Vesilupapäätökset 2013

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Vesilupapäätökset 2013 - Pohjois-Suomi ja Lappi

Pohjois-Suomen AVI myöntää myös Lapin alueen  vesilupapäätökset.

18.6.2014 lähtien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämät vesilupapäätökset on löydettävissä Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Hakija Kunta Asia Päätös pvm. Diaarinumero Päätös
Enontekiön Vesihuolto OY Enontekiö Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen 20.12.2013 PSAVI/32/04.09/2013 85/2013/2
Kaukosen Vesihuolto-osuuskunta Kittilä Pohjavedenottamon rakentaminen Matotievojen pohjavesialueelle ja pohjaveden ottaminen sekä valmistelulupa 12.12.2013 PSAVI/78/04.09/2012 84/2013/2
Tytärniemi Pasi Haapajärvi Pienvoimalaitoksen rakentaminen Kalajanjoen Tytärniemenkoskeen 10.12.2013 PSAVI/32/04.09/2012 83/2013/2
Kärsämäen Vesihuolto Oy Kärsämäki Telinkankaan pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen 10.12.2013 PSAVI/63/04.09/2013 82/2013/2
Tapani Kangasharju Ky Kärsämäki Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolelta Hämeenkankaan alueella sijaitsevalta tilalta Orjala RN:o 23:54 4.12.2013 PSAVI/3/04.09/2013 80/2013/2
Utsjoen kunta Utsjoki Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Tenojokeen laskevan Äimäjoen alitse ja valmistelulupahakemus 19.11.2013 PSAVI/58/04.09/2013 79/2013/2
Myllyvaaran tiekunta/ Välikangas Hannu Kemijärvi Teräsbetonielementtisillan rakentaminen Berginperälle Kemijärven Uulahden yli ja valmistelulupahakemus 19.11.2013 PSAVI/8/04.09/2013 78/2013/2

Orajärven Vesihuolto Oy

Sodankylä Sadinsatkon pohjavedenottamon rakentaminen, pohjaveden ottaminen ja vesijohdon rakentaminen Peräjoen ja Orajärven alitse 7.11.2013 PSAVI/93/04.09/2012 77/2013/2
Hyvönen Janne ja Korhonen Maarit Sotkamo Maalämpökaivojen rakentaminen Vuokatin tärkeälle pohjavesialueelle 1.11.2013 PSAVI/52/04.09/2013 76/2013/2
Oulun Autokuljetus Oy Oulu Laivakankaan maa-ainesten ottoalueen maisemointi- ja kunnostustoimenpiteiden määräajan pidentäminen 18.10.2013 PSAVI/46/04.09/2013 73/2013/2
Liikennevirasto Oulainen Pyhäjoen ratasillan rakentaminen ja vanhojen siltarakenteiden poistaminen sekä valmistelulupahakemus 18.10.2013 PSAVI/35/04.09/2013 72/2013/2
Liikennevirasto Ylivieska Kalajoen ratasillan rakentaminen ja vanhojen siltarakenteiden poistaminen sekä valmistelulupapäätös 18.10.2013 PSAVI/34/04.09/2013 71/2013/2
Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys/  Eero Laine Oulu Jäälinjärven yläpuolisen valuma-alueen kunnostamiseen liittyvä Kalamäen kosteikon toteuttaminen ja valmistelulupahakemus 16.10.2013 PSAVI/27/04.09/2013 70/2013/2
Kajaanin kaupunki Kajaani Kyynäspäänniemen kevyen liikenteen sillan rakentaminen Kajaaninjoen yli ja valmistelulupahakemus 11.10.2013 PSAVI/26/04.09/2013 69/2013/2

Kangas Jaana ja Pietilä Petteri

Kolari Vesijohdon rakentaminen Ylläsjoen alitse ja valmistelulupa 10.10.2013 PSAVI/54/04.09/2013 68/2013/2
Ervastin Vesiosuuskunta Pudasjärvi Vesijohdon rakentaminen Iijoen alitse Ervastissa ja valmistelulupa 27.9.2013 PSAVI/53/04.09/2013 67/2013/2
Fortum Power and Heat Oy Suomussalmi Vuokkijärven Pitkäperän turvelauttojen painottaminen 10.9.2013 PSAVI/19/04.09/2013 66/2013/2
Outokumpu Stainless Oy Tornio LNG-terminaalin rakentamiseen liittyvä vesialueen täyttäminen Röyttän satama-alueella sekä valmistelulupahakemus 10.9.2013 PSAVI/37/04.09/2013 65/2013/2
Takkusalmen Vesiosuuskunta Kuusamo Kivilahdenkankaan pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen sekä valmistelulupa 3.9.2013 PSAVI/9/04.09/2013 63/2013/2
Limingan Vesihuolto Oy Liminka Vesijohdon rakentaminen Liminganjoen alitse ja valmistelulupahakemus 30.8.2013 PSAVI/67/04.08/2013 62/2013/2
Elenia Oy Siikalatva Maakaapelin rakentaminen Siikajoen alitse ja valmistelulupahakemus 23.8.2013 PSAVI/45/04.09(2013 61/2013/2
Kuhmon kaupunki Kuhmo Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Lammasärven Kontiolansalmen alitse ja valmistelulupahakemus 20.8.2013 PSAVI/39/04.09/2013 60/2013/2
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liminka Jokisaaren kevyen liikenteen sillan rakentaminen Temmesjoen yli 18.7.2013 PSAVI/22/04.09/2012 59/2013/2
Kemin Vesi Oy Kemi Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Ruonaojan alitse ja valmistelulupa 17.7.2013 PSAVI/41/04.09/2013 58/2013/2
Tornion kaupunki Tornio Tornionjokisuun tulvasuojeluhankkeen rakentamisajan jatkaminen 3.7.2013 PSAVI/57/04.09/2012 57/2013/2
Liikennevirasto Sievi Vääräjoen ratasillan rakentaminen ja valmistelulupa 25.6.2013 PSAVI/7/04.09/2013 56/2013/2
Morenia Oy Pyhäjoki Maa-aineksen ottaminen Yppärin edustan merialueelta 20.6.2013 PSAVI/73/04.09/2011 55/2013/2
Lemminkäinen Infra Oy Siikajoki Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella sijaitsevilta tiloilta Pykälö RN:o 5:154, Sorakulta RN:o 5:123, Pikkukangas RN:o 5:115 ja Sorala RN:o 7:46 20.6.2013 PSAVI/59/04.09/2012 54/2013/2
Koneurakointi Tapani Mustonen Ky Siikajoki Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolelta Alhonmäen alueella sijaitsevalta tilalta Isokangas II RN:o 76:0 20.6.2013 PSAVI/24/04.09/2012 53/2013/2
Vesikolmio Oy Kalajoki Kalajoen keskuspuhdistamon purkuputken rakentaminen Perämereen 20.6.2013 PSAVI/95/04.09/2012 52/2013/2
Tytärniemi Pasi Haapajärvi Pysylän pienvoimalaitoksen rakentaminen Kalajanjokeen 18.6.2013 PSAVI/33/04.09/2012 50/2013/2
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Liikenne ja infrastruktuuri Kittilä Kotiojan uoman siirtäminen ja kahden rummun rakentaminen Kotiojaan 11.6.2013 PSAVI/4/04.09/2013 49/2013/2
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Liikenne ja infrastruktuuri Kittilä Kaukosen uuden sillan rakentaminen Ounasjoen yli aj vanhan sillan purakaminen sekä valmistelulupa 11.6.2013 PSAVI/96/04.09/2012 48/2013/2
Kankaanpää Raija ja Pekka sekä Suomela Antero Raahe Vesijohdon rakentaminen meren pohjaan Varvin rannasta Pikku-Soinin saareen 11.6.2013 PSAVI/90/04.09/2012 47/2013/2
Holappa Helena ja Kalevi Siikajoki Vesijohdon rakentaminen Siikajoen alitse ja valmistelulupahakemus 29.5.201 PSAVI/30/04.09/2013 46/2013/2
Oulun kaupunki Oulun Satama Oulu Uuden laiturin rakentaminen Oritkarin satamaan, merialueen ruoppaaminen ja valmistelulupa 24.5.2013 PSAVI/94/04.09/2012 45/2013/2
Keski-Lapin Voima Oy Ranua ja Rovaniemi Näskäjärven ja Paattinkijärven säännöstelyn jatkaminen 21.5.2013 PSAVI/55/04.09/2010 44/2013/2
Mainuan vesiosuuskunta Kajaani Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mainuanjoen alutse ja valmistelulupa 17.5.2013 PSAVI/12/04.09/2012 43/2013/2
Rovaniemen kaupunki Napapiirin Vesi Rovaniemi Vesijohdon ja paineviemärin  rakentaminen Poikajärvestä Norvajärveen laskevan Poikajoen alitse ja valmistelulupa 10.5.2013 PSAVI/24/04.09/2013 42/2013/2
Oulun kaupunki Oulun Vesi liikelaitos Oulu Soidinharjun pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjavedenottaminen Siliänkankaan pohjavesialueelta sekä valmistelulupa 2.5.2013 PSAVI/72/04.09/2012 41/2013/2
E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Siikalatva Kaapeleiden rakentaminen Mulkuanjoen alitse ja valmistelulupa 30.4.2013 PSAVI/14/04.09/2013 40/2013/2
Muonion kunta Muonio  Vesijohdon rakentaminen Särkijärven alitse ja valmistelulupa  22.4.2013 PSAVI/16/04.09/2013   39/2013/2
Enontekiön Vesihuolto Oy  Enontekiö  Ullatievan pohjaveden vedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen sekä valmistelulupa  16.4.2013 PSAVI/40/04.09/2012   38/2013/2
Elenia Oy Enontekiö Kaapelin rakentaminen Pyhäjoen alitse ja valmistelulupa 11.4.2013 PSAVI/10/04.09/2013  37/2013/2
Metsähallitus Lappi Savukoski Kairijoen uittopadon/metsäautotiesillan purkaminen 9.4.2013 PSAVI/15/04.09/2013  35/2013/2
Oulun kaupunki / Yhdystkunta- ja ympäristöpalvelut Oulu Oritkarin sataman ruoppausta koskevan luvan nro 49/08/2 lupamääräyksen 5 muuttaminen 5.4.2013 PSAVI/1/04.09/2013  31/2013/2
Kiimingin Sora Oy Oulu Maa-ainesten ottamisen jatkamista pohjavedenpinnan alapuolelta tilalta Karvakangas RN:o 131:2 koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 12/12/2 lupamääräysten muuttaminen 5.4.2013 PSAVI/92/04.09/2012  32/2013/2
Kemijoki Oy Kemijärvi Seitakorvan voimalaitoksen rakennusvirtaaman nostaminen 5.4.2013 PSAVI/36/04.09/2012  34/2013/2
Sallan yhteismetsä Salla Taivallammen kunnostus 4.4.2013 PSAVI/45/04.09/2012  33/2013/2
Rissanen KaiRonkainen Jaana Kajaani  Oulunjärven Hannusrannan ja Leskisen saaren välisen vesialueen ruoppaaminen ja valmistelulupa  26.3.2013 PSAVI/97/04.09/2012   30/2013/2
Kalajoen kaupunki  Kalajoki  Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle  25.3.2013 PSAVI/79/04.09/2012   29/2013/2
Iin kunta  Ii  Tulvakanavan rakentamista Kivijoen Mutkaisesta Oijärven Lallinlahteen koskevassa vesitalousluvassa tarkoitettujen rakennustöiden määräaikojen jatkaminen 21.3.2013 PSAVI/81/04.09/2012   26/2013/2
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  Ranua  Ylijoen sillan rakentaminen Ylijoen yli  19.3.2013 PSAVI/99/04.09/2012   24/2013/2
Oulun kaupunki Oulun Vesi Liikelaitos  Oulu  Vesijohdon rakentaminen Kiiminkijoen alitse ja valmistelulupa  18.3.2013 PSAVI/91/04.09/2012   23/2013/2
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Kalatalous Posio  Kitkajärveen laskevien Riisijoen, Tolvanjoen, Suonnanjoen ja Kirintöjoen kalataloudellinen kunnostaminen 15.3.2013 PSAVI/89/04.09/2012   22/2013/2
Tapojärvi Markku ja Karin  Tornio Uksein saaren edustalle kaivetun veneväylän kunnostusruoppaus 15.3.2013 PSAVI/46/04.09/2012   25/2013/2
Outokumpu Stainless Oy  Tornio  Röyttän Sahalahden täyttämisen jatkaminen  12.3.2013 PSAVI/6/04.09/2011   21/2013/2
Inarin Lapin Vesi Oy Inari Nukkumajoen vedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen siitä sekä vesijohdon rakentaminen Nukkumajoen alitse 8.3.2013 PSAVI/44/04.09/2012  20/2013/2
Ainalin vesioikeudellinen yhteisö  Kalajoki  Pöntiönjoen keskiosan perkaaminen ja Ainalin vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen  7.3.2013 PSAVI/25/04.09/2012   18/2013/2
Olhavan osakaskunta  Ii  Papinkarinniemen veneväylän ja venevalkaman ruoppaus sekä valmistelulupa  7.3.2013 PSAVI/65/04.09/2012   19/2013/2
Kemijoki Oy Kemijärvi ja Rovaniemi Pirttikosken voimalaitoksen rakentamista koskevan päätöksen talvitieliikennettä koskevan lupamääräyksen muuttaminen, korkeimman hallinto-oikeuden palauttama asia 28.2.2013 PSAVI/1/04.09/2012  17/2013/2
Fortum Power and Heat Oy Kajaani Kotirannan virkistyskäyttöuoman ruoppaaminen ja ruoppausmassojen läjittäminen Oulujärven Hannusrannassa 27.2.2013 PSAVI/84/04.09/2012  16/2013/2
Oulun kaupunki Oulu Mukkelinpolun alikulkukäytävän pumppaamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen alikulkukäytävän rakentamisen takia 26.2.2013 PSAVI/125/04.09/2010  15/2013/2
Tornion Vesi Oy  Tornio  Vesijohdon rakentaminen Keroputaan alitse  11.2.2013 PSAVI/87/04.09/2012   13/2013/2
Oulun kaupunki  Oulu  Varjakan sataman laajentaminen ja valmistelulupa  7.2.2013 PSAVI/67/04.09/2012    12/2013/2
Oulun kaupunki Oulun Vesi Liikelaitos Oulu  Vesijohdon rakentaminen Pikku-Martimojoen alitse  4.2.2013 PSAVI/85/04.09/2012    11/2013/2
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Liikenne ja infrastruktuuri Sodankylä Ahvenojan sillan rakentaminen 1.2.2013 PSAVI/75/04.09/2012  8/2013/2
Metsähallitus Itä-Lappi Sodankylä Kaadinojan sillan rakentaminen Peso-oja-Kirakkalammen metsätiellä 1.2.2013 PSAVI/76/04.09/2012  9/2013/2
Suomen Metsäkeskus, Metsäpalvelut Lappi Salla Sorsajoen putkisillan rakentaminen Uksema-ahon metsätiellä 1.2.2013 PSAVI/86/04.09/2012  10/2013/2
Rantahalvari TeuvoSäkkinen Ossi Rovaniemi  Kielijärven pohjapadon rakentaminen  24.1.2013 PSAVI/60/04.09/2012   6/2013/2
Hahtonen LeoHalonen Eero  Oulu  Virpiniemen venesataman aallonmurtajan rakentaminen  24.1.2013 PSAVI/102/04.09/2012   7/2013/2
Vuottolahden jätevesiosuuskunta Jouko Haataja  Kajaani  Paineviemärin rakentaminen Vuottojoen ja Vimpelinjoen alitse ja valmistelulupa  16.1.2013 PSAVI/82/04.09/2012   4/2013/2

 


Päivitetty