› Graafinen versio
Koko Suomi
Alueet

Yhtiö- ja yhdistysasiat

Aluehallintovirasto (AVI) voi laissa säädetyissä tilanteissa antaa virka-apua seuraavissa asioissa:

  • Yhteisön kokouksen koollekutsumisen oikeuttaminen
  • Toiminnantarkastajan määrääminen
  • Erityinen tarkastus

Hakija maksaa päätöksen suoritemaksun.

Vuosina 2018-2020 maksut ovat:

  • Yhteisön kokouksen koollekutsumisen oikeuttaminen, 250 euroa
  • Toiminnantarkastajan määrääminen, 250 euroa
  • Erityisen tarkastuksen määrääminen, 355 euroa.
     

Muutoksenhaku

AVIn yhteisöoikeudellisissa asioissa antamista päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksistä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus AVIn päätöksestä on toimitettava valitusosoituksessa ilmoitetulle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tietoa alueelta

Yhteisöoikeudellinen vähemmistösuoja - Lappi


Päivitetty