› Graafinen versio

Yleistä alkoholihallinnosta

Aluehallintoviraston (AVI) alkoholihallinnossa toiminnan lähtökohtana on alkoholilaki ja sen nojalla annetut säädökset ja määräykset. Alkoholilain tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Aluehallintovirastot myöntävät muun muassa alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntilupia toimialueillaan Lisäksi aluehallintovirastot käsittelevät anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkaa sekä anniskeluluvan ja vähittäismyyntiluvan haltijaa koskevia muutoksia. Aluehallintovirastot valvovat alueillaan alkoholijuomien anniskelua ja vähittäismyyntiä. Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa niiden lupa- ja valvontatyössä tavoitteena yhdenmukainen toiminta koko maassa.

Lupa-harkinnan yhteydessä AVI tutkii hakijan toimintaan tarvittavat edellytykset ja luotettavuuden. Lupapäätöksistä AVI perii valtiovarainministeriön maksuasetuksessa säädetyt suoritemaksut. Suoritemaksu peritään huolimatta siitä onko päätös myönteinen vai kielteinen. AVI perii vuosittain myös valvontamaksun toimipaikkakohtaisesti.

Päivitetty