Yksityiset terveyspalvelut

Aluehallintovirastolla (AVI) on pääasiallinen vastuu yksityisten terveyspalvelujen valvonnasta alueillaan.

Yksityisen terveydenhuollon palveluja tuotetaan yritysmuotoisesti tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Toimintaa sääntelee laki yksityisestä terveydenhuollosta.

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät kunnallisia palveluita ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Niiden tarjonta ja merkitys on voimakkaasti kasvanut viime vuosina. Yksityiset palveluntuottajat, lähinnä yritykset, järjestöt ja säätiöt, voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Yleisimpiä yksityisiä terveyspalveluja ovat

  • fysioterapiapalvelut
  • lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottotoiminta
  • työterveyshuolto

Terveydenhuollon palvelujen antaminen yksityisesti on luvanvaraista. Lupaa ei tarvita silloin, kun työnantaja järjestää itse työterveyshuollon lakisääteiset palvelut. Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteröimistä varten.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee palveluja koskevaa lainsäädäntöä ja vastaa yksityisen palvelutuotannon yleisestä ohjauksesta. Valviralla on valtakunnallinen koordinaatiovastuu sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa. Aluehallintovirastolla on ensisijainen vastuu palvelujen valvonnasta alueillaan. Kunnassa yksityisten palvelujen valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveystoimi tai muu vastaava toimielin.

Valtioneuvosto vahvistaa asetuksella AVIn luvista perittävät maksut.

Yksityisen terveydenhuollon lupahakemukset löytyvät yrityssuomi.fi –palvelusta ja linkit niihin löydät myös tämän sivun lomakelaatikosta.

Toimintakertomus

Palvelujen tuottajan (oy, ay, ky, ry, osuuskunta ja säätiö) ja itsenäisen ammatinharjoittajan (yksityinen elinkeinoharjoittaja eli toiminimi) on annettava vuosittain toimintakertomus lupaviranomaiselle. Toimintakertomuksia voi antaa 2.1.2017 alkaen ja ne on annettava viimeistään 28.2.2017.

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava terveyden- ja sairaanhoidon palveluja koskevat toimintatiedot sekä henkilökunnan, toimitilojen ja toiminnan muutokset. Palvelujen tuottaja ei voi sisällyttää toimintakertomukseensa toisen palvelujen tuottajan toimintatietoja.

Mahdolliset toimintaa tai toimitiloja koskevat muutokset eivät päivity automaattisesti rekisteriin vaan niistä on tehtävä erillinen luvan muutoshakemus tai -ilmoitus.

Sähköinen toimintakertomus 

Sähköisten toimintakertomusten antaminen edellyttää kirjautumista sähköiseen asiointipalve­luun osoitteessa www.valveri.fi. Valverista löytyvät myös toimintakertomuksen antamiseen liittyvät oh­jeet. Sähköinen toimintakertomuslomake on esitäytetty palvelun tuottajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan sekä toimipaikan perustietojen osalta.

Toimintakertomuksen jättämistä varten tarvitaan:

  • Katso-tunniste (palvelujen tuottaja) tai verkkopankkitunnukset (itsenäinen ammatinharjoittaja), jolla kirjaudutaan asiointipalveluun
  • y-tunnus
  • tiedot potilas- ja asiakasmääristä vuodelta 2016

Lisätietoa Katso-tunnisteesta ja sen hankkimisesta saa Verohallinnon sivulta.

Paperinen toimintakertomus

Mikäli palvelun tuottajalla tai itsenäisellä ammatinharjoittajalla ei ole mahdollisuutta antaa sähköistä toimintakertomusta, voi toiminta­kertomuksen toimittaa paperisena aluehallintovirastoon. Toimintakertomuslomake ja sen täyttöohje löytyvät tästä linkistä: www.yrityssuomi.fi.

Toimintakertomustiedot ovat tärkeitä mm. Kanta-palvelun toimivuuden kannalta

Toimintakertomuksesta lupaviranomainen tarkistaa, että toiminta on myönnetyn luvan mukaista. Toimintakertomusten avulla tarkistetaan myös Valviran ja aluehallintovirastojen ylläpitämän Valveri-rekisterin tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta.

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan tietoja päivittyy Valveri-rekisteristä THL:n ylläpitämään SOTE-organisaatiorekisteriin. SOTE-organisaatiorekisteriin päivittyvien tietojen ajantasaisuus on tärkeää esimerkiksi Kanta-palveluiden (sähköinen lääkemääräys, Potilastiedon arkisto) toimivuuden kannalta.

Tietoa alueelta

Yksityiset terveyspalvelut - Pohjois-Suomi

  • terveydenhuollon ylitarkastaja Koponen Ritva, p. 0295 017 595
  • terveydenhuollon ylitarkastaja Arffman Marja-Leena, p. 0295 017 558 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa