallius-Palvelut Oy:n asettaman vakuuden vapauttaminen 8.8.2014 ISAVI/2632/04.08/2014 61/2014/1
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Puumala Vapaa-ajankeskus Mannilanniemi Oy:n jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 8.8.2014 ISAVI/20/04.08/2013 60/2014/1
Mölnlycke Health Care Oy Mikkeli Polyuretaanivaahdon ja sen valmistuksessa käytettävän prepolymeerin valmistusta koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen Mölnlycke Health Care Oy:n tehtailla, Mikkeli 1.8.2014 ISAVI/2749/04.08/2014 59/2014/1
Vapo Oy Savonlinna Savisuon turvetuotantotoiminnen lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen 31.7.2014 ISAVI/24/04.08/2013 58/2014/1
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Suonenjoki L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen 9.7.2014 ISAVI/24/04.08/2014 57/2014/1
Rönkkö Jaana, Päivi ja Veli Iisalmi Eläinsuojan ympäristöluvan muutos 9.7.2014 ISAVI/9/04.08/2014 56/2014/1
Outokumpu Mining Oy Joensuu Toimintansa lopettaneen Hammaslahden kaivoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 9.7.2014 ISAVI/93/04.08/2013 55/2014/1
Siilinjärven kunta Siilinjärvi Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon ja kompostointilaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 4.7.2014 ISAVI/53/04.08/2013 54/2014/1
Kajan Mari ja Jari Kuopio Jari ja Mari Kajanin hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 2.4.2014 myönnettyä eläinsuojan ympäristölupapäätöstä nro 23/2014/1 noudattaen 4.7.2014 ISAVI/26/04.08/2014 53/2014/1
Tuusniemen kunta Tuusniemi Tuusniemen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen 4.7.2014 ISAVI/21/04.08/2013 51/2014/1
Kylylahti Copper Oy Kaavi Luikonlahden kaivoksen ja rikastamon ympäristöluvan muutos ja toiminnan aloittamislupa 3.7.2014 ISAVI/86/04.08/2012 52/2014/1
Valio Oy Lapinlahden tehdas Lapinlahti Valion Lapinlahden tehtaan vanhan voimalaitoksen toiminnan lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen 27.6.2014 ISAVI/23/04.08/2013 50/2014/1
Johansson Raija ja Pauli Heinävesi Eläinsuojan ympäristöluvan muutos 26.6.2014 ISAVI/10/04.08/2014 48/2014/1
Vapo Oy Sonkajärvi Haarasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 25.6.2014 ISAVI/125/04.08/2011 49/2014/1
Ruotsalainen Annukka ja Thureson Tero Kuopio Eläinsuojan ympäristöluvan muutos 18.6.2014 ISAVI/15/04.08/2014 46/2014/1
Savon Taimen Oy Rautalampi Savon Taimen Oy:n Tyyrinvirran kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan ja vesitalousluvan tarkistaminen sekä hakemus pohjaveden ottamiseksi kalankasvatuslaitokselle 17.6.2014 ISAVI/48/04.08/2012 45/2014/1
Tukeva-työvalmennussäätiö Kuopio Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskeva ympäristölupa 5.6.2014 ISAVI/73/04.08/2013 44/2014/1
Konttinen Tapio Maaninka Kankaisen luonnonravintolammikon ympäristölupa ja vesitalouslupa 30.5.2014 ISAVI/50/04.08/2013 43/2014/1
Vapo Oy Kontiolahti Selvitys Linnunsuon turvetuotantoalueen aiheuttamista liettymistä Jukajoessa ja sen suualueella 28.5.2014 ISAVI/8/04.08/2014 41/2014/1
Vapo Oy

Mikkeli ja Pieksämäki

Rajasuo 2:n turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 28.5.2014 ISAVI/61/04.08/2010 42/2014/1
Stena Recycling Oy Joensuu Metallironun ja muun jätteen käsittelyä koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, ympäristöluvan muutos koskien toiminnan laajentamista sekä muutoksen osalta toiminnan aloittamislupa 23.5.2014 ISAVI/104/04.08/2012 40/2014/1
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Savonlinna Pudistamolietteen aumakompostoinnin aloittaminen Nousialan aluejätelaitoksella 16.5.2014 ISAVI/90/04.08/2011 39/2014/1
Dahl Elina ja Dahl Timo Vieremä Eläinsuojan ympäristöluvan muutos 16.5.2014 ISAVI/3/04.08/2014 38/2014/1
StoneGlass Oy Pieksämäki Autopurkaamon toimintaa ja metallijätteen käsittelyä koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 15.5.2014 ISAVI/61/04.08/2012 37/2014/1
Endomines Oy Ilomantsi Rämepuron kaivoksen ympäristölupa ja vesitalouslupa sekä toiminnanaloittamislupa 9.5.2014 ISAVI/63/04.08/2013 36/2014/1
Vapo Oy Pielavesi Ventosuon turvetuotannon ympäristölupa 30.4.2014 ISAVI/7/04.08/2013 33/2014/1
Suonenjoen kaupunki Suonenjoki Suonenjoen kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 24.4.2014 ISAVI/288/04.08/2010 34/2014/1
Mölnlycke Health Care Oy Mikkeli Koetoimintailmoitus, joka koskee polyuretaanivaahdon valmistusta ja sen valmistuksessa käytettävän prepolymeerin valmistusta 16.4.2014 ISAVI/5/04.08/2014 32/2014/1
Rytkönen Markus Maaninka Eläinsuojan ympäristölupa 10.4.2014 ISAVI/83/04.08/2013 31/2014/1
Vapo Oy Sonkajärvi Oinassuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 9.4.2014 ISAVI/99/04.08/2011 30/2014/1
Rauno Päivinen, Hilkka ja Pentti Lipponen, Maritta Heikkurinen sekä Viljo Arkko Liperi Haitankärsijöiden vireille panema hakemus Vesa Erosen ja Nenore Oy:n eläinsuojaa koskevan ympäristöluvan (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 14.2.2007 Dnro PKA-2006-Y-118) muuttamiseksi 8.4.2014 ISAVI/48/04.08/2013 28/2014/1
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Enonkoski K&K Mustoset, avoin yhtiö. Romuajoneuvojen vastaanottoa ja esikäsittelyä koskevanympäristöluvan raukeaminen ja vakuuden vapauttaminen 4.4.2014 ISAVI/12/04.08/2014 29/2014/1
Tuomaan Rakennus Oy Joroinen Rakennusjätteiden uusiokäsittelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 4.4.2014 ISAVI/18/04.08/2011 27/2014/1
Vapo Oy Mikkeli, Juva, Pieksämäki Huppionsuon turvetuotantoalueen vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma 4.4.2014 ISAVI/66/04.08/2012 26/2014/1
Fortum Power and Heat Oy Joensuu Joensuun voimalaitoksen yhteyteen siirrettävän lämpökeskuksen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 4.4.2014 ISAVI/31/04.08/2013 25/2014/1
Mertanen Heljä ja Ismo Kuopio Eläinsuojan ympäristöluvan muutos 2.4.2014 ISAVI/81/04.08/2013 24/2014/1
Kajan Mari ja Jari Kuopio Eläinsuojan ympäristölupa 2.4.2014 ISAVI/92/04.08/2013 23/2014/1
UPM-Kymmene Wood Oy Savonlinna Savonlinnan vaneritehtaan ympäristöluvan tarkistaminen 28.3.2014 ISAVI/49/04.08/2012 22/2014/1
Partaharjun Puutarha Oy Pieksämäki Sahalaitoksen ja kiinteän polttoaineen energiaterminaalin ympäristölupa 27.3.2014 ISAVI/38/04.08/2013 21/2014/1
Nenore Oy Liperi Eläinsuojan ympäristölupahakemus 21.3.2014 ISAVI/77/04.08/2013 20/2014/1
Vapo Oy Kiuruvesi ja Vieremä Pitkälehdonsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 12.3.2014 ISAVI/54/04.08/2013 19/2014/1
Bovallius-Palvelut Oy Pieksämäki Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevan ympäristöluvan raukeaminen ja toiminnan jälkeisiä toimia koskevat lopettamismääräykset 28.2.2014 ISAVI/90/04.08/2013 18/2014/1
Stora Enso Wood Products Oy Ltd Uimaharjun Saha Joensuu Puun kyllästämön koetoimintailmoitus 27.2.2014 ISAVI/84/04.08/2013 17/2014/1
Vapo Oy Rautavaara Rissasensuon turvetuotantoalueen toiminnan lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen 27.2.2014 ISAVI/49/04.08/2013 16/2014/1
Mondo Minerals B. V. Branch Finland

Outokumpu Liperi

Vuonoksen rikastamon ja talkkitehtaan ympäristöluvan muuttaminen 27.2.2014 ISAVI/43/04.08/2011 15/2014/1
Vapo Oy Joroinen Lenninsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa uuden kasvillisuuskentän osalta 26.2.2014 ISAVI/26/04.08/2013 14/2014/1
Neste Markkinointi Oy Liperi Lentopetrolin varastointia koskeva ympäristölupa 21.2.2014 ISAVI/71/04.08/2013 13/2014/1
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Savonlinna Nousialan jätelaitoksen ympäristöluvan muutos koskien biojätteen siirtokuormausta ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 21.2.2014 ISAVI/47/04.08/2013 12/2014/1
Voutilainen Juuso Kuopio Eläinsuojan ympäristölupa 19.2.2014 ISAVI/74/04.08/2013 10/2014/1
Lyytinen Timo Tuusniemi Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 14.2.2014 ISAVI/66/04.08/2013 11/2014/1
Vapo Oy Kinnula Vehkanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Vaasan halliinto-oikeuden päätöksellään 24.11.2011 nro 11/0324/1 tuotantolohkojen 7 ja 9 osalta uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia sekä päästömääräysten täsmentäminen lohkoilla 1-6 ja 8 13.2.2014 ISAVI/4/04.08/2012 9/2014/1
Etelä-Savon Energia Oy Mikkeli Pursialan voimalaitoksen lupamääräysten tarkistaminen 12.2.2014 ISAVI/99/04.08/2012 8/2014/1
Taimen Oy Sulkava Vekaran kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 7.2.2014 ISAVI/22/04.08/2013 6/2014/1
Vapo Oy Ilomantsi Iljansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 6.2.2014 ISAVI/115/04.08/2011 7/2014/1
Puumalan Lohi Oy Puumala Puumalan Lohi Oy:n kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 24.1.2014 ISAVI/30/04.08/2013 5/2014/1
Vapo Oy Rääkkylä Ruplansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 24.1.2014 ISAVI/3/04.08/2012 4/2014/1
Turvetuote Peat Bog Oy Kangasniemi Teurisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa vesiensuojelurakenteiden osalta 17.1.2014 ISAVI/24/04.08/2012 2/2014/1
Sibelco Nordic Oy Ab Siilinjärvi Kuuslahdessa sijaitsevan laivojen lastauslaiturin ympäristölupa 15.1.2014 ISAVI/2/04.08/2013 3/2014/1
Kuusakoski Oy Kuopio Airakselan kierrätyslaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 14.1.2014 ISAVI/111/04.08/2012 1/2014/1

 


Päivitetty