Vesilupapäätökset 2012

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Vesilupapäätökset  2012 - Etelä-Suomi ja Lounais-Suomi

Etelä-Suomen AVI myöntää myös Lounais-Suomen alueen  vesilupapäätökset.

8.7.2014 lähtien Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämät vesilupapäätökset on löydettävissä myös Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Joulukuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Pato Osakeyhtiö

Kouvola

Kymijoen Myllykosken voimalaitokselle määrätyn ankeriaskourun rakentamisvelvoitetta koskevan lupamääräyksen poistaminen

28.12.2012

ESAVI/94/04.09/2012

288/2012/2

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Helsinki

1) Saukonlaiturin ja Saukonpaaden välisen satama-altaan täyttäminen ja valmistelulupa hanketta varten2) Jätemateriaalin hyödyntäminen Saukonlaiturin ja Saukonpaaden välisen satama-altaan täytössä ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

28.12.2012

1) ESAVI/97/04.09/2012
2) ESAVI/139/04.08/2012

1) 289/2012/2
2) 290/2012/2

Metsähallitus

Pyhtää

Mustaviirin laiturin rakentaminen, aallonmurtajan korjaaminen ja vesialueen ruoppaaminen

27.12.2012

ESAVI/23/04.09/2012

280/2012/2

Metsähallitus

Pyhtää

Ristisaaren laiturin rakentaminen ja vesialueen ruppaaminen

27.12.2012

ESAVI/24/04.09/2012

281/2012/2

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympärsitökeskus,
E-vastuualue

Kouvola

Kymijoen Myllykosken voimalaitokselle määrätyn ankeriaskouruvelvoitteen muuttaminen kalatalousmaksuksi

27.12.2012

ESAVI/548/04.09/2010

285/2012/2

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympärsitökeskus,
E-vastuualue

Kouvola

Kymijoen Keltin voimalaitokselle määrätyn ankeriaskouruvelvoitteen muuttaminen kalatalousmaksuksi

27.12.2012

ESAVI/549/04.09/2010

286/2012/2

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
E-vastuualue

Kouvola

Kymijoen Kuusankosken voimalaitokselle määrätyn ankeriaskouruvelvoitteen muuttaminen kalatalousmaksuksi

27.12.2012

ESAVI/591/04.09/2010

287/2012/2

Skåldö vattenandelslag-Skåldön vesiosuuskunta

Raasepori

Vesijohtojen ja paineviemäreiden sijoittaminen mereen Skåldön, Baggön, Fåfängön ja Torsön saarien alueella sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

21.12.2012

1) ESAVI/257/04.09/2010
2) ESAVI/258/04.09/2010

1) 282/2012/2
2) 283/2012/2

Sami Oksanen

Padasjoki

Arrakosken vesivoimalaitoksen pysyttäminen ja lisäkoneiston rakentaminen, Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia

20.12.2012

ESAVI/61/04.09/2011

278/2012/2

Senaatti-kiinteistöt

Kirkkonummi

Paineviemärin rakentaminen Pikkalanselälle välille Upinniemi-Strömsby ja valmistelulupa hanketta varten

17.12.2012

ESAVI/109/04.09/2012

276/2012/2

Leskinen Timo

Asikkala

Pysäköintiä ja venevalkamaa varten tehdyn täytön pysyttäminen yhteisellä vesialueella 17-417-876-1

14.12.2012

ESAVI/93/04.09/2012

274/2012/2

Lokalahden Pitkäluodon vesiosuuskunta

Uusikaupunki

Vesijohdon rakentaminen Vohlon saaren ja Lokalahden Pitkäluodon väliseen salmeen

14.12.2012

ESAVI/152/04.09/2012

275/2012/2

Tuike Finland Oy

Hamina

Jäähdytysveden johtamista koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 46/2010/4, 12.4.2010 muuttaminen jäähdytysveden määrän tarpeen, kasvun vuoksi sekä valmisteluluvan saaminen hanketta varten

13.12.2012

ESAVI/160/04.09/2012

269/2012/2

Fortum Sähkönsiirto Oy

Kemiönsaari ja Salo

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille västanfjäd-Ramsö

13.12.2012

ESAVI/139/04.09/2012

270/2012/2

Tångin Sora Oy

Myrskylä

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen maa-aineksen ottamiseksi kiinteistöltä Tyskas RN:o 3:65

3.12.2012

ESAVI/526/04.09/2010

267/2012/2

Marraskuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Seinäjärven osakaskunta, Joutsenjärvi Seija ja
Joutsenjärvi Hannu

Virrat

Kurjenjärven ja Joutsenjärven kunnostus

30.11.2012

ESAVI/170/04.09/2010

263/2012/2

Nastolan kunta

Nastola

Kymijärven itäpäässä sijaitsevan Kyynärän ranta-alueen kunnostaminen ruoppaamalla ja täyttämällä sekä valmistelulupa hanketta varten

30.11.2012

ESAVI/39/04.09/2012

265/2012/2

Fortum Sähkönsiirto Oy

Parainen

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Biskopsö-Kuckulot ja valmistelulupa hanketta varten

28.11.2012

ESAVI/121/04.09/2012

260/2012/2

Myllyn seudun yksityistiekunta

Järvenpää

Haarajoen myllyn sillan rakentaminen

27.11.2012

ESAVI/59/04.09/2012

259/2012/2

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

Tuusula

Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen käytön tehostaminen uusille tekopohjaveden imeytysalueilla ja pohjavedenottamolla sekä vedenoton käyttötarkoituksen muuttaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimeiseksi tulemista

26.11.2012

ESAVI/422/04.09/2010

256/2012/2

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

Tuusula ja Nurmijärvi

Jäniksenlinnan pohjavedenottamon suoja-aluetta koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 54/1982 A muuttaminen

26.11.2012

ESAVI/247/04.09/2011

257/2012/2

Kiinteistöosakeyhtiö Edisholm 

Kirkkonummi

Sillan penkereineen rakentaminen Trefotssundet -nimisen salmen yli mantereelta Edesholmenin saareen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista 

26.11.2012

ESAVI/244/04.09/2011

255/2012/2

Liikennevirasto

Kotka

Kuutsalon pohjoispuolella sijaitsevan väylän määrääminen julkiseksi kulkuväyläksi

20.11.2012

ESAVI/106/04.09/2012

252/2012/2

Fortum Sähkönsiirto Oy

Parainen

Sähkökaapelien rakentaminen mereen välille Innamo-Rutiluoto-Tampankari-Kolkka sekä valmistelulupa hanketta varten

20.11.2012

ESAVI/138/04.09/2012

253/2012/2

Mustialan osakaskunta ym.

Tammela

Pohjapadon rakentaminen Heinijokeen Heinijärven alivedenkorkeuksien nostamiseksi

16.11.2012

ESAVI/185/04.09/2011

251/2012/2

Rudus Oy

Kaarina

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee kallion louhimista Mullinmetsän maankaatopaikan rakentamista varten Hadvalan kylässä

14.11.2012

ESAVI/510/04.09/2010

249/2012/2

Metsähallitus

Virolahti

Vesialueen ruoppaaminen ja laiturin rakentaminen Suuri-Pisin saaren pohjois-rantaan

14.11.2012

ESAVI/22/04.09/2012

250/2012/2

Mirja Huoso ja Esa Tjukamoff

Parainen

Atun saarella sijaitsevan rantapalstan 445-401-2-56-M601 rannan ruoppaaminen sekä laiturin rakentaminen ja valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi

12.11.2012

ESAVI/116/04.09/2012

241/2012/2

Porin kaupunki

Pori

Mustalahden Skatansuntin kunnostus ruoppaamalla ja niittämällä

12.11.2012

ESAVI/17/04.09/2012

246/2012/2

Jaana Alanko och Reijo Järvinen

Pargas

Kvarhållande av en pontonbrygga på det samfällda vattenområdet RNr 876:1 framför fastigheten Lavarudden RNr 4:3 i Houtsala by i Korpo i Pargas stad samt vidtagande av förberedande åtgärder för genomförande av projektet innan beslutet vunnit laga kraft 

9.11.2012

ESAVI/12/04.09/2012
Beslut (pdf)

243/2012/2

Joukion vesiosuuskunta

Parikkala

Vesijohdon, paineviemärin ja tietoliikennekaapelin rakentaminen Joukionsalmen alitse ja valmistelulupa hanketta varten

8.11.2012

ESAVI/127/04.09/2012

244/2012/2

Stora Enso Ingerois Oy

Kouvola

Kymijoen vesialueen täyttäminen tehdasalueen laajentamisen vuoksi ja töiden aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

6.11.2012

ESAVI/216/04.09/2011

239/2012/2

Esko ja Kaija Haikola

Luvia

Uoman ruoppaaminen kiinteistöllä Värevesi RN:o 2:137 ja Kesävesi RN:o 2:138 Väipäreen kylässä ja poikkeaminen vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisesta vesiluontotyyppien vaarantamiskiellosta

6.11.2012

ESAVI/16/04.09/2012

240/2012/2

Kakskerta-Satava vesiosuuskunta

Turku

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Kakskerranjärveen

2.11.2012

ESAVI/78/04.09/2012

238/2012/2

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Lapinjärvi

Sähkökaapelin asentaminen Taasianjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten

1.11.2012

ESAVI/123/04.09/2012

237/2012/2

Lokakuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Miehikkälän kunta

Miehikkälä

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Urpalanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten

30.10.2012

ESAVI/131/04.09/2012

231/2012/2

Lokalahden Pitkäluodon jätevesiosuuskunta

Uusikaupunki

Paineviemärin rakentaminen Sikaniemenlahden ja Lautveden ali sekä valmistelulupa henketta varten 

30.10.2012

ESAVI/110/04.09/2012

232/2012/2

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Taipalsaari ja Lappeenranta

Sähkökaapelin ja maadoitusköyden asentaminen Saimaan Kuivaketveleen ja Heposalon välille

26.10.2012

ESAVI/53/04.09/2012

229/2012/2

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vihti

Vihtijoen ylittävän Hakalan sillan uusiminen

26.10.2012

ESAVI/88/04.09/2012

230/2012/2

Kårlaxin vesialueen osakaskunta

Parainen

Kanavan kaivaminen ja ruppaaminen Kirjalansalmen ja Långholmssundetin välille ja valmistelulupa siltarummun rakentamista varten

25.10.2012

ESAVI/136/04.09/2012

227/2012/2

Margetta ja Harry Henriksson

Hanko

Maalämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 078-4-414-7 I-luokan pohjavesialueella osoitteessa Märsänkatu 13

25.10.2012

ESAVI/104/04.09/2012

228/2012/2

Porvoon Sähköverkko Oy

Loviisa

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Träsknäsudden-Sandudden Våtskärin saaressa

23.10.2012

ESAVI/114/04.09/2012

225/2012/2

Kankaanpään kaupunki

Kankaanpää

Ruokojärven ja Ruoko-ojan kunnostaminen ruoppaamalla ja valmistelulupa hanketta varten

23.10.2012

ESAVI/50/04.09/2012

226/2012/2

Skavarbölevikens och Storängens torrläggningsföretag

Borgå

Muddring av rännan ut i Skavarböleviken för att förbättra utflödet från pumpstationen

22.10.2012

ESAVI/30/04.09/2012
Beslut (pdf)

222/2012/2

Salminiitun vesi- ja palveluosuuskunta

Kustavi

Vesijohdon rakentaminen Kiisterinniemestä Kuivaluodon eteläkärkeen

22.10.2012

ESAVI/46/04.09/2012

223/2012/2

Tuula ja Mikko Nousiainen

Loviisa

Laiturin rakentaminen kiinteistöön 434-410-1-66 kuuluvan loma-asuntotontin nro 209 rantaan

19.10.2012

ESAVI/120/04.09/2012

221/2012/2

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Hattula

Hakinmäen pohjavedenottamon rakentaminen ja veden ottaminen siitä

18.10.2012

ESAVI/126/04.09/2011

215/2012/2

Christina Söderlund

Salo

Arpalahden kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Mustalahti RN:o 1:31 rakennetun tekoaltaan poistaminen ja alueen entistäminen

15.10.2012

ESAVI/87/04.09/2012

213/2012/2

Asunto Oy Nummelan Kisarinne

Vihti

Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406-1-224) osoitteessa Enäjärventie 3

15.10.2012

ESAVI/35/04.09/2012

214/2012/2

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Hämeenlinna

Pohjavedenottoa Laikanmäen pohjavedenottamosta koskevan päätöksen raukeaminen

12.10.2012

ESAVI/30/04.09/2011

210/2012/2

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Hämeenlinna

Pohjavedenottoa Kalkkosten pohjavedenottamosta koskevan päätöksen raukeaminen

12.10.2012

ESAVI/29/04.09/2011

211/2012/2

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Hämeenlinna

Pohjavedenottoa Renkolan pohjavedenottamosta koskevan päätöksen raukeaminen

12.10.2012

ESAVI/31/04.09/2011

212/2012/2

Ruokorauman Vesiosuuskunta

Naantali

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Rymättylän Ruokorauman, Nuikonlahden, Vähäsalmen ja Kirkkosalmen merialueille sekä valmistelulupa hanketta varten

11.10.2012

ESAVI/98/04.09/2012

206/2012/2

Fortum Sähkönsiirto Oy

Parainen

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Granskär-Långskär ja valmistelulupa hahketta varten

11.10.2012

ESAVI/117/04.09/2012

207/2012/2

Fortum Sähkönsiirto Oy

Parainen

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Kupmo-Skagen ja valmistelulupa hanketta varten

11.10.2012

ESAVI/118/04.09/2012

208/2012/2

Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta

Pyhtää

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kymijoen alitse kolmessa kohdassa Haaviston-Suurikylän alueella ja valmistelulupa hanketta varten

4.10.2012

ESAVI/89/04.09/2012

204/2012/2

Pargas stad

Pargas

Muddring av Kyrkvikens enskilda farled och inrättande av denna som en allmän lokal farled samt invallning av strandområdena och kvarhållande av Nagu Kyrkvikens båthamn

2.10.2012

ESAVI/392/04.09/2010
Beslut (pdf)

201/2012/2

Oy Vikom Marina Ab

Parainen

Huolto- ja korjaussataman rakentaminen Neuvoon Ernholmin saaareen

2.10.2012

ESAVI/237/04.09/2011

203/2012/2

Syyskuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Tuulveden Vesiosuuskunta

Taivassalo ja Uusikaupunki

Vesijohtojen rakentaminen mereen välille Helsinginranta-Ojaluoto-Järvikari-Kunnetoinen-Lempotoinen-Maikari-Vähä-Koiluoto-Mustaluoto ja valmistelulupa hanketta varten

27.9.2012

ESAVI/69/04.09/2012

200/2012/2

Porvoon Sähköverkko Oy

Porvoo

Sähkökaapelin asentaminen välille Bökars-Björkholmen

26.9.2012

ESAVI/63/04.09/2012

198/2012/2

Tuusulan kunta

Tuusula

Pohjapadon rakentaminen Keravanjokeen ja Kellokosken voimalaitoksen patoaltaan kunnostaminen sekä kalatien rakentaminen voimalaitospadon ohi

19.9.2012

ESAVI/14/04.09/2011

193/2012/2

Sauvon kunta

Sauvo

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen mereen välille Kaskilahti-Kärkkinen ja valmistelulupa hanketta varten

19.9.2012

ESAVI/98/04.09/2012

196/2012/2

Asunto Oy Honkakoto

Heinola

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.1992)

18.9.2012

ESAVI/48/04.09/2012

194/2012/2

Nastolan kunta

Nastola

Paineviemärien ja vesijohdon rakentaminen Luhtaanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten

18.9.2012

ESAVI/95/04.09/2012

195/2012/2

Atri Lilja ym.

Taivassalo

Vesijohtojen pysyttäminen Sääskarit -saaren ja Korvenniemen pohjoiskärjen välillä

17.9.2012

ESAVI/239/04.09/2011

192/2012/2

Euran kunta

Eura

Harolankosken padon kunnostaminen

14.9.2012

ESAVI/107/04.09/2012

190/2012/2

Pernajan Saariston Vesiosuuskunta 

Loviisa

Vesijohdon ja paineviemärien rakentaminen mereen väleille Pernajan Mandalsberget-Pörtesholmen-Sandudden ja Pörtesholmen-Näse sekä Malmen-Stensund

14.9.2012

ESAVI/142/04.09/2012

191/2012/2

Keijo Laivola

Karkkila

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee maa-aineksen ottoa Haaviston maa-ainesten ottoalueelta kiinteistöltä Takanummi RN:o 16:35 Vaasan hallinto-oikeuden osittain palauttama asia

12.9.2012

ESAVI/202/04.09/2011

188/2012/2

Kaukjärven osakaskunta ym.

Tammela ja Forssa

Pohjapadon rakentaminen Peräjokeen Jänisjärven alivedenkorkeuden nostamiseksi

7.9.2012

ESAVI/186/04.09/2011

184/2012/2

Eeva ja Vesa Saarela

Kouvola

Sillan rakentaminen hakijoiden omistaman kiinteistön saaressa ja mantereella sijaitsevien osien välille

7.9.2012

ESAVI/74/04.09/2012

185/2012/2

Elina ja Tapio Kouki

Uusikaupunki

Maavaraisen laiturin pysyttäminen kiinteistön Lahjala RN:o 1:62 edustalla yhteisellä vesialueella

7.9.2012

ESAVI/29/04.09/2012

186/2012/2

Risto ja Paula Rämä

Hamina

Aallonmurtajan pysyttäminen kiinteistön 75-416-1-244 edustalla Houtereen saaren itärannalla

6.9.2012

ESAVI/227/04.09/2011

178/2012/2

Asikkalan Voima Oy

Asikkala

Sähkökaapelin asentaminen Asikkalanselän Siltasalmen alitse ja töiden aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

6.9.2012

ESAVI/221/04.09/2011

182/2012/2

Impivaara Mannila Oy

Eura

Laiturin ja vesialueen täytön pysyttäminen kiinteistön Impivaara, kiinteistötunnus 050-416-5-120, rannalla

6.9.2012

ESAVI/178/04.09/2011

183/2012/2

Hurukselan vesihuolto-osuuskunta

Kotka

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Takajoen, Hirvenjoen ja Leppäjoen alitse sekä valmisteluluvan saaminen

5.9.2012

ESAVI/19/04.09/2012

180/2012/2

Elokuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Loviisan Satama

Loviisa

Loviisan sataman Pitkälaiturin kunnostamista ja ruoppausmassojen läjittämistä mereen koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 141/2011/4, 11.7.2011 muuttaminen sekä valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi

28.8.2012

ESAVI/51/04.09/2012

177/2012/2

Kepsu-, Haukka- ym. järvien järjestely-yhteisö

Kouvola

Kepsu-, Haukka- ym järvien järjestely-yhteisön sääntöjen vahvistaminen ja yhteisön merkitseminen vesiyhteisörekisteriin

27.8.2012

ESAVI/96/04.09/2012

176/2012/2

Olli Hermonen

Luvia

Majaloukon lahden ruoppaaminen ja uoman kaivaminen lahden ja meren välille

24.8.2012

ESAVI/57/04.09/2012

175/2012/2

Hollolan kunta

Hollola

Itä-Suomen vesioikeuden 7.12.1972 myöntämän Salpa-Mattilan vedenottamon vedenottoluvan muuttaminen

23.8.2012

ESAVI/54/04.09/2012

173/2012/2

Luja-Kivi Oy

Hausjärvi

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee maa-aineksen ottoa kiinteistöltä Karansora RN:o 5:51 ja Soramäki RN:o 7:26

22.8.2012

ESAVI/201/04.09/2011

169/2012/2

Etelä-Suomen Energia Oy

Sipoo

Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten

22.8.2012

ESAVI/76/04.09/2012

170/2012/2

Turun kaupungin Kiinteisöliikekaitos

Turku

Kirjastosillan rakentaminen Aurajoen ylitse ja valmistelulupa hanketta varten

22.8.2012

ESAVI/85/04.09/2012

171/2012/2

Kirkkonummen kunta

Kirkkonummi

Pohjaveden ottaminen Lapinkylän kiinteistöltä RN:o 4:111

22.8.2012

ESAVI/55/04.09/2012

172/2012/2

Kettelin Vesiosuuskunta

Uusikaupunki

Siirtoviemärin rakentamista mereen koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 31/2004/4 muuttaminen ja valmistelulupa hanketta varten

16.8.2012

ESAVI/66/04.09/2012

168/2012/2

Kokemäen kaupunki

Kokemäki

Pienviemärin rakentaminen Kokemäenjoen alitse Vuolteen kaupunginosasta jätevedenpuhdistamolle

15.8.2012

ESAVI/61/04.09/2012

163/2012/2

Kallionlouhinta Oy

Raasepori

Lämpökaivojen rakentaminen korttelin 13104 tontille 9 (Teknikontie 17) ja valmisteluluvan saaminen 

15.8.2012

ESAVI/34/04.09/2012

164/2012/2

Laura ja Heikki Laato

Uusikaupunki

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen välille Vähä Laatonpuhti-Ristikari sekä valmistelulupa hanketta varten

15.8.2012

ESAVI/65/04.09/2012

166/2012/2

Helsingin kaupungin rakennusvirasto, NCC Rakennus Oy

Helsinki

Vesialueen ruoppaaminen ja täyttäminen rantaraitin ym. rakentamiseksi Puuskarantaan ja valmistelulupa henkkeen toteuttamiseksi

15.8.2012

ESAVI/75/04.09/2012

167/2012/2

Heinäkuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Janne Ollenberg

Hanko

Veneväylän ruoppaaminen ja ranta-alueen kunnostus kiinteistöllä 76-404-1-361 sekä töiden aloittaminen muutoksehausta huolimatta

3.7.2012

ESAVI/146/04.09/2011

150/2012/2

Kesäkuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Suomen metsäkeskuksen Lounais-Suomen alue

Siikainen

Kosteikon rakentaminen Iso-Leppijärven rannalle

29.6.2012

ESAVI/45/04.09/2012

160/2012/2

Kammelan Jätevesiosuuskunta

Uusikaupunki

Paineviemärin rakentaminen Hujunrauman vesialueelle Kursilan kylässä ja valmistelulupa hanketta varten

27.6.2012

ESAVI/58/04.09/2012

158/2012/2

Haminan Energia Oy

Hamina

Sähkökaapelien ja valokuitukaapelin asentaminen Savilahden ja Vuohisaaren väliselle merialueelle ja valmistelulupa hanketta varten

26.6.2012

ESAVI/62/04.09/2012

148/2012/2

Liikelaitos Kouvolan Vesi

Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta

26.6.2012

ESAVI/113/04.09/2011

151/2012/2

Nastolan vesihuoltolaitos

Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten

26.6.2012

ESAVI/37/04.09/2012

152/2012/2

Siuntion kunta

Siuntio ja Kirkkonummi

Vesi- ja viemärijohtojen asentamista merialueelle koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 39/2008/1 töiden aloittamiselle ja loppuunsaattamiselle asetettujen määräaikojen pidentäminen

26.6.2012

ESAVI/73/04.09/2012

154/2012/2

Fastighets Ab Åminne Miljö

Raasepori

Lammen ja maapadon rakentaminen Åminnen kylään kiinteistöille RN:ot 1:12 ja 1:29

21.6.2012

ESAVI/133/04.09/2011

147/2012/2

Rauman kaupunki

Rauma

Yleisten paikallisväylien määrääminen väleille Ailisaari-Poroholma-Syvärauman venereitti ja Valkeakarin laivaväylä-Puuvallin veneväylä (Soldatin väylä)

20.6.2012

ESAVI/28/04.09/2012

146/2012/2

Maiju Laine ja Kristian Hellman

Masku

Nyynäisissä sijaitsevien kiinteistöjen Aukunniemi RN:o 3:19 ja Aukunniemi 1 RN:o 3:28 edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:13 ruoppaus

20.6.2012

ESAVI/160/04.09/2011

145/2012/2

Lohikari Oy

Vihti

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle

19.6.2012

ESAVI/165/04.09/2011

141/2012/2

Vesa Kallio ja Jukka Kallio

Hamina

Kivipengerlaiturin pysyttäminen Kuorsalon kylän Kallio -nimisen kiinteistön (75-416-1-399) rannassa

18.6.2012

ESAVI/241/04.09/2011

140/2012/2

Mäntsälän kunta / Mäntsälän Vesi

Pukkila

Puntamäki I vedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen siitä sekä ryhtyminen hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiskesi tulemista

13.6.2012

ESAVI/1/04.09/2012

134/2012/2

Mäntsälän kunta / Mäntsälän Vesi

Askola

Puntamäki II vedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen siitä sekä ryhtyminen hankkeen totetuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

13.6.2012

ESAVI/2/04.09/2012

135/2012/2

Etelä-Jääsjärven venevalkamat osakaskunta

Hartola

Vesialueelle puutavaran lastaus- ja purkupaikkaa varten tehdyn ruoppaamisen ja väliaikaisen täytön muuttaminen pysyväksi

13.6.2012

ESAVI/223/04.09/2011

137/2012/2

Pauli Halme ja Maija Saastamoinen

Espoo

Kiinteistön RN:o 1:31 rannan pengertäminen täyttämällä kiinteistöön kuuluvaa vesialuetta Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä

13.6.2012

ESAVI/35/04.09/2011

138/2012/2

Anna Kavén-Toppi ja Pasi Toppi

Salo

Yhteisen vesialueen ruoppaaminen kiinteistön Leppälahti 732-639-1-210 rannan edustalla

13.6.2012

ESAVI/47/04.09/2012

139/2012/2

St Nicolaus Golf Club Oy

Inkoo

Golfkentän rakentaminen  ja veden johtaminen Ingarskilajoesta golfkentän kasteluvedeksi sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiskesi tulemista

11.6.2012

ESAVI/131/04.09/2011

132/2012/2

Forssan kaupunki

Forssa

Puhdistamon kevyen liikenteen sillan vahvistaminen ja uuden sillan rakentaminen Loimijoen ylitse sekä valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi

8.6.2012

ESAVI/31/04.09/2012

131/2012/2

Nurmijärven kunta

Nurmijärvi

Kevyen liikenteen sillan rakentaminen purettavan sillan kohdalle Luhtajoen ylitse sekä valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi

7.6.2012

ESAVI/36/04.09/2012

126/2012/2

Max Hartwall

Sipoo

Veneväylän ruoppaaminen yhteisellä vesialueella 753-876-13-0 Hitåssa

6.6.2012

ESAVI/44/04.09/2012

125/2012/2

Mäntsälän Sääksjärven vesiosuuskunta

Mäntsälä

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Sääksjärven alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

4.6.2012

ESAVI/101/04.09/2011

123/2012/2

Paavo Ihanaisen perikunta

Kouvola

Sillan rakentaminen hakijan saaressa ja mantereella omistamien kiinteistöjen välille ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista 

1.6.2012

ESAVI/147/04.09/2011

122/2012/2

Toukokuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Liikennevirasto

Naantali

Iso Maisaaren yhteysalusväylän määrääminen julkiseksi kulkuväyläksi

30.5.2012

ESAVI/180/04.09/2011 

121/2012/2

Etelä-Suomen Energia Oy

Sipoo

Sähkökaapelin asentaminen Sipoonjoen alitse suuntaporaamalla ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

29.5.2012

ESAVI/27/04.09/2012

119/2012/2

Aulangon Pursiseura ry

Hämeenlinna

Uuden laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen Aulangon Kievarin rantaan ja valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi 

29.5.2012

ESAVI/49/04.09/2012

120/2012/2

Janakkalan Vesi

Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

28.5.2012

ESAVI/25/04.09/2012

116/2012/2

Anne ja Kimmo Aalto

Naantali

Laiturin rakentaminen ja tehtyjen täyttöjen pysyttäminen vesi- ja vesijättöalueella

28.5.2012

ESAVI/143/04.09/2011

117/2012/2

Hangon Satama

Hanko

Hangon Länsisataman RORO3-laiturin perusparannusta ja satama-altaan ruoppaamista sekä ruoppausmassojen sijoittamista koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 10/2007/2 (25.4.2007) töiden suorittamiselle asetetun määräajan jatkaminen

25.5.2012

ESAVI/218/04.09/2011

113/2012/2

Imatran kaupunki

Imatra

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Suur-Saimaan Hosseinlahden ja Purjekujan väliselle vesialueelle ja valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi

25.5.2012

ESAVI/38/04.09/2012

114/2012/2

Etelä-Suomen Energia Oy

Sipoo

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Halsören-Eestinluoto ja velmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi

25.5.2012

ESAVI/80/04.09/2012

115/2012/2

Rauman Purjehdusseura ry

Rauma

Kuuskarin saaren venesataman laajentaminen rakentamalla laitureita ja lisää venepaikkoja ja täyttämällä vesialuetta sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

21.5.2012

ESAVI/230/04.09/2011

110/2012/2

Asunto Oy Kaskelininkulma

Tammela

Lämpökaivon rakentaminen I-luokan pohjavesialueelle kiinteistölle 834-441-3-35

16.5.2012

ESAVI/213/04.09/2011

109/2012/2

Paraisten kaupunki

Parainen

Paineviemärin rakentaminen välille Kårkulla-Tennby sekä valmistelulupa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

15.5.2012

ESAVI/18/04.09/2012

106/2012/2

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Vantaa

Sähkökaapeleiden asentaminen Vantaanjoen alitse Vantaanlaakson alueella ja valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi

15.5.2012

ESAVI/42/04.09/2012

107/2012/2

Heinolan kaupunki

Heinola

Ruotsalaisen Voudinlahden vesialueen ruoppaaminen sekä hankkeen valmistelulupa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

15.5.2012

ESAVI/4/04.09/2012

108/2012/2

Pargas stad

Pargas

Förlängning av tiderna för påbörjande och slutförande av byggnadsarbetena i anslutning till Ljusudda hamnprojekt, Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 74/2009/3

11.5.2012

ESAVI/238/04.09/2011

105/2012/2

Ahti Sundqvist

Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella

10.5.2012

ESAVI/219/04.09/2011

102/2012/2

Jouko Laakso

Asikkala

Maalaiturin pysyttäminen kiinteistön 16-418-2-44 edustalla

10.5.2012

ESAVI/234/04.09/2011

103/2012/2

Vesiosuuskunta Mustijoki

Mäntsälä

Vesijohdon, paineviemärin ja valokaapelin asentaminen Mustijoen alitse kahdessa kohtaa ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

9.5.2012

ESAVI/217/04.09/2011

100/2012/2

Kraftnät Åland Ab

Parainan, Naantali, Turku

Merikaapelin asentaminen välille Ahvenanmaa-Naantali Naantalin, Paraisten ja Turun kaupunkien välille

7.5.2012

ESAVI/86/04.09/2011

98/2012/2

Ruokolahden kunta

Ruokolahti

Siirtovesijohdon ja yhdysvesijohdon rakentamista Saimaan Ukonsalmen vesialueelle koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston 27.3.2009 antaman päätöksen nro 47/09/2 muuttaminen

7.5.2012

ESAVI/40/04.09/2012

97/2012/2

Huhtikuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Perustettava Rapasalonsalmen yksityistiekunta / Jaakko Uuttu ja Jaakko Ahola

Lemi

Penkereen ja sillan rakentaminen Kuhasensaaresta Kivijärven Rapasalonsalmen yli Rapasalon saareen

30.4.2012

ESAVI/540/04.09/2010

95/2012/2

NCC Roads Oy

Mäntsälä

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen kivi- ja maa-aineksen ottamiseksi Ohkolan alueella ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

30.4.2012

ESAVI/590/04.09/2010

96/2012/2

Huittisten Puhdistamo Oy

Huittinen

Paineviemärin rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaisksi tulemista

26.4.2012

ESAVI/225/04.09/2011

94/2012/2

Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral

Pargas

Breddning och fördjupning av Skagens färjeled mellan Norrby–Jumo och dumpning av muddringsmassorna i havet samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft 

24.4.2012

ESAVI/553/04.09/2010

92/2012/2

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Lappeenranta

lämmönkeräysputkiston asentaminen Saimaaseen Tiuruniemen pohjoispuolelle ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

24.4.2012

ESAVI/236/04.09/2011

93/2012/2

Kultaranta Golf Oy Naantali

Naantali

Porhonkallion pienvenesataman ja meriuimalan rakentamista koskevan päätöksen nro 198/2010/4 muuttaminen ruoppausmassojen läjittämistä koskevilta osin

20.4.2012

ESAVI/32/04.09/2012

87/2012/2

Kotkan Energia Oy

Kotka

Tuulivoimalan ja merikaapelin rakentaminen Mussalon ja Vehkaluodon väliselle merialueelle sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

19.4.2012

ESAVI/210/04.09/2011

85/2012/2

Maarakennus M. Laivola Oy

Loviisa

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee maa-aineksen ottoa kiintestöllä Miilukallio RN:o 6:33 Loviisan kaupungin Garpgådin kylässä

19.4.2012

ESAVI/568/04.09/2010

86/2012/2

Ab Borgå Sjötransport Oy

Porvoo

Vesialueen ruoppaaminen ja kahden laiturin rakentaminen Pienelle Pernajanlahdelle

10.4.2012

ESAVI/149/04.09/2011

82/2012/2

Mehiläistien laituriyhdistys ry

Porvoo

Venesataman ja mataloituneen venereitin ruoppaaminen sekä venelaiturin pysyttäminen

10.4.2012

ESAVI/154/04.09/2011

83/2012/2

Kotaladon jätevesiosuuskunta

Salo

Paineviemärin ja valokaapelin rakentaminen Muurlanjoen alitse ja hankkeen valmistelu ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

10.4.2012

ESAVI/13/04.09/2012

84/2012/2

Loviisan kaupunki

Loviisa

Loviisanlahden Laivasillan venesataman ja sinne sekä Tullisillan vedenlaituriin johtavan julkisen väylän ruoppaaminen ja muuttaminen, ruoppausmassojen läjittäminen mereen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

5.4.2012

ESAVI/145/04.09/2011

80/2012/2

Helsingin työväenyhdistys ry

Helsinki

Vesialueen ruoppaaminen ravintolapaviljongin rakentamiseksi Eläintarhanlahdelle ja töiden valmistelu ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

5.4.2012

ESAVI/14/04.09/2012

81/2012/2

ZAO Perspective Technologies Agency

Suomen talousvyöhyke

Pietari-Kaliningrad merenalaisen valokaapelin rakentaminen Suomen talousvyöhykkeelle ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista  

4.4.2012

ESAVI/581/04.09/2010

78/2012/2

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Helsinki

1) Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin alueiden ruoppausta ja vesialueen täyttöä koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 67/2011/4 6.5.2011, osittainen muuttaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista 2) Jätemateriaalin hyödyntäminen Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin vesialueen käytössä ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

3.4.2012

1) ESAVI/212/04.09/2011
2) ESAVI/279/04.08/2011

1) 75/2012/2
2) 76/2012/2

Helsingin kaupunki

Helsinki

Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sörnäisten ja Mustikkamaan välille Sompasaaren salmeen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

3.4.2012

ESAVI/193/04.09/2011

77/2012/2

Porin kaupunki, tekninen palvelukeskus

Pori

Pukkeenjuovan ruoppaaminen

2.4.2012

ESAVI/90/04.09/2011

73/2012/2

Espoon kaupunki

Espoo

Myllypuron johtaminen rumpuputkeen tien alitusta varten Niipperin asemakaava-alueella ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

2.4.2012

ESAVI/153/04.09/2011

74/2012/2

Maaliskuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Heikki Eskola

Kustavi

Laiturien pysyttäminen ja rakentaminen sekä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 26.6.2006 antaman päätöksen nro 81/2006/4 lupamääräyksen 4 muuttaminen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

30.3.2012

ESAVI/33/04.09/2011

70/2012/2

Kymenlaakson Vesi Oy

Kouvola

Kuivalan tekopohjavesilaitoksen suoja-aluetta koskevien Itä-Suomen vesioikeuden päätösten nrot 55/Va II/87 ja 52/95/1 muuttaminen

30.3.2012

ESAVI/403/04.09/2010

71/2012/2

Asunto Oy Mierolanhovi

Hattula

Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen

29.3.2012

ESAVI/179/04.09/2011

65/2012/2

Pentti ja Toni Rosenberg

Hämeenlinna

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen petsäojien perkaamiseksi kiinteistöllä 109-593-2-36

29.3.2012

ESAVI/69/04.09/2011

67/2012/2

Ismo Tuomaala

Hämeenlinna

Metsäojien perkaaminen vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueelle kiinteistöllä Jänisjärventaus (109-592-2-41)

29.3.2012

ESAVI/175/04.09/2011

66/2012/2

Panelian Vapaaehtoinen Palokunta ry

Eurajoki

Santakarin ja Pihlukarin välissä olevan merenlahden ruoppaaminen ja väliaikaisten työpatojen rakentaminen vesialueelle

27.3.2012

ESAVI/173/04.09/2011

63/2012/2

Juhani Kaukasalo

Hamina

Aallonmurtajan rakentaminen mereen kiinteistön Kiviniemi RN:o 1:45 rantaan

22.3.2012

ESAVI/209/04.09/2011

60/2012/2

Andrei Sokolinski

Ruokolahti

Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen

22.3.2012

ESAVI/18/04.09/2011

62/2012/2

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Lappeenranta

Pintaveden imeyttämisen ja pohjaveden ottamisen jatkaminen Nuottasaaren vedenottamolla

21.3.2012

ESAVI/231/04.09/2011

59/2012/2

Pehkijärvi yhdistys ry,
Leila ja Raine Pöyry,
Kaisa ja Richard Pelander,
Hannu Liski, Seppo Salo,
Chrietel ja Timo Tanskanen,
Hannele Tossavainen,
Irmeli ja Pertti Sunqvist,
Risto Selinheimo,
Elina Selinheimo,
Sanna Selinheimo
ja Stella Selinheimo,
Jukka Mansikkaniemi,
Eija Palenius ja Mika kesäniemi,
Markku Turunen,
Aulikki ja Pentti Jolanki,
Johanna ja Petteri Laiho
sekä Liisa ja Erkki Salmi

Tammela

Penkijärven kunnostus

15.3.2012

ESAVI/93/04.09/2010

56/2012/2

Karl-Henrik Winberg ja
Kim Winberg

Helsinki

Björndöbryggan-nimisen venesataman laajentaminen, vesialueen ruoppaus, ruoppausmassojen läjitys ja ranta-alueen täyttö ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

15.3.2012

ESAVI/119/04.09/2011

57/2012/2

A. Ahlström Osakeyhtiö

Eura

Kalajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen 50-406-2-776 ja 50-406-2-777 edustalla yhteisellä vesialueella 50-417-876-2

15.3.2012

ESAVI/229/04.09/2011

58/2012/2

Mäntsälän kunta

Pukkila

Vesijohtojen ja paineviemärien rakentaminen Porvoonjoen alitse Naarkosken ja Pekkalan kohdalla sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

14.3.2012

ESAVI/197/04.09/2011

53/2012/2

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Hattula

Paineviemärin rakentaminen Mierolansalmen ali ja ryhtyminen hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

14.3.2012

ESAVI/3/04.09/2012

54/2012/2

Suomen Meripelastusseura ry

Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle

13.3.2012

ESAVI/516/04.09/2010

55/2012/2

Liikenneviraston Meriväylät-yksikkö ja Rauman Satama

Rauma ja Pyhäranta

Rauman 12,0 m väylän ja satama-altaan ruoppaus ja louhinta, massojen läjittäminen sekä julkista kulkuväylää koskevan päätöksen muuttaminen

12.3.2012

ESAVI/125/04.09/2010

50/2012/2

Ylikylän Koski Oy

Pori

Ahlaisten Sahakosken vesivoimalaitospadon kunnostaminen

12.3.2012

ESAVI/240/04.09/2011

51/2012/2

Kiinteistö-Eiger Oy

Pori

Alakylässä sijaitsevan Rantalan kiinteistön 609-401-14-107 ranta-alueen kunnostaminen ruoppaamalla ja täyttämällä

12.3.2012

ESAVI/602/04.09/2012

52/2012/2

Jarkko Dahlman

Pori

Vesijohdon rakentaminen Elsakarin venetukikohdasta Kaski-Paakari -nimiseen saareen Reposaaressa

8.3.2012

ESAVI/203/04.09/2011

48/2012/2

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäritökeskus

Kerava

Lammashaan pohjoisen sillan rakentaminen Keravanjoen ylitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

7.3.2012

ESAVI/222/04.09/2011

46/2012/2

Risto Pakkanen

Hamina

Liejun ja ruovikon ruoppaaminen Neuvottoman kylässä sijaitsevien kiinteistöjen edustalla Suomenlahden rannalla

7.3.2012

ESAVI/242/04.09/2011

47/2012/2

Tavolan vesiosuuskunta

Nummi-Pusula

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan

1.3.2012

ESAVI/596/04.09/2011

43/2012/2

Helmikuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Liikennevirasto

Hamina

Haminan 12 m:n väylän tutkamastolle menevän sähkökaapelin asentaminen Vimpasaaen ja Morsiussaaren välille sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

28.2.2012

ESAVI/235/04.09/2011

42/2012/2

Hans Tarvainen

Luvia

Kiinteistön Rantapuisto RN:o 1:13, Luodonkylä, rannan edustan vesialueen ruoppaaminen ja osittainen täyttäminen sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista 

22.2.2012

ESAVI/200/04.09/2011

41/2012/2

Golf Talma Oy

Kerava ja Sipoo

Veden johtaminen Keravanjoesta golfkentän kasteluun, Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 26/1990/3 muuttaminen

21.2.2012

ESAVI/141/04.09/2011

37/2012/2

Forssan kaupunki

Forssa

Loimijoen ylittävän kutomon kevyenliikenteen sillan kunnostaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

21.2.2012

ESAVI/226/04.09/2011

38/2012/2

Helen Sähköverkko Oy

Helsinki

Sähkökaapelin asentaminen mereen Lauttasaaren ja Melkin välille ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

16.2.2012

ESAVI/53/04.09/2011

34/2012/2

Fortum Sähkönsiirto Oy

Parainen

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Jumo-Äspholm. 

16.2.2012

ESAVI/176/04.09/2011

35/2012/2

Puolustushallinnon Rakennuslaitos

Kirkkonummi

Paineviemärin rakentaminen Suomenlahden Upinniemenselälle. 

15.2.2012

ESAVI/167/04.09/2011

33/2012/2

Nurmijärven kunta

Nurmijärvi ja Hyvinkää

Vihtilammesta Sääksjärveen tapahtuvan veden johtamisen ja Vihtilammen säännöstelyn jatkaminen.

14.2.2012

ESAVI/428/04.09/2010

31/2012/2

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Pomarkku ja Siikainen

Selvitys Isojärven vaikutuksista Merikarvianjokeen ja Pohjajokeen.

14.2.2012

ESAVI/132/04.09/2011

32/2012/2

Kiinteistö Oy Meri-Teijo Marina

Salo

Ponttoni- ja rantalaitureiden rakentaminen Mathildedalin pienvenesatamaan, töiden aloittamista ja loppuunsaattamista koskevien määräaikojen pidentäminen. 

13.2.2012

ESAVI/211/04.09/2011

29/2012/2

Naantalin kaupunki

Naantali

Paineviemärin rakentaminen Rymättylän Kirkkolahden, Nuikonlahden ja Riiaistenjärven vesialueille sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

13.2.2012

ESAVI/177/04.09/2011

30/2012/2

Vattenfall Verkko Oy

Asikkala

Sähkökaapelin asentaminen Kymenvirtaan välille Pyhäniemi-Muikkuniemi ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

10.2.2012

ESAVI/198/04.09/2011

28/2012/2

Keravan Energia Oy

Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

6.2.2012

ESAVI/184/04.09/2011

22/2012/2

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue  

Masku

Vesilain 1 luvun 17 a §:n mukaisen luonnontilaisen uoman muuttamiskiellosta poikkeaminen sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

6.2.2012

ESAVI/188/04.09/2011

23/2012/2

Jari Lupunen, perustettavan Suurisaaren yksityistien tiekunnan lukuun

Suomenniemi

Sillan rakentaminen Suomijärven Suurisaareen Ahdassalmen yli ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

3.2.2012

ESAVI/114/04.09/2011

17/2012/2

Ari Yrjölä

Asikkala

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä 

3.2.2012

ESAVI/140/04.09/2011

18/2012/2

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Parainen

Galtbyn, Kittuisten ja Norsskatan lauttarantojen kunnostaminen rakentamalla ja ruoppaamalla sekä louhimalla vesialuetta ja ruoppausmassojen läjittäminen osin merialueelle sekä töiden aloittaminen  ennen päätöksen lainvoimaseksi  tuloa. 

3.2.2012

ESAVI/189/04.09/2011

19/2012/2

Asunto Oy Pohjan Vestergård

Raasepori

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 710-684-1-29 ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

3.2.2012

ESAVI/166/04.09/2011

20/2012/2

Fortum Sähkönsiirto Oy

Naantali

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Kytömaa-Isopaasi

1.2.2012

ESAVI/215/04.09/2011

16/2012/2

Tammikuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Jorma Salo

Luvia

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee maa-aineksen ottoa kiinteistöltä Luvijärvi RN:o 8:0.  

25.1.2012

ESAVI/208/04.09/2011

14/2012/2

Nastolan kunta/ Nastolan vesihuoltolaitos

Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/l/68 muuttaminen.

25.1.2012

ESAVI/224/04.09/2011

15/2012/2

Rederi Ab Fakir 

Parainen

Sähkökaapelin asentaminen Innamon saaresta Voitin saareen Voitströmmen -nimisen salmen alitse Nauvossa.

23.1.2012

ESAVI/199/04.09/2011

13/2012/2

Paraisten kaupunki, aikaisemmin Länsi-Turunmaan kaupunki 

Parainen

Iniön Norrbyn venesataman rakenteiden pysyttäminen, sataman kunnostaminen ja laajentaminen, sataman vesialueen täyttäminen ja ruoppaus sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

20.1.2012

ESAVI/519/04.09/2010

10/2012/2

Kaurissalon vesiosuuskunta

Kustavi

Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen nro 32/2009/4 muuttaminen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

20.1.2012

ESAVI/80/04.09/2011

11/2012/2

Sakari Kilponen

Heinola

Vesialueen täyttäminen ja pitkospuiden rakentaminen Imjoen rannalle kiinteistön Koskenniemi 3:159 edustalle.

17.1.2012

ESAVI/161/04.09/2011

9/2012/2

Turun kaupungin vesiliikelaitos

Koski Tl

Paimionjoessa sijaitsevan Karjakosken settipadon muuttaminen pohjapadoksi. 

13.1.2012

ESAVI/437/04.09/2010

8/2012/2

Kolinummen yhteismetsä

Koski Tl

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkaminen asiassa, joka koskee maa-aineksen ottoa kiinteistöllä Kolinummen yhteismetsä RN:o Kosken Tl kunnan Yhteismetsät kylässä. 

12.1.2012

ESAVI/356/04.09/2010

4/2012/2

Janne Tuohiniemi

Lavia

Aallonmurtajan rakentaminen Karhijärveen kiinteistön Laiskanlinna RN:o 9:43 edustalle.

12.1.2012

ESAVI/181/04.09/2011

5/2012/2

Turun Satama

Turku

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 99/2009/2 lupamääräyksen 6 mukainen Turun kantasataman laivaväylän ruoppausmassojen läjityskelpoisuuden arviointi.

12.1.2012

ESAVI/220/04.09/2011

6/2012/2

Espoon kaupunki

Espoo

Monikonpuron uoman siirtäminen ja siihen liittyvä rakentaminen Perkkaan alueella Espoon kaupungin Leppävaaran kaupunginosassa. 

12.1.2012

ESAVI/37/04.09/2011

7/2012/2

Fortum Sähkönsiirto Oy

Parainen

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Granskär-Hästskär.

11.1.2012

ESAVI/163/04.09/2011

1/2012/2

Fortum Sähkönsiirto Oy

Parainen

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Storkvivas-Nicklot.

11.1.2012

ESAVI/164/04.09/2011

2/2012/2

Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

Hamina

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Kuorsalo-Lehtinen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

11.1.2012

ESAVI/158/04.09/2011

3/2012/2

 


Päivitetty