Vesilupapäätökset 2011

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Vesilupapäätökset  2011 - Etelä-Suomi ja Lounais-Suomi

Etelä-Suomen AVI myöntää myös Lounais-Suomen alueen  vesilupapäätökset.

8.7.2014 lähtien Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämät vesilupapäätökset on löydettävissä myös Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Joulukuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Varsinais-Suomen elinkeino-liikenne- ja ympäristökeskus

Kokemäki

Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluun liittyvän Säpilan oikaisu-uoman rakentaminen.

27.12.2011

ESAVI/153/04.09/2010

282/2011/4
Päätös (pdf)

Porvoon Sähköverkko Oy

Porvoo

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Sandön-Måsholmarna

27.12.2011

ESAVI/183/04.09/2011

283/2011/4
Päätös (pdf)

Uudenkaupungin kaupunki

Uusikaupunki

Uudenkaupungin kaupungin hakemus, joka koskee vuoden 1996 jälkeen Uudenkaupungin makeavesialtaalla ilmenneitä vesikasvillisuusvahinkoja ja Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 66/2001/4 lupamääräysten 2), 4) ja 10) muuttamista

22.12.2011

ESAVI/281/04.09/2010

274/2011/4
Päätös (pdf)

Polar Fish Oy

Kankaanpää

Kankaanpään kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan ja veden johtamisluvan lupamääräysten tarkistaminen. 

22.12.2011

ESAVI/724/04.08/2010

278/2011/4
Päätös (pdf)

Paavo Sudensalmi

Lappeenranta

Kiinteän laiturin pysyttäminen kiinteistön 405-480-1-31 rannan edustalla Saimaalla. 

22.12.2011

ESAVI/64/04.09/2011

281/2011/4
Päätös (pdf)

Janne Ketola, Pasi Laurila, Raili Pääkkönen, Paavo Pääkkönen, Marko Ilola ja Päivi Ilola

Eurajoki

Santalahdensalmen saarissa sijaitseville kiinteistöille jo rakennetun pengertien pysyttäminen

21.12.2011

ESAVI/538/04.09/2010

275/2011/1
Päätös (pdf)

Porvoon kaupunki/Porvoon Vesi

Porvoo

Runkoviemärin ja vesijohdon rakentaminen mereen väleille Hermanninsaari--Brantudden ja Näsiby-Barnens by sekä runkoviemärin rakentaminen välille Brattnäs-Bjurbölen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

20.12.2011

ESAVI/137/04.09/2011

272/2011/4
Päätös (pdf)

Länsi-Turunmaan kaupunki

Kaarina ja Länsi-Turunmaa

Kaarina-Parainen yhdysvesijohdon rakentaminen Kuusistonsalmen, Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

20.12.2011

ESAVI/162/04.09/2011

273/2011/4
Päätös (pdf)

Liikelaitos Kouvolan Vesi

Kouvola

Siirtoviemärin rakentaminen Kymijoen alitse valtatie 6:n pohjoispuolelta ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

19.12.2011

ESAVI/1/04.09/2011

265/2011/4
Päätös (pdf)

Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta

Kokemäki

Paineviemärin rakentaminen Kokemäenjoen alitse Kuurolan kylästä Järilän kylään ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

16.12.2011

ESAVI/123/04.09/2011

264/2011/4
Päätös (pdf)

Oy Loviisan Smoltti Ab

Loviisa

Kalanpoikasten kasvattaminen maalla sijaitsevissa altaissa Hästholmenin saarella ja verkkoaltaissa meressä Hästholmenin saaren pohjoispuolella sekä veden johtaminen merestä. 

15.12.2011

ESAVI/742/04.08/2010

259/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Riihimäki

Sähkökaapelien asentaminen Vantaanjoen alitse suuntaporaamalla sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

15.12.2011

ESAVI/151/04.09/2011

262/2011/4
Päätös (pdf)

Kirkkonummen kunta

Kirkkonummi

Länsi-Suomen vesioikeuden antaman Veikkola I pohjavedenottamoa koskevan päätöksen nro 119/1975 muuttaminen.

14.12.2011

ESAVI/75/04.09/2011

253/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Espoo Distribution Oy

Kirkkonummi

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Klinthällantie-Tallholmen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

14.12.2011

ESAVI/192/04.09/2011

254/2011/4
Päätös (pdf)

Lohjan kaupunki

Lohja

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven alitse Lylyisten salmen kohdalla ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

14.12.2011

ESAVI/122/04.09/2011

255/2011/4
Päätös (pdf)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Porvoo

Tjusterbyn sillan uusiminen.

14.12.2011

ESAVI/103/004.09/2011

256/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Espoo

Sähkökaapelin asentaminen mereen Lyökkiniemestä Linholmin saareen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

14.12.2011

ESAVI/168/04.09/2011

257/2011/4
Päätös (pdf)

Hakkenpään viemäriosuuskunta

Taivassalo

Paineviemärin rakentaminen hakkenpään kylästä Varttimaanrauman alitse Varttimaahan ja Tipsundiin ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

14.12.2011

ESAVI/155/04.09/2011

258/2011/4
Päätös (pdf)

Vesa Yrjönen ja Olli Nuuttila

Pyhtää

Veistämönlahden poukamaan johtavien veneväylien ruoppaus

12.12.2011

ESAVI/157/04.09/2011

250/2011/4
Päätös (pdf)

Salmin Hevossaaren yksityistien hoitokunta

Hamina

Hevossaarentien sillan uusiminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

12.12.2011

ESAVI/144/04.09/2011

251/2011/4
Päätös (pdf)

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Helsinki

Broändanpuron ja Mellunkylänpuron siirtäminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

2.12.2011

ESAVI/63/04.09/2011

249/2011/4
Päätös (pdf)

Raimo Alarana

Hollola

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle Tösämäki RN:0 1:535, Kukkila.

1.12.2011

ESAVI/195/04.09/2011

248/2011/4
Päätös (pdf)

Marraskuu

Helsingin kaupunki/ Rakennusvirasto

Helsinki

1) Sörnaistenniemellä sijaitsevan Parrulaiturin ruoppausta ja täyttöä koskeva Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 155/2011/4 muuttaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

2) Jätemateriaalin hyödyntäminen Sörnäistenniemellä sijaitsevan Parrulaiturin  täytössä ja täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta. 

30.11.2011

1)ESAVI/174/04.09/2011
2)ESAVI/255/04.08/2011

1) 246/2011/4
2) 247/2011/4
Päätökset (pdf)

Porin kaupunki/Porin Vesi 

Pori

Paineviemärien rakentaminen suuntaporaamalla Kokemäenjoen alitse Karjarannan  ja Hanhiluodon välille sekä Kirjurinluodon ja Pormestarinluodon välille.

28.11.2011

ESAVI/171/04.09/2011

245/2011/4
Päätös

Oy Metsä-Botnia Ab

Lappeenranta

Hakemus Oy Metsä-Botnia Ab:n Joutsenon tehtaille Saimaasta tapahtuvan vedenoton jatkamiseksi

21.11.2011

ESAVI/172/04.09/2011

139/2011/1
Päätös (pdf)

Hangon kaupunki, Tekninen ja ympäristövirasto

Hanko

Hangon Itäsataman laajentaminen, rannan pengertäminen, aallonmurtajien rakentaminen sekä vesialueen ruoppaaminen ja louhinta sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

21.11.2011

ESAVI/121/04.09/2011

241/2011/4
Päätös (pdf)

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, vesihuollon toimiala

Espoo

Vesi- ja viemärijohtolinjan rakentaminen suuntaporaamalla Brobackajoen alitse Nuuksionkujan ja Brobackantien risteyksen eteläpuolella sekä Brobackantien ja Nuuksiontien risteyksen länsipuolella.   

21.11.2011

ESAVI/124/04.09/2011

242/2011/4
Päätös (pdf)

Janne Kataja ja Rauli Kataja

Mäntsälä

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen soran ottamiseksi kiinteistöltä Myllymäki RN:o 1:160, Levanto

4.11.2011

ESAVI/430/04.09/2010

230/2011/4
Päätös (pdf)

Helsingin Seurakuntayhtymä

Helsinki

Mustasaaren ponttonisillan rakentaminen

4.11.2011

ESAVI/203/04.09/2010

231/2011/4
Päätös (pdf)

Pori Energia Sähköverkot Oy

Pori

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Rimpikari-Tynnerikari sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

4.11.2011

ESAVI/109/04.09/2011

232/2011/4
Päätös (pdf)

Kankaanpään kaupunki

Kankaanpää

Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen nro 129/2007/4 määräaikojen pidentäminen.

4.11.2011

ESAVI/170/04.09/2011

233/2011/4
Päätös (pdf)

Lokakuu

Morenia Oy

Pori

Merihiekan ottaminen Porin edustan merialueelta sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

28.10.2011

ESAVI/129/04.09/2010

228/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Lövö-Finnvik ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

26.10.2011

ESAVI/134/04.09/2011

224/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Hiittinen-Marholmen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

26.10.2011

ESAVI/136/04.09/2011

225/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Länsi-Turunmaa

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Sorpo-Skagsudden-Skagholm ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

26.10.2011

ESAVI/135/04.09/2011

226/2011/4
Päätös (pdf)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hartola

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen tien rakentamisen vuoksi. Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia.

26.10.2011

ESAVI/517/04.09/2010

227/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Kemiönsaari ja

Sauvo

Sähkökaapelien asentaminen mereen väleille Kasklahti-Kärkinen ja Timari-Långholmen-Albrecht ja töiden aloittaminen ennen päätöksen laivoimaiseksi tuloa.

24.10.2011

ESAVI/139/04.09/2011

221/2011/4
Päätös (pdf)

Kosken Tl kunta

Koski Tl

Tuimalankosken padon muuttaminen ja kalatien rakentaminen.

24.10.2011

ESAVI/479/04.09/2010

Päätös (pdf)

TeliaSonera Finland Oyj

Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

24.10.2011

ESAVI/98/04.09/2011

223/2011/4
Päätös (pdf)

Helsingin Energia

Helsinki

Kaukojäähdytysputkston rakentaminen Siltavuorenrannan ja John Stenbergin rannan väliseen Siltasaarensalmeen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

21.10.2011

ESAVI/129/04.09/2011

220/2011/4
Päätös (pdf)

Nyystölän maa-alueen osakaskunta

Padasjoki

Venelaiturin rakentaminen yhteiselle vesialueelle 576-410-876-1 Päijänteelle ja vesialueen ruoppaaminen sekä töiden aloituslupa.

20.10.2011

ESAVI/38/04.09/2011

218/2011/4
Päätös (pdf)

Virpi Pietikäinen

Kouvola

Valkialammen rannalla sijaitsevan laiturin pysyttäminen yhteisellä vesialueella ja pysyvän käyttöoikeuden saaminen hanketta varten tarvittavaan alueeseen.

19.10.2011

ESAVI/10/04.09/2011

215/2011/4
Päätös (pdf)

Salminiityn vesi- ja palveluosuuskunta

Kustavi ja

Taivassalo

Länsi-Suomen ympäristönlupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle varatun ajan jatkaminen keskeneräisillä osuuksilla.

19.10.2011

ESAVI/152/04.09/2011

216/2011/4
Päätös (pdf)

Technip Offshore Finland Oy

Pori

Vesialueen ruoppaaminen ja ruoppausmassojen sijoittaminen vesialueelle.

19.10.2011

ESAVI/304/04.09/2010

217/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Länsi-Turunmaa

Sähkökaapelien asentaminen mereen väleille Sandö-Ragnholm-Korpholm-Peno Västerudda-Peno-Pensar sekä Korpholm-Stora Bårnholm ja töiden aloittaminen ennen luipapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

17.10.2011

ESAVI/116/04.09/2011

213/2011/4
Päätös (pdf)

Kustavin kunta

Kunta

Paineviemärin rakentaminen mereen välille Vuosnainen-Etelä-Vartsala sekä paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen mereen väleille Kaalviikki-Paratiisinpuhti-Pännäistenmaa sekä töiden aloittaminen ennen lupamääräysten lainvoimaiseksi tulemista.

13.10.2011

ESAVI/71/04.09/2011

207/2011/4
Päätös (pdf)

Yrjö Kiijärvi

Hattula

Lehijärven rannalla Kalkosen kylässä sijaitsevan kiinteistön Rantalehto RN:o 1:66 rannan täyttäminen.

13.10.2011

ESAVI/52/04.09/2011

208/2011/4
Päätös (pdf)

Haapasaaren osakaskunta

Kotka

Ruoppausmassojen läjittämistä mereen Järvenkarin eteläpuolella koskevan luvan voimassaoloajan jatkaminen 

13.10.2011

ESAVI/20/04.09/2011

211/2011/4
Päätös (pdf)

Teemu ja Anna-Mari Uimonen

Padasjoki

Laiturin pysyttäminen ja laajentaminen sekä aallonmurtajan rakentaminen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätösten lainvoimaiseksi tulemista.

10.10.2011

ESAVI/23/04.09/2011

205/2011/4
Päätös (pdf)

Jarkko ja Päivi Hakasuo

Huittinen

Vesijohdon rakentaminen Nuottasaareen Kokemäenjoen sivuhaaran alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

10.10.2011

ESAVI/146/04.09/2011

206/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Power and Heat Oy

Raasepori

Peltokosken ja Billnäsin voimalaitosten kalatalousvelvoitteen muuttaminen kalatalousmaksuksi

6.10.2011

ESAVI/72/04.09/2011

204/2011/4
Päätös (pdf)

Pori Energia Sähköverkot Oy

Pori

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Haarakari-Mansikkakari-Svälssöö ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

4.10.2011

ESAVI/55/04.09/2011

201/2011/4
Päätös (pdf)

Vantaan kaupungin Kuntatekniikan keskus

Vantaa

Riipiläntien kevyen liikenteen sillan rakentaminen Vantaanjoen yli

4.10.2011

ESAVI/16/04.09/2011

202/2011/4
Päätös (pdf)

Heimon Kala Oy

Länsi-Turunmaa

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa meressä Åvensor fjärdenin ja Storö fjärdenin välisellä merialueella Länsi-Turunmaan kaupungin Björkön kylässä sekä voimassa olevien Stornäsetin, Bästholmenin ja Alörarnan laitosten lupapäätösten nrot 150/2005/3, 151/2005/3 ja 155/2007/3 korvaaminen

3.10.2011

ESAVI/51/04.08/2010

197/2011/4
Päätös (pdf)

Heimon Kala Oy

Länsi-Turunmaa

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa meressä Mossala fjärdenillä sekä kalojen kasvattaminen, talvisäilyttäminen ja tilapäissäilyttäminen Mossala sundissa Länsi-Turunmaan kaupungissa sekä voimassa olevien Ytterstön, Mossala sundin ja Penlotin laitosten lupapäätösten nrot 17/2006/3, 152/2007/3 ja 154/2007/3 korvaaminen

3.10.2011

ESAVI/58/04.08/2010

198/2011/4
Päätös (pdf)

Heimon Kala Oy

Väståboland

Odling av fisk i nätbassanger i havet öster om Norrskatan i Änkis by samt vinterförvaring av fisk söder om Sindesholmen i Wattkast by i Väståbolands stad.

3.10.2011

ESAVI/82/04.08/2010

Beslut (pdf
199/2011/4
Päätös (pdf)

Kruusilan osakaskunta, Pöytiön osakaskunta ja Rasvalan osakaskunta

Salo

Pernjärven sillan rakentamista valtatielle 1 (E18) välillä Muurla-Lahnajärvi koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 69/2003/4 muuttaminen

3.10.2011

ESAVI/5/04.09/2011

200/2011/4
Päätös (pdf)

Syyskuu

Eino Mattila

Kalajoki

Venevalkaman kaivu Rahjan saaristossa tilalla RN:o 49:2

29.9.2011

ESAVI/169/04.09/2010

196/2011/4
Päätös (pdf)

Metsähallitus

Kouvola

Luukosken myllypadon korvaaminen pohjapadolla

23.9.2011

ESAVI/321/04.09/2010

194/2011/4
Päätös (pdf)

Karupanan Devandara

Kirkkonummi

Vesialueen täytön pysyttäminen Vitträsk-järvessä kiinteistön Östläntan l RN:o 5:46 edustalla.

23.9.2011

ESAVI/254/04.09/2010

195/2011/4
Päätös (pdf)

Seppo Rinne

Laitila

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 21.12.2001 antamassa päätöksessä nro 77/2001/4 määrätyn rakentamisajan, jota on pidennetty 25.5.2007 annetulla päätöksellä nro 48/2007/4, pidentäminen.

19.9.2011

ESAVI/91/04.09/2011

193/2011/4
Päätös (pdf)

Teollisuuden Voima Oy 

Eurajoki

Olkiluoto 3-laitosyksikön jäähdytysveden menokanavan rakentamista ja merialueen täyttöä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 12/2004/1 muuttaminen. 

16.9.2011

ESAVI/2/04.09/2011

190/2011/4
Päätös (pdf)

Teollisuuden Voima Oy

Eurajoki

Olkiluoto 3-laitosyksikön jäähdytysveden ottokanavan rakentamista ja merialueen täyttöä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 13/2004/1 muuttaminen.

16.9.2011

ESAVI/6/04.09/2011

191/2011/4
Päätös (pdf)

Vihti Ski Center OY

Vihti

Pohjaveden ottaminen Hiidenvesi-tunnelista Ojakkalan rinnekeskuksen rinteiden lumettamiseksi.

16.9.2011

ESAVI/192/2011/4

192/2011/4
Päätös (pdf)

Hirvihaaran vesiosuuskunta

Mäntsälä

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Hirvihaaranjoen ali kahdessa kohdassa ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

15.9.2011

ESAVI/499/04.09/2010

189/2011/4
Päätös (pdf)

Ylikuusijärven talon yhteisen vesialueen RN:o 876:10 ja Yhteisen vesialueen RN:o 876:3 osakaskunnat

Parkano

Kuusijärven keskivedenkorkeuden korotuksen pysyttäminen ja pohjapadon rakentaminen.

14.9.2011

ESAVI/179/04.09/2010

188/2011/4
Päätös (pdf)

Vehaksen vesiosuuskunta

Taivassalo

Vesijohtojen ja paineviemäreiden rakentaminen mereen Kaitaistenrauman ja Tiiringinaukon alueelle sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

13.9.2011

ESAVI/520/04.09/2010

187/2011/4
Päätös (pdf)

Senaatti-kiinteistöt

Turku

Pansion sotasataman tykkilaiturin leventäminen ja pidentäminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

9.9.2011

ESAVI/102/04.09/2011

186/2011/4
Päätös (pdf)

Tipotingin yksityistien tiekunta

Hamina

Tipotingin sillan uudelleen rakentaminen.

7.9.2011

ESAVI/58/04.09/2011

185/2011/4
Päätös (pdf)

Katriina Keskimäki

Pori

Vesialueen täyttäminen kiinteistön Kuusiranta RN:o 5:48 rannalla.

6.9.2011

ESAVI/572/04.09/2010

184/2011/4
Paatos (pdf)

Mäntsälän sähkö Oy

Mäntsälä

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä

2.9.2011

ESAVI/93.04.09/2011

179/2011/4
Päätös (pdf)

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä/ vesihuollon toimiala

Helsinki

Vesijohdon rakentaminen mereen väleille Kaivopuisto-Harakka, Harakka-Särkkä ja Särkkä-Länsi-Musta ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

2.9.2011

ESAVI/73/04.09/2011

180/2011/4
Päätös (pdf)

TeliaSonera Finland Oyj

Kemiönsaari

Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 21/2011/4 muuttaminen sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

2.9.2011

ESAVI/51/04.09/2011

181/2011/4
Päätös (pdf)

Oili ja Tapio Elo

Luvia

Vesi- ja vesijättöalueen ruoppaaminen ja kaivaminen kiinteistön Iso Aakari 442-411-1-418 edustalla

2.9.2011

ESAVI/70/04.09/2011

182/2011/4
Päätös (pdf)

Haminan Energia Oy

Hamina

Kaapelien ym. rakentaminen vesistöön Pitäjänsaaren ja Hietakylän välille.

2.9.2011

ESAVI/24/04.09/2011

183/2011/4
Päätös (pdf)

Elokuu

Skåldö Fiskebod Kb

Raseborg

Byggande av en brygga på det till fastigheten Sommarö RNr 1:114 hörande vattenområdet i Sommarö by i Raseborgs stad

31.8.2011

ESAVI/96/04.09/2011

178/2011/4
Beslut (pdf)

Liikennevirasto

Lappeenranta

Latvasen järven vesialueen täyttäminen yksityistien rakentamiseksi Kirvesportin-Rantapirtin välille ja töidenaloittamislupa

29.8.2011

ESAVI/585/04.09/2010

175/2011/4
Päätös (pdf)

Statkraft Suomi Oy

Kotka

Koivukosken vesivoimalaitosta koskevan lupapäätöksen muuttaminen säännöstelypadon aukkojen osalta ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

29.8.2011

ESAVI/85/04.09/2011

176/2011/4
Päätös (pdf)

Porvoon Sähköverkko Oy

Porvoo

Loviisa

Kaapelien asentaminen mereen välille Sundö-Killingö.

25.8.2011

ESAVI/579/04.09/2010

172/2011/4
Päätös (pdf)

Juhani Pylkkänen

Hamina

Aallonmurtajan rakentaminen vesialueelle kiinteistön RN:o 1:262 edustalle.

25.8.2011

ESAVI/39/04.09/2011

173/2011/4
Päätös (pdf)

Helsingin Satama

Helsinki

Länsisataman laajennusalueen laiturien rakentaminen Jätkäsaaressa sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

24.8.2011

ESAVI/34/04.09/2011

171/2011/4
Päätös (pdf)

Mynämäen kunta

Laajoen keskiosan perkausyhtiö 

Mynämäki

Pohjapatojen rakentaminen Laajokeen Juvalle ja Salavaisiin, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään 16.9.2010 nro 10/0228/1 palauttama asia

23.8.2011

ESAVI/539/04.09.2010

169/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Loviisa

Pyhtää

Ilmajohdon asentaminen välille Fåntelliniemi-Iivarinsaari-Puntinsaari ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

23.8.2011

ESAVI/36/04.09/2011

170/2011/4
Päätös (pdf)

Jari Syystö

Pori

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee maa-ainesten ottamista ja pohjavesilammikon syventämistä Ylikylässä kiinteistöillä Männistö RN:o 8:139 ja Sorala RN:o 8:95

22.8.2011

ESAVI/597/04.09/2010

166/2011/4
Päätös (pdf)

Rudus Oy ja Soraliike Suovanen Ay

Loimaa

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen maa-aineksen ottamiseksi Rahkiontien ottamisalueelta Mellilässä

22.8.2011

ESAVI/338/04.09/2010

167/2011/4
Päätös (pdf)

Heinolan kalastusalue

Heinola

Kaatuvankosken kalataloudellinen kunnostaminen

22.8.2011

ESAVI/57/04.09/2011

168/2011/4
Päätös (pdf)

Helsingin Satama

Helsinki ja Sipoo

Vuosaaren sataman ruoppausmassojen läjitystä koskevien Länsi-Suomen vesioikeuden päätösten nrot 48-52/1998/3 muuttaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

18.8.2011

ESAVI/48/04.09/2011

165/2011/4
Päätös (pdf)

Kimmo Kemppi

Lahti

Laiturin rakentaminen Vesijärven rantaan kiinteistön 398-33-750-27 edustalle ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

17.8.2011

ESAVI/26/04.09/2011

163/2011/4
Päätös (pdf)

Väståbolands stad

Länsi-Turunmaan kaupunki

Väståboland

Länsi-Turunmaa

Kvarhållande och utvidgning av gästbåtshamnen i Houtskär samt muddring och inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft -  Houtskarin vierasvenesataman pysyttäminen ja laajentaminen, ruoppaus ja ruoppausmassojen läjitys sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

17.8.2011

ESAVI/380/04.09/2010

164/2011/4
Päätös (pdf)

Tuusulan kunta

Tuusula

Kaapelin asentaminen Tuusulanjoen alitse Gretanniementiensivuitse suuntaporaamalla ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

16.8.2011

ESAVI/593/04.09/2010

158/2011/4
Päätös (pdf)

Jan ja Katja Löfman

Ruokolahti

Kiinteistön Niittylahti 3 rn:o 4:16, Vaittila, rannan ruoppaaminen

16.8.2011

ESAVI/547/04.09/2010

159/2011/4
Päätös (pdf)

Suur-Savon Sähkötyö Oy

Hartola

Sähkökaapelin asentaminen Salajärveen Nuutinniemen ja Tervasaarten välille sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa

16.8.2011

ESAVI/54/04.09/2011

160/2011/4
Päätös (pdf)

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Vantaa

Sähkökaapelin ja suojaputkien asentaminen Keravanjoen alitse Vantaan Päiväkummussa ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

16.8.2011

ESAVI/65/04.09/2011

161/2011/4
Päätös (pdf)

Porvoon Sähköverkko Oy

Porvoo

Kaapelin asentaminen välille Majviken-Sandö

16.8.2011

ESAVI/56/04.09/2011

162/2011/4
Päätös (pdf)

Vihti Hill Side Golf & Counry Club Oy

Vihti

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän veden johtamista Karjaanjoesta koskevan päätöksen nro 22/2003/1 muuttaminen

12.8.2011

ESAVI/556/04.09/2010

153/2011/4
Päätös (pdf)

Liikennevirasto

Kemiönsaari

Örön länsipuolisen 4,5 metrin syvyisen julkisen kulkuväylän lakkauttaminen

12.8.2011

ESAVI/530/04.09/2010

154/2011/4
Päätös (pdf)

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Helsinki

Sörnäistenniemellä sijaitsevan parrulaiturin ruoppaus ja täyttö sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

12.8.2011

ESAVI/46/04.09/2011

155/2011/4
Päätös (pdf)

Ikähimon jätevesiosuuskunta

Taivassalo ja Uusikaupunki

Paineviemärien rakentaminen mereen Ikähimon saaren kiinteistöjen jätevesien johtamiseksi Häpönniemen puhdistamolle sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

12.8.2011

ESAVI/50/04.09/2011

156/2011/4
Päätös (pdf)

Hannu Pakkanen

Asikkala

Salon kylässä sijaitsevan kiinteistön Tuparinne 16-417-16-45 edustalla olevan vesialueen täyttäminen

12.8.2011

ESAVI/110/04.09/2011

157/2011/4
Päätös (pdf)

Kimmo Eskola

Uusikaupunki

Kammelan kylässä sijaitsevan kiinteistön Miklinniemi RN:o 4:50 rannan edustan vesialueella suoritetun louhinnan pysyttäminen

11.8.2011

ESAVI/496/04.09/2010

148/2011/4
Päätös (pdf)

Suur-Savon Sähkötyö Oy

Heinola

Sähkökaapelin asentaminen Viilajärveen Antinniemen ja Ritasaaren välille sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

11.8.2011

ESAVI/59/04.09/2011

149/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Naantali

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Tulkinniemi-Hempsaari ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

11.8.2011

ESAVI/25/04.09/2011

150/2011/4
Päätös (pdf)

LE-Sähköverkko Oy

Hollola

Sähkökaapelin asentaminen Vesijärveen Siikaniemi-Kivijärvi välille ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

11.8.2011

ESAVI/532/04.09/2010

151/2011/4
Päätös (pdf)

Relacom Finland Oy

Ruokolahti

Valokaapelin asentaminen Saimaaseen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

11.8.2011

ESAVI/92/04.09/2011

152/2011/4
Päätös (pdf)

Orimattilan Vesi Oy

Myrskylä ja Orimattila

Koepumppausten tekeminen Viiskivenharjun pohjavesialueella ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

10.8.2011

ESAVI/480/04.09/2010

147/2011/4
Päätös (pdf)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ulvila

Palusjoen alaosan sekä Kullaan- ja Joutsijoen säännöstelypatojen muuttaminen pohjapadoiksi

10.8.2011

ESAVI/51/04.09/2010

146/2011/4
Päätös (pdf)

Heinäkuu

Elisa Oyj

Tuusula

Telekaapelin asentaminen suuntaporaamalla Tuusulanjoen alitse Myllykylässä ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

28.7.2011

ESAVI/32/04.09/2011

145/2011/4
Päätös (pdf)

Turun Seudun Vesi Oy

Loimaa ja Oripää

Oikaisuvaatimus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen Dnro VARELY/17/07.02/2010, joka koskee tarkkailusuunnnitelman hyväksymistä Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksen imeytystä ja vedenottoa koskevassa koetoimintavaiheessa

14.7.2011

ESAVI/78/04.09/2011

142/2011/4
Päätös (pdf)

Turun Seudun Vesi Oy

Loimaa, Oripää ja Huittinen

Oikaisuvaatimus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätökseen Dnro VARELY/19/07.02/2010, joka koskee tarkkailusuunnitelman hyväksymistä Turun seudun tekopohjavesijärjestelmän vedenoton ja veden käsittelyn koetoimintavaiheessa

14.7.2011

ESAVI/79/04.09/2011

143/2011/4
Päätös (pdf)

Kymenlaakson Sähkö Oy

Virolahti

Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen

11.7.2011

ESAVI/234/04.09/2010

138/2011/4
Päätös (pdf)

Kokemäen Vesihuolto Oy

Kokemäki ja Köyliö

Huovintien pohjavedenottamon suoja-alueen perustaminen ja Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksillä nrot 11/1981 D ja 12/1981D Koomankankaan ja Ilmijärven pohjavedenottamoille määrättyjen suoja-alueiden muuttaminen

11.7.2011

ESAVI/218/04.09/2010

139/2011/4
Päätös (pdf)

Boskalis Nordic Oy

Loviisa

Loviisan kalustokeskuksen edustan ruoppaaminen ja ruoppausmassojen läjittäminen Orrengrundsfjärdenin merialueelle

11.7.2011

ESAVI/416/04.09/2010

140/2011/4
Päätös (pdf)

Loviisan satama

Loviisa

Loviisan sataman Pitkälaiturin kunnostaminen, etelälaiturin edustan ruoppaus ja vesialueen täyttö, ruoppausmassojen läjittäminen mereen sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

11.7.2011

ESAVI/375/04.09/2010

141/2011/4
Päätös (pdf)

Riihimäen Vesi

Riihimäki

Länsi-Suomen vesioikeuden 19.6.2919 myöntämän Herajoen vedenottamon pohjavedenottoluvan nro 54/1969 muuttaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

6.7.2011

ESAVI/594/04.09/2010

132/2011/4
Päätös (pdf)

Liikennevirasto

Helsinki ja Sipoo

Eestiluodon eteläpuolella sijaitsevan vesiliikenteen erityisalueen liittäminen Vuosaaren väylän väyläalueeseen

6.7.2011

ESAVI/331/04.09/2010

133/2011/4
Päätös (pdf)

Liikennevirasto

Helsinki

Läntisen Pihlajasaaren eteläpuolella sijaitsevan vesiliikenteen erityisalueen liittäminen Helsingin Länsisataman väylään

6.7.2011

ESAVI/332/04.09/2010

134/2011/4
Päätös (pdf)

Reunanen Eero ja Tuula

Tammela

Ruostejärven vesialueen ruoppaaminen kiinteistön Aittala RN:o 11:6 rannan edustalla

6.7.2011

ESAVI/1/04.09/2010

135/2011/4
Päätös (pdf)

Heikki Mahlamäki

Hartola

Tiepenkereen rakentaminen Ohrasaareen johtavalta tieltä Uittosaareen

6.7.2011

ESAVI/525/04.09/2010

136/2011/4
Päätös (pdf)

Helsingin Satama

Helsinki ja Sipoo

Vuosaaren satamasta meriläjitettyjen vähäisessä määrin pilaantuneiden ruoppausmassojen peittämistä koskevien lupamääräysten muuttaminen

5.7.2011

ESAVI/152/04.09/2010

126/2011/4
Päätös (pdf)

Tomas Tallqvist

Inkoo

Vålön saaressa sijaitsevan kiinteistön Sparadiset RN:o 1:190 edustalle yhteiselle vesialueelle rakennetun laiturin kunnostaminen, vesialueen ruoppaaminen ja aallonmurtajan rakentaminen

5.7.2011

ESAVI/603/04.09/2010

129/2011/4
Päätös (pdf)

Keravan kaupunki

Kerava

Tunnelin rakentaminen kiinteistöllä RN:o 10:31 Alikeravan kylässä ja huleveden johtaminen siinä, pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

5.7.2011

ESAVI/111/04.09/2010

130/2011/4
Päätös (pdf)

Helsingin Satama

Helsinki

Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

5.7.2011

ESAVI/515/04.09/2010

131/2011/4
Päätös (pdf)

Asikkalan kunta

Asikkala

Kuotaanrannan venesataman laajentaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

4.7.2011

ESAVI/41/04.09/2011

113/2011/4
Päätös (pdf)

Jorma Taube, Viljo Kuismanen ja Timo Toikka

Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla

4.7.2011

ESAVI/334/04.09/2010

125/2011/4
Päätös (pdf)

Vihdin kunta

Vihti

Vanjärven kunnostaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

1.7.2011

ESAVI/44/04.09/2010

122/2011/4
Päätös (pdf)

Teuvo ja Maire Toivonen

Naantali

Aallonmurtajan ja laiturin rakentaminen kiinteistön Kramppi RN:o 1:35 rantaan sekä vesialueen ruoppaaminen Krampin saarella

1.7.2011

ESAVI/528/04.09/2010

123/2011/4
Päätös (pdf)

Kesäkuu

TeliaSonera Finland Oyj

Kemiönsaari

Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 21/2011/4 muuttaminen

30.6.2011

ESAVI/120/04.09/2011

121/2011/4
Päätös (pdf)

Kankaanpään kaupunki

Kankaanpää

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan ajan muuttaminen

29.6.2011

ESAVI/62/04.09/2011

116/2011/4
Päätös (pdf)

Relacom Finland Oy

Lappeenranta

Valokaapelin asentaminen Saimaaseen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

29.6.2011

ESAVI/74/04.09/2011

117/2011/4
Päätös (pdf)

Turun Seudun Vesi Oy

Huittinen

Veden johtamista Kokemäenjoesta Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 163/2005/4 muuttaminen veden käyttötarkoituksen osalta ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

29.6.2011

ESAVI/97/04.09/2011

118/2011/4
Päätös (pdf)

Relacom Finland Oy

Ruokolahti ja Taipalsaari

Valokaapelin asentaminen Saimaaseen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

29.6.2011

ESAVI/84/04.09/2011

119/2011/4
Päätös (pdf)

Relacom Finland Oy

Taipalsaari

Valokaapelin asentaminen Saimaaseen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

29.6.2011

ESAVI/83/04.09/2011

120/2011/4
Päätös (pdf)

Petteri Leinonen

Hamina

Aallonmurtajana toimivan laiturin rakentaminen Kuusisaaressa sijaitsevan kiinteistön 75-421-7-66 rantaan Neuvottoman jakokunnan vesialueelle

27.6.2011

ESAVI/404/04.09/2010

114/2011/4
Päätös (pdf)

Heikki ja Leena Järvinen perustettavan tiekunnan lukuun

Virtain kaupunki

Pengertien rakentaminen Uurasjärven Sossansalmeen ja sillan rakentaminen saman järven Syväsalmeen Uuraisten kylässä

27.6.2011

ESAVI/128/04.09/2010

115/2011/4
Päätös (pdf)

Richard Grönblom

Raasepori

Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan päätöksen nro 207/2010/4 töiden suorittamisaikaa koskevan lupamääräyksen muuttaminen

27.6.2011

ESAVI/49/04.09/2011

106/2011/4
Päätös (pdf)

Altia Oyj

Nurmijärvi

Pohjaveden ottamista Sörkan pohjavedenottamolta koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 22/2006/3 muuttaminen Jussinlähteen vedenottamon osalta

23.6.2011

ESAVI/105/04.09/2011

108/2011/4
Päätös (pdf)

Altia Oyj

Nurmijärvi

Pohjaveden ottamista Sörkan vedenottamolta koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 22/2006/3 muuttaminen

23.6.2011

ESAVI/99/04.09/2011

109/2011/4
Päätös (pdf)

Altia Oyj

Nurmijärvi

Pohjaveden ottamista Sörkan pohjavedenottamolta koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 22/2006/3 muuttaminen Pihakaivon vedenottamon osalta

23.6.2011

ESAVI/104/04.09/2011

110/2011/4
Päätös (pdf)

Altia Oyj

Hyvinkää

Pohjaveden ottamista Solttilan vedenottamolta koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 23/2006/3 muuttaminen

23.6.2011

ESAVI/100/04.09/2011

111/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Hyvinkää

Sähkökaapelin asentaminen Aulinjoen alitse suuntaporaamalla Ridasjärven kylätien viereen

23.6.2011

ESAVI/604/04.09/2010

112/2011/4
Päätös (pdf)

Hartolan kunta

Hartola

Veneluiskana toimivan penkereen rakentaminen Rautaveteen

22.6.2011

ESAVI/12/04.09/2011

105/2011/4
Päätös (pdf)

Jyri Kjällman

Porvoo

Aallonmurtajalaiturin rakentaminen kiinteistön Einola RN:o 1:277 rantaan

21.6.2011

ESAVI/489/04.09/2010

104/2011/4
Päätös (pdf)

Rauman kaupunki

Rauma

Laiturin rakentaminen vanhan laiturin jatkoksi Nurmeksen saaressa

21.6.2011

ESAVI/40/04.09/2011

102/2011/4
Päätös (pdf)

Heinolan kaupunki

Heinola

Itä-Suomen vesioikeuden 28.8.1969 antaman Hevossaaren vedenottamoa koskevan päätöksen nro 54/I/69 muuttaminen veden käyttötarkoituksen osalta

17.6.2011

ESAVI/117/04.09/2011

99/2011/4
Päätös (pdf)

Pitkäpään vesiosuuskunta

Loviisa

Vesijohtojen ja paineviemärien rakentaminen merialueelle Pitkäpään kylässä

17.6.2011

ESAVI/9/04.09/2011

98/2011/4
Päätös (pdf)

Jeppo Kraft Andelslag

Nykarleby

Byggande av Gunnarsforsens, Silvastforsens och Backforsens vattenkraftverk i Lappo å samt reglering av Lappo å

16.6.2011

ESAVI/287/04.09/2010

93/2011/4
Beslut (pdf)

Oy Herrfors Ab

Nykarleby

Byggande av Kiitolaforsens vattenkraftverk i Lappo å samt reglering av Lappo å i Överjeppo by

16.6.2011

ESAVI/206/04.09/2010

94/2011/4
Päätös (pdf)

Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy

Tammela

Paineviemärien asentaminen suuntaporaamalla Tammelan Kalliojärven kuivatusuomien alitse

16.6.2011

ESAVI/11/04.09/2011

97/2011/4
Päätös (pdf)

Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy

Tammela

Paineviemärien asentaminen suuntaporaamalla kolmessa kohdassa Tammelan Kalliojärven kuivatusjokien uomien alitse

16.6.2011

ESAVI/567/04.09/2010

96/2011/4
Päätös (pdf)

Turku Energia Sähköverkot Oy

Turku

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle Satavan saaren ja Kakskerran saaren välille

16.6.2011

ESAVI/3/04.09/2011

95/2011/4
Päätös (pdf)

Espoon kaupunki

Espoo

Finnoon sataman laajennusta koskeva hakemus sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

9.6.2011

ESAVI/54/04.09/2010

91/2011/4
Päätös (pdf)

Liikennevirasto ja Pyhtään kunta

Pyhtää

Kaunissaaren tuloväylän muuttaminen ja ruoppaus, merialloonmurtajan jatkaminen ja Verkkoniemen väylän ruoppaus skä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

9.6.2011

ESAVI/391/04.09/2010

92/2011/4
Päätös (pdf)

Veijo Hyörtti perustettavan vesiyhtymän lukuun

Kustavi

Vesijohdon rakentaminen mereen välille Vuosnaisten kalasatama - Fillooranniemi sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

7.6.2011

ESAVI/22/04.09/2011

90/2011/4
Päätös (pdf)

Malmsby fiskelag

Loviisa

Vesialueen ruoppaus ja vesikasvillisuuden poisto Malmsbyn yhteiseltä vesialueelta Isnäsissä

1.6.2011

ESAVI/347/04.09/2010

89/2011/4
Päätös (pdf)

Toukokuu

Mustojan alajuoksun suojeluyhdistys ry

Hollola

Lahdenpohjan ranta-alueen kunnostus Vesijärven Laitialanselällä

31.5.2011

ESAVI/302/04.09/2010

86/2011/4
Päätös (pdf)

Mark Dekman

Hollola

Vesialueen ruoppaaminen Vesijärven Kirkonselällä ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

30.5.2011

ESAVI/229/04.09/2010

85/2011/4
Päätös (pdf)

Heikki Urpo

Naantali

Tulkinniemestä Kylmäkarin saareen rakennetun sillan pysyttäminen penkereineen kiinteistöllä Meirinne RN:o 4:71

30.5.2011

ESAVI/367/04.09/2010

87/2011/4
Päätös (pdf)

Porvoon Sähköverkko Oy

Porvoo

Sähkökaapelin rakentaminen mereen Älskholmarna saaren pohjoispuolelle

30.5.2011

ESAVI/15/04.09/2011

88/2011/4
Päätös (pdf)

Kalajoen kaupunki (entinen Himangan kunta)

Kalajoki

Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostaminen

27.5.2011

ESAVI/228/04.09/2010

82/2011/4
Päätös (pdf)

Lestijoen alajuoksun pohjoisrannan pengerrysyhtiö ja Lestijoen alajuoksun etelärannan pengerrysyhtiö

Kalajoki

Lestijoen alaosan pengerrysyhtiöiden uudistettujen sääntöjen vahvistaminen

27.5.2011

ESAVI/230/04.09/2010

83/2011/4
Päätös (pdf)

Liikelaitos Salon Vesi

Somero

Tutkimusluvan saaminen koekalastusta varten Vähä- ja Iso-Pitkusta järville sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

27.5.2011

ESAVI/19/04.09/2011

84/2011/4
Päätös (pdf)

M-real Oyj

Rautjärvi

Veden johtamisen jatkaminen Hiitolanjoesta Simpeleen tehtaille

25.5.2011

ESAVI/307/04.09/2010

30/2011/1
Päätös (pdf)

Pöyry Finland Oy

Hamina

Sähkökaapelin asentaminen Kuorsalon saaresta Santion väylän alitse Tammionselällä sijaitsevalle hapetinlaitteelle ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

25.5.2011

ESAVI/107/04.09/2011

81/2011/4
Päätös (pdf)

Carl-Erik Francke ja Marko Kauppi

Espoo

Kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 johtavien veneväylien syventämistä koskevassa aluehallintoviraston päätöksessä nro 215/2010/4 töiden suorittamiselle asetetun ajan muuttaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

20.5.2011

ESAVI/95/04.09/2011

80/2011/4
Päätös (pdf)

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinna

Ystävyydenpuiston laiturin rakentaminen ja sen edustan vesialueen ruoppaaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

17.5.2011

ESAVI/550/04.09/2010

79/2011/4
Päätös (pdf)

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kotka

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Haapasaari - Virluodot ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

17.5.2011

ESAVI/551/04.09/2010

75/22011/4
Päätös (pdf)

Tikkurilan Golfkeskus Oy

Vantaa

Veden ottaminen Keravanjoesta Hiekkaharjun golfkenttäalueen kasteluun ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

13.5.2011

ESAVI/421/04.09/2010

71/2011/4
Päätös (pdf)

Janakkalan Vesi

Janakkala

Matinvuoren pohjavedenottamon rakentaminen ja veden ottaminen siitä sekä ottamon rakentamisen aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

13.5.2011

ESAVI/569/04.09/2010

76/2011/4
Päätös (pdf)

Hirvijoen ja Maskunjoen suiston järjestely-yhtiö

Masku

Hirvijoen ja Maskunjoen tulvasuojelu ja järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen

12.5.2011

ESAVI/135/04.09/2010

77/2011/4
Päätös (pdf)

Ruokolahden kunta

Ruokolahti

Vaittilan venesataman rakentaminen ja uimarannan kunnostaminen sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

12.5.2011

ESAVI/366/04.09/2010

78/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Espoo Distribution Oy

Kirkkonummi

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle Kirkkonummen saaristoon välille Kunoholmen-Remmarholmen

11.5.2011

ESAVI/47/04.09/2011

74/2011/4
Päätös (pdf)

Jari ja Marina Koistinen ym.

Lohja

Laiturin rakentaminen Pappilanselän yhteisrantaan

11.5.2011

ESAVI/47/04.09/2010

72/2011/4
Päätös (pdf)

Kittiskosken vesiosuuskunta, Fortum Sähkönsiirto Oy ja DNA Oy

Lohja

Viemärin, vesijohdon ja sähkökaapelien asentaminen Väänteenjoen ali ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

10.5.2011

ESAVI/583/04.09/2010

70/2011/4
Päätös (pdf)

Kotkan kaupunki

Kotka

Ristiniemen sillan rakentaminen Mussalon ja Hirssaaren välille sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

10.5.2011

ESAVI/588/04.09/2010

73/2011/4
Päätös (pdf)

Oy Kotka Yacht Store Ltd

Kotka

Hovisaaren laiturin ja luiskan rakentaminen, merialueen ruoppaus ja täyttö sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

9.5.2011

ESAVI/28/04.09/2011

69/2011/4
Päätös (pdf)

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Helsinki

Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin alueiden ruoppaus ja vesialueen täyttö sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

6.5.2011

ESAVI/333/04.09/2010

67/2011/4
Päätös (pdf)

Länsimetro Oy

Helsinki

Koivusaaren metroaseman sisäänkäynnin ja ilmanvaihtokuilun edustan merialueen ruoppaus ja täyttö sekä ruoppausmassojen läjittäminen mereen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

4.5.2011

ESAVI/595/04.09/2010

66/2011/4
Päätös (pdf)

Jari ja Nina Böckerman

Hanko

Vesialueen ruoppaus ja laiturin rakentaminen kiinteistön Drömstrand RN:o 1:358 edustalla sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

2.5.2011

ESAVI/467/04.09/2010

63/2011/4
Päätös (pdf)

Heikki ja Merja Rytkönen

Hanko

Vesialueen ruoppaus kiinteistön Meritähtimö RN:o 1:369 edustalla sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

2.5.2011

ESAVI/477/04.09/2010

64/2011/4
Päätös (pdf)

Veijo, Päivi ja Tommi Kinnunen

Hanko

Vesialueen ruoppaus ja laiturin rakentaminen kiinteistön Kinnula RN:o 1:367 edustalla sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

2.5.2011

ESAVI/478/04.09/2010

65/2011/4
Päätös (pdf)

Huhtikuu

Anna Demina

Hollola

Sillan rakentaminen Hollolan Isosaaresta Vuohisaareen

28.4.2011

ESAVI/440/04.09/2010

62/2011/4
Päätös (pdf)

Asunto Oy Espoon Kuninkaanniemi 6 B

Espoo

Laiturin rakentaminen ja vesialueen ruoppaaminen Westendin kaupunginosan korttelin 13007 tontin 22 edustalla sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

14.4.2011

ESAVI/592/04.09/2010

61/2011/4
Päätös (pdf)

Vettenrannan Laituriyhtymä

Siikainen

Vettenrannan yhteislaiturin pysyttäminen Isojärven rannalla

13.4.2011

ESAVI/13/04.09/2011

60/2011/4
Päätös (pdf)

Pori Energia Sähköverkot Oy

Pori

Kahden sähkökaapelin asentaminen mereen Reposaaren sillan aukkoon ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

6.4.2011

ESAVI/555/04.09/2010

59/2011/4
Päätös (pdf)

Maaliskuu

Kotkan kaupunki

Kotka

Hanskinmaan eteläosan vesialueen täyttäminen

29.3.2011

ESAVI/566/04.09/2010

58/2011/4
Päätös (pdf)

UPM-Kymmene Oyj

Rauma

1) Sampaanalan vesialueen täyttäminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

2) Jätemateriaalin hyödyntäminen Sampaanalanlahden täytössä sekä päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

28.3.2011

ESAVI/34/04.09/2010
ESAVI/21/04.08/2010

Päätökset 55-56/2011/4

Ulf Pråhl

Sysmä

Kivien poisto, laiturin rakentaminen ja vesi- sekä ranta-alueen kunnostaminen ja täyttö Soiniemen kylässä sijaitsevan kiinteistön Nuhjankivi RN:o 2:51 rannassa

23.3.2011

ESAVI/397/04.09/2010

54/2011/4
Päätös (pdf)

Rauman Energia Oy

Rauma

Merikaapelin asentaminen välille Otanmaa-Karttu

21.3.2011

ESAVI/472/04.09/2010

53/2011/4
Päätös (pdf)

Turun Seudun Vesi Oy

Huittinen

Veden johtamista Kokemäenjoesta Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle koskevan Länsi-Suomen ympäristälupaviraston päätöksen nro 163/2005/4 muuttaminen veden käyttötarkoituksen osalta

18.3.2011

ESAVI/474/04.09/2010

51/2011/4
Päätös (pdf)

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Taipalsaari

Betoniponttonilaiturin rakentaminen Ilkonsaareen

18.3.2011

ESAVI/418/04.09/2010

52/2011/4
Päätös (pdf)

Helsingin kaupunki, rakennusvirasto

Helsinki

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista, täyttämistä sekä aallonmurtajan rakentamista Saukonpaaden asemakaava-alueella Länsi-Sataman kaupunginosassa koskevan päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen

17.3.2011

ESAVI/414/04.09/2010

50/2011/4
Päätös (pdf)

Länsikylän-Myllykylän vesiosuuskunta

Pyhtää

Vesijohdon ja paineviemärin asentaminen suuntaporaamalla kolmessa kohdassa sekä Länsikylänpuron että Myllykylänpuron alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

16.3.2011

ESAVI/524/04.09/2010

49/2011/4
Päätös (pdf)

Suur-Savon Sähkötyö Oy

Savitaipale ja Suomenniemi

Sähkökaapelien asentaminen Kuolimon Luotolahteen Turreenlammen Laarisaaren ja Parkkosenneiemn välille sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

16.3.2011

ESAVI/514/04.09/2010

48/2011/4
Päätös (pdf)

Karhusjärven osakaskunta

Lappeenranta

Karhusjärven kunnostaminen ruoppaamalla

16.3.2011

ESAVI/369/04.09/2010

47/2011/4
Päätös (pdf)

Vihti Ski Center Oy

Vihti

Pohjaveden ottaminen Hiidenvesi-tunnelista Ojakkalan rinnekeskuksen rinteiden lumettamiseksi.

16.3.2011

ESAVI/115/04.09/2011

192/2011/4
Päätös (pdf)

Kemiönsaaren kunta

Kemiönsaari

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Apelholmenin ja Byholmenin väliseen salmeen sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

10.3.2011

ESAVI/545/04.09/2010

46/2011/4
Päätös (pdf)

Morenia Oy

Lovisa

Förlängning av den för påbörjandet av täkt av havssand utsatta tiden

9.3.2011

ESAVI/571/04.09/2010

45/2011/4
Päätös (pdf)

Pitkäsalmen vesiosuuskunta

Pyhtää

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Suomenlahden Pitkäsalmeen Hevossaaren ja mantereen välille sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

8.3.2011

ESAVI/207/04.09/2010

43/2011/4
Päätös (pdf)

Liikennevirasto (31.12.2009 asti Merenkulkulaitos), Uudenkaupungin kaupunki (Uudenkaupungin satama) ja Yara Suomi Oy

Uusikaupunki

Kustavi

Uudenkaupungin väylän ja Yara Suomi Oy:n satama-altaan syventäminen 12,5 m:n kulkusyvyyteen sekä väyläalueen leventäminen ja ruoppausmassojen läjitys

8.3.2011

ESAVI/148/04.09/2010

42/2011/4
Päätös (pdf)

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Pyhtää

Sähkökaapelin rakentaminen Pitkäsalmen alitse ja lupa töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

8.3.2011

ESAVI/537/04.09/2010

44/2011/4
Päätös (pdf)

Lillören-Marina Ab, Sipoon kunta ja Sipoonranta Oy

Sipoo

Sipoonrannan vesialueen ruoppaaminen ja täyttäminen ja ruoppausmassojen läjittäminen mereen sekä venesataman rakentaminen (rakennusvaihe 2) ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

3.3.2011

ESAVI/481/04.09/2010

41/2011/4
Päätös (pdf)

Porvoon Sähköverkko Oy

Porvoo

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Uddas-Sikosaari

2.3.2011

ESAVI/552/04.09/2010

40/2011/4
Päätös (pdf)

Helmikuu

Fortum Sähkönsiirto Oy

Tuusula

Sähkökaapelien asentaminen Tuusulanjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

28.2.2011

ESAVI/575/04.09/2010

37/2011/4
Päätös (pdf)

Vakka-Suomen Voima Oy

Uusikaupunki

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Tammio-Kaittu

28.2.2011

ESAVI/518/04.09/2010

38/2011/4
Päätös (pdf)

Juhani Multisilta

Espoo

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä

28.2.2011

ESAVI/417/04.09/2010

39/2011/4
Päätös (pdf)

Uksjärven Järvenhoitoyhdistys ry, A. Ahlström Oy, Porin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja Porin kaupunki

Pori

Uksjärven ali- ja keskivedenkorkeuden nostaminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

24.2.2011

ESAVI/43/04.09/2010

36/2011/4
Päätös (pdf)

Kammelan jätevesiosuuskunta

Uusikaupunki

Paineviemärin rakentaminen merialueelle väleille Raudastenmaa-Koivustenmaa, Koivustenmaa-Raudastenmaa, Raudastenmaa-Raudastenmaa ja Raudastenmaa-Kiveistenmaa sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

23.2.2011

ESAVI/493/04.09/2010

35/2011/4
Päätös (pdf)

Liikennevirasto (Merenkulkulaitos 31.12.2009 saakka) ja Pietarsaaren Satama -liikelaitos

Pietarsaari

Pietarsaaren väylän ja satama-altaan ruoppaus, ruoppausmassojen läjitys ja julkisen kulkuväylän vahvistaminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa

23.2.2011

ESAVI/187/04.09/2010

33/2011/4
Päätös (pdf)

Asikkalan Voima Oy

Asikkala

Sähkökaapelin asentaminen Päijänteeseen välille Tontunniemi-Salmenniemi ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

22.2.2011

ESAVI/495/04.09/2010

34/2011/4
Päätös (pdf)

TeliaSonera Finland Oyj

Pomarkku

Valokuitukaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

21.2.2011

ESAVI/490/04.09/2010

32/2011/4
Päätös (pdf)

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Taipalsaari

Sähkökaapelin ja maadoitusköyden asentaminen Saimaan Kuivaketveleen ja Jokelansaaren välille

18.2.2011

ESAVI/491/04.09/2010

31/2011/4
Päätös (pdf)

Lasse Myöhänen

Savitaipale

Laiturin rakentaminen sekä tehdyn kivipenkereen pysyttäminen ja maisemointi tilan Asantela RN:o 3:183 edustalla

17.2.2011

ESAVI/469/04.09/2010

30/2011/4
Päätös (pdf)

Kotkan kaupunki

Kotka

Kukkalahden vesialueen täyttäminen puhtailla massoilla sekä haitallisia aineita sisältävillä ruoppausmassoilla ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

16.2.2011

ESAVI/256/04.09/2010

29/2011/4
Päätös (pdf)

A. Ahlström Osakeyhtiö

Pori

Makkarakosken vesivoimalaitoksen ja padon pysyttäminen sekä lisäkoneiston ja kalatien rakentaminen

11.2.2011

ESAVI/104/04.09/2010

26/2011/4
Päätös (pdf)

Dalsbruks Båtservice Ab

Kimitoön

Kvarhållande och utbyggande av en befintlig båthamn, förlängning av en vågbrytare samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

10.2.2011

ESAVI/320/04.09/2010

25/2011/4
Beslut (pdf)

Rudus Oy

Porvoo

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 228/2010/4 (pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen maa-aineksen ottamiseksi kiinteistöltä Sandhöjden RN:o 3:153, Sondby) mukaisten töiden aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

9.2.2011

ESAVI/580/04.09/2010

22/2011/4
Päätös (pdf)

Leena Nuorti

Kirkkonummi

Kiinteistön Koivumäki RN:o 1:19 edustan vesialueen RN:o 1:40 täyttäminen

9.2.2011

ESAVI/419/04.09/2010

23/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Raasepori

Sähkökaapelin asentaminen välille Gumnäs-Åminne ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

9.2.2011

ESAVI/476/04.09/2010

24/2011/4
Päätös (pdf)

Ville Majasaari

Pori

Vesialueen ruoppaus Kolpanlahdella yyterin kylässä sijaitsevilla kiinteistöillä Rauhalinna RN:o 1:516 ja Kulmala RN:o 1:876 sekä Kaanaankorven kaupunginosan korttelissa 1 sijaitsevalla tontilla 2 ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

8.2.2011

ESAVI/541/04.09/2010

20/2011/4
Päätös (pdf)

TeliaSonera Finland Oyj

Kemiönsaari

Kahden valokaapelin suojaputken asentaminen Strömman kanavaan ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

8.2.2011

ESAVI/565/04.09/2010

21/2011/4
Päätös (pdf)

Gasum Oy

Lohja

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen maakaasuputken rakentamiseksi Moision pohjavedenottamon alueelle ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

7.2.2011

ESAVI/384/04.09/2010

19/2011/4
Päätös (pdf)

Hollolan kunta

Hollola

Vesilain 1 luvun 17 a §:n mukaisesta kiellosta poikkeaminen kahden lähteen luonnontilan muuttamiseksi Riihimäentien asemakaava-alueen toteuttamista varten

3.2.2011

ESAVI/512/04.09/2010

18/2011/4
Päätös (pdf)

Liikelaitos Porvoon Vesi

Porvoo

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Emäsalon ja Tolkkisten välisen salmen alitse

3.2.2011

ESAVI/433/04.09/2010

17/2011/4
Päätös (pdf)

Super Asfaltti Oy

Oripää

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee kalliokiviainesten ottoa kiinteistöllä Sikakivi RN:o 6:164, Oripää

1.2.2011

ESAVI/215/04.09/2010

15/2011/4
Päätös (pdf)

Tammikuu

Marja-Liisa Järvinen-Kamppinen ja Reima Järvinen

Hamina

Mustajärven allas- ja kosteikkoalueen pysyttäminen

31.1.2011

ESAVI/376/04.09/2010

14/2011/4
Päätös (pdf)

Liikelaitos Kokkolan Satama

Kokkola

Kokkolan Syväsataman laiturin jatkaminen ja satama-altaan kunnostusruoppaus sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

31.1.2011

ESAVI/15/04.09/2010

16/2011/4
Päätös (pdf)

Länsi-Turunmaan kaupunki

Länsi-Turunmaa

Kaarina

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 5.11.2004 antamassa päätöksessä nro 66/2004/3 määrätyn rakentamisajan, jota on pidennetty 27.2.2007 päätöksellä nro 23/2007/3, pidentäminen

28.1.2011

ESAVI/574/04.09/2010

11/2011/4
Päätös (pdf)

Karl Forsström Aktiebolag

Salo

Förbyn venesataman pysyttämistä ja laajentamista koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 75/2008/2 töiden aloittamiselle asetetun määräajan jatkaminen

28.1.2011

ESAVI/531/04.09/2010

13/2011/4
Päätös (pdf)

Ab Kabeludden Oy

Väståboland

Utvidgning av gästhamnen i Korpo

27.1.2011

ESAVI/329/04.09/2010

8/2011/4
Beslut (pdf)

Puulu-Sorkan jätevesiosuuskunta

Rauma

Paineviemärin rakentaminen merialueelle Karranrauman salmeen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

27.1.2011

ESAVI/436/04.09/2010

9/2011/4
Päätös (pdf)

Länsi-Turunmaan kaupunki

Länsi-Turunmaa

Veden ottaminen Käldingen kalasataman kalankäsittelylaitokselle ja vedenottoputken pysyttäminen

27.1.2011

ESAVI/471/04.09/2010

10/2011/4
Päätös (pdf)

Metso Fabrics Oy (entinen Tamfelt Oyj Abp)

Tampere

Kangasala

Kaukajärven vedenotto- ja säännöstelyluvan muuttaminen

26.1.2011

ESAVI/239/04.08/2011

7/2011/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Loppi

Maakaapelin ja varasuojaputken asentaminen Nummistenjoen alitse Ojajärvi-Loppijärvi kantatien ja Jokiniementien kohdalla sekä Heinjärvi-Loppijärvi-yhdysjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

24.1.2011

ESAVI/488/04.09/2010

6/2011/4
Päätös (pdf)

Lohjan kaupunki

Lohja

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

21.1.2011

ESAVI/355/04.09/2010

5/2011/4
Päätös (pdf)

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy - Huvudstadsregionens Vatten Ab

Hausjärvi

Päijänne-tunnelin korjaustöiden tekeminen Kalliomäen voimalaitoksen kohdalla olevassa kuilussa ja tunnelin painetason tilapäinen alentaminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

19.1.2011

ESAVI/589/04.09/2010

3/2011/4
Päätös (pdf)

Simo Möttönen

Huittinen

Vesijohdon rakentaminen Kokemäenjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

18.1.2011

ESAVI/522/04.09/2010

2/2011/4
Päätös (pdf)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Masku

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden aloittamiselle ja loppuunsaattamiselle asetetun määräajan pidentäminen

17.1.2011

ESAVI/494/04.09/2010

1/2011/4
Päätös (pdf)

 

 


Päivitetty