Vesilupapäätökset 2010

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Vesilupapäätökset  2010 - Etelä-Suomi ja Lounais-Suomi

Etelä-Suomen AVI myöntää myös Lounais-Suomen alueen  vesilupapäätökset.

8.7.2014 lähtien Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämät vesilupapäätökset on löydettävissä myös Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Joulukuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

M-real Oyj

Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle

31.12.2010

ESAVI/297/04.09/2010

66/2010/1
Päätös (pdf)

Kauhajoen osakaskunta ja Säkkijärven kalastusseura ry, ym.

Kauhajoki

Säkkijärven kunnostaminen

31.12.2010

ESAVI/226/04.09/2010

251/2010/4
Päätös (pdf)

Turun Satama

Turku

Satama-altaan ruoppausmassojen läjityskelpoisuuden arviointi

31.12.2010

ESAVI/420/04.09/2010

252/2010/4
Päätös (pdf)

Parikkalan kunta

Parikkala

Papinniemen vierasvenesataman rakentaminen

23.12.2010

ESAVI/353/04.09/2010

247/2010/4
Päätös (pdf)

Parikkalan kunta

Parikkala

Niukkalan vierasvenesataman ja uimarannan rakentaminen

23.12.2010

ESAVI/354/04.09/2010

248/2010/4
Päätös (pdf)

Tammelan kunta

Tammela

Pyhäjärven ja Kuivajärven välisen vesiyhteyden avaaminen ja ruoppaaminen sekä vesikasvien poistaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

21.12.2010

ESAVI/406/04.09/2010

246/2010/4
Päätös (pdf)

Käldö-Vallmo väglag

Väståboland

Byggande av en bro samt vägbank mellan Vallmo och Ramsö i Nagu och inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft samt ändrande av Västra Finlands vattendomstols beslut nr 71/1989/3

8.12.2010

ESAVI/343/04.09/2010

240/2010/4
Beslut (pdf)

Porvoon Sähköverkko Oy

Loviisa

Merikaapelin sijoittaminen Sarvisalo-Ängsön saarten välille sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

8.12.2010

ESAVI/426/04.09/2010

241/2010/4
Päätös (pdf)

Teuronjoen ja Puujoen yläjuoksun jätejestely-yhtiö

Hausjärvi
Hämeenkoski
Hämeenlinna
Kärkölä

Ansion- ja Mommilanjärven, Kärkölän Valkjärven sekä Oriharonjärven säännöstelyjen muutokset

7.12.2010

ESAVI/184/04.09/2010

237/2010/4
Päätös (pdf)

Teuronjoen ja Puujoen yläjuoksun järjestely-yhtiö

Hausjärvi
Kärkölä

Kalateiden rakentaminen Vuolteenkosken, Oriharonjärven ja Valkjärven patoihin

7.12.2010

ESAVI/185/04.09/2010

238/2010/4
Päätös (pdf)

Vehkjärven osakaskunta

Hamina

Vehkjärven keskivedenkorkeuden nostaminen ja siihen liittyvä pohjapadon rakentaminen

2.12.2010

ESAVI/363/04.09/2010

236/2010/4
Päätös (pdf)

Marraskuu

Sakari Lahdelma, Aarno Aartolahti, Juhani Jakobson ja Heikki Koivunen

Sysmä

Paineviemärin rakentaminen Päijänteen vesialueelle

29.11.2010

ESAVI/314/04.09/2010

230/2010/4
Päätös (pdf)

Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta

Rautjärvi

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Ylimmäiseen ja Pitkäjärveen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 10/0023/1 palautettu asia

29.11.2010

ESAVI/318/04.09/2010

231/2010/4
Päätös (pdf)

Matinlammi ry

Siikainen

Pohjapadon pysyttäminen Koirajoessa Matinlammin luusuassa

29.11.2010

ESAVI/425/04.09/2010

233/2010/4
Päätös (pdf)

Pori Energia Sähköverkot Oy

Pori

Sähkökaapelin pysyttäminen Pihlavanlahdella Sådön ja Loiston saarten välisellä merialueella

29.11.2010

ESAVI/410/04.09/2010

235/2010/4
Päätös (pdf)

Rudus Oy

Porvoo

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee maa-ainesten ja pohjaveden ottamista Sondbyn kylässä kiinteistöillä Sandhöjden RN:o 3:153

26.11.2010

ESAVI/100/04.09/2010

228/2010/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Hausjärvi

Kaapelin asentaminen Haminanjoen alitse

26.11.2010

ESAVI/439/04.09/2010

229/2010/4
Päätös (pdf)

Puolustusvoimat, Uudenmaan Prikaati

Hanko

Syndalenin sotasataman laajennus- ja ruoppaustöiden tekemiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 139/2007/3 asetetun määräajan pidentäminen

26.11.2010

ESAVI/412/04.09/2010

225/2010/4
Päätös (pdf)

Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry, Reijo Kujala ja Mauri Vähämäki

Seinäjoki

Juupajärven kunnostaminen

26.11.2010

ESAVI/291/04.09/2010

226/2010/4
Päätös (pdf)

Liikelaitos Kokkolan Satama

Kokkola

Kokkolan Hopeakiven sataman laiturin rakentaminen ja merialueen täyttö ja niihin liittyvät ruoppaukset sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

25.11.2010

ESAVI/14/04.09/2010

224/2010/4
Päätös (pdf)

Kotkan Satama Oy

Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi

24.11.2010

ESAVI/511/04.09/2010

223/2010/4
Päätös (pdf)

Björn-Olof Ljungman

Ingå

Rättelseyrkande beträffande Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals beslut av 18.6.2010 Dnr UUDELY36/07.02/2010 om godkännande av kontrollprogrammet för Storsandarnas grundvattentäkt

24.11.2010

ESAVI/441/04.09/2010

222/2010/4
Beslut (pdf)

Porvoon kaupunki

Porvoo

Lastausrampin ja aallonmurtajan rakentaminen sekä niihin liittyvä vesialueen ruoppaus yhteysliikennelaiturin yhteyteen Porvoon kaupungin edustalla sijaitsevaan Bodön saareen

23.11.2010

ESAVI/88/04.09/2010

218/2010/4
Päätös (pdf)

Kyösti Kakko

Pyhtää

Laituri- ja aallonmurtajapenkereiden ja niihin liittyvän vesialueen täytön pysyttäminen sekä lupa suoritetulle ruoppaukselle

23.11.2010

ESAVI/212/04.09/2010

219/2010/4
Päätös (pdf)

Espoon kaupunki, tekninen keskus

Espoo

Soukanlahden venesataman laajentamiseen liittyviä ruoppauksia, täyttöjä, laitureiden rakentamista ja ruoppausmassojen läjittämistä koskeva hakemus sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

22.11.2010

ESAVI/116/04.09/2010

220/2010/4
Päätös (pdf)

Vattenfall Verkko Oy

Sysmä

Sähkökaapelin sijoittaminen Päijänteen Lerkanlahden alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

22.11.2010

ESAVI/485/04.09/2010

221/2010/4
Päätös (pdf)

Varsa Oy

Väståboland

Byggande av en förbindelsebrygga på Hamnholmen i Houtskär Berghamns by

19.11.2010

ESAVI/405/04.09/2010

217/2010/4
Beslut (pdf)

Carl-Erik Francke ja Marko Kauppi

Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi

18.11.2010

ESAVI/340/04.09/2010

215/2010/4
Päätös (pdf)

Samy Arling

Kirkkonummi

Tiepenkereen ja sillan rakentaminen vesialueelle kiinteistöllä Källarbacken RN:o 1:267, Medvastö

16.11.2010

ESAVI/328/04.09/2010

214/2010/4
Päätös (pdf)

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenranta

Vesialueen täytön pysyttämminen läntisen Pien-Saimaan vesialueeseen kuuluvalla Tervahaudanlahdella

15.11.2010

ESAVI/370/04.09/2010

212/2010/4
Päätös (pdf)

Tuike Finland Oy

Kotka
Hamina

Merikaapelin asentaminen Kotkan sataman ja Summan tehdasalueen välille sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

15.11.2010

ESAVI/473/04.09/2010

213/2010/4
Päätös (pdf)

Kalevi Mäkiselkä, Kalle Kontsas, Juhani Pentti, Jukka Salminen, Petri Lindholm, Juha Autio, Raimo Tenhunen, Jouko Vilkki, Martti Holttinen

Pälkäne

Tiepenkereen rakentaminen Hirvonsalmeen ja Orisalon salmeen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

12.11.2010

ESAVI/165/04.09/2010

205/2010/4
Päätös (pdf)

Porvoon Sähköverkko Oy

Porvoo

Sähkökaapelin asentaminen Bastön ja Fiskesholmenin saarien väliselle merialueelle

12.11.2010

ESAVI/374/04.09/2010

209/2010/4
Päätös (pdf)

Liedon kunta

Lieto

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Savijoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

12.11.2010

ESAVI/427/04.09/2010

210/2010/4
Päätös (pdf)

Richard Grönblom

Raasepori

Vesialueen ruoppaus, rantatukimuurin rakentaminen ja laiturin pysyttäminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

10.11.2010

ESAVI/306/04.09/2010

207/2010/4
Päätös (pdf)

Gasum Oy

Nurmijärvi

Maakaasuputken rakentaminen Vantaanjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa

10.11.2010

ESAVI/393/04.09/2010

204/2010/4
Päätös (pdf)

Porvoon Sähköverkko Oy

Porvoo

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle Emäsalon ja Hakasalon saarten välille sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

9.11.2010

ESAVI/429/04.09/2010

203/2010/4
Päätös (pdf)

Fingrid Oyj

Porvoo
Sipoo

Suomen ja Viron välisen EstLink 2 -merikaapelin asentaminen Suomen aluevesille Porvoon kaupungissa ja Sipoon kunnassa ja Suomen taloussvyöhykkeelle sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

9.11.2010

ESAVI/322/04.09/2010

206/2010/4
Päätös (pdf)

Borstö Byalag r.f.

Väståboland

Byggande av en småbåtshamn vid fastigheten Strandgård RNr 1.34 i Borstö by

4.11.2010

ESAVI/186/04.09/2010

202/2010/4
Beslut (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Väståboland

Anläggande av en sjökabel på havsområdet mellan Pargas och Lillholmen samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

1.11.2010

ESAVI/434/04.09/2010

199/2010/4
Beslut (pdf)

Kultaranta Golf Oy Naantali ja Naantalin kaupunki

Naantali

Porhonkallion pienvenesataman ja meriuimalan rakentaminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

1.11.2010

ESAVI/99/04.09/2010

198/2010/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Kimitoön

Anläggande av en sjökabel på havsområdet mellan Bärsskäret och Örö benämnda öarna samt iinledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

1.11.2010

ESAVI/435/04.09/2010

200/2010/4
Beslut (pdf)

Lokakuu

New Port Padasjoki Oy

Padasjoki

Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle

29.10.2010

ESAVI/423/04.09/2010

194/2010/4
Päätös (pdf)

Helsingin Satama

Helsinki

Länsisataman edustan väyläalueen laajennuksen ruoppaaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

29.10.2010

ESAVI/401/04.09/2010

195/2010/4
Päätös (pdf)

Gasum Oy

Vihti

Maakaasuputken rakentaminen Hiidenveden Nummelanselän alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

29.10.2010

ESAVI/342/04.09/2010

196/2010/4
Päätös (pdf)

Kiinteistö Oy Ahlaisten Lohiapaja

Pori

Aallonmurtajan pysyttäminen kiinteistön Rantakallio RN:o 5:75 edustalla

29.10.2010

ESAVI/45/04.09/2010

197/2010/4
Päätös (pdf)

John Back m.fl.

Korsholm

Byggande av en bro jämte brobankar försedda med trummor över sundet mellan Yttre Bergskäret och Höuvan i Iskmo och Norra Jungsunds byar

28.10.2010

ESAVI/249/04.09/2010

192/2010/4
Beslut (pdf)

Kustavin kunta ja uudenkaupungin Vesi

Kustavi

Siirtoviemärin rakentamiseksi Kustavi-Lokalahti-Uusikaupunki väliselle merialueelle annetun päätöksen (nro 102/2009/4) muuttaminen paaluvälillä 7450-10780

28.10.2010

ESAVI/324/04.09/2010

193/2010/4
Päätös (pdf)

Tiia Koski ja Iiris Töykkälä

Kustavi

Vesijohtojen rakentaminen Palolahden merialueelle Iso-Rahin kylässä sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

27.10.2010

ESAVI/382/04.09/2010

186/2010/4
Päätös (pdf)

Kivijärven vesiyhtymä

Pomarkku

Vesijohtojen ja valokuitukaapelin rakentaminen Isojärven alitse neljässä kohdassa ja Iso Kivijärven alitse yhdessä kohdassa sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

27.10.2010

ESAVI/378/04.09/2010

187/2010/4
Päätös (pdf)

Naantalin kaupunki

Naantali

Runkovesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Särkänsalmeen ja Taattistenjärveen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

27.10.2010

ESAVI/339/04.09/2010

188/2010/4
Päätös (pdf)

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kotka

Keskijännitekaapelin asentaminen merialueelle välille Mussalon jätevedenpuhdistamo - Katariina sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

27.10.2010

ESAVI/335/04.09/2010

189/2010/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Tuusula

Kahden putken asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse Kellokoskella ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

27.10.2010

ESAVI/395/04.09/2010

190/2010/4
Päätös (pdf)

Helmi Hedberg ym.

Asikkala

Syväsalmen ruoppaus

27.10.2010

ESAVI/243/04.09/2010

191/2010/4
Päätös (pdf)

Nurmijärven kunta

Nurmijärvi

Paineviemärin rakentaminen Vantaanjoen alitse Raalan kylässä sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

26.10.2010

ESAVI/344/04.09/2010

182/2010/4
Päätös (pdf)

Niilo Kaartinen

Kaarina

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen

26.10.2010

ESAVI/315/04.09/2010

183/2010/4
Päätös (pdf)

Janne Rekola

Mynämäki

Padon pysyttäminen Laajoessa tilan Sulamaa V RN:o 1:54 kohdalla Lempiskallion kylässä

22.10.2010

ESAVI/136/04.09/2010

181/2010/4
Päätös (pdf)

Lappeenrannan Vesi Oy

Lappeenranta

Vesijohdon rakentaminen vesistöön välille Kariniemi - Mertaniemi sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

20.10.2010

ESAVI/407/04.09/2010

177/2010/4
Päätös (pdf)

Lappeenrannan Vesi Oy

Lappeenranta

Vesijohdon rakentaminen vesistöön välille Huhtiniemi - Nuottasaari sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

20.10.2010

ESAVI/411/04.09/2010

178/2010/4
Päätös (pdf)

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

Korsholm

Förbättring av anslutningsvägen till Havets Hus och byggande av en led för lättrafik från Replot bro till Replot by i Korsholms kommun samt tillstånd att inleda arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

19.10.2010

ESAVI/183/04.09/2010

180/2010/4
Beslut (pdf)

Gasum Oy

Tuusula

Maakaasuputken rakentaminen Keravanjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

18.10.2010

ESAVI/360/04.09/2010

179/2010/4
Päätös (pdf)

Juho Järäinen ja Matti Järäinen

Salo

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee maa-ainesten ottamista pohjavedenpinnan alapuolelta Latalan kylän tilalla Järäinen RN:o 1:20

15.10.2010

ESAVI/76/04.09/2010

176/2010/4
Päätös (pdf)

Kauniaisten kaupunki

Kauniainen

Gallträsk-järven kunnostamista koskevan vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisen Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen nro 3/2009/2, 29.1.2009 muuttamista ruoppausmäärän osalta koskeva hakemus sekä toiminnan aloittamista ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista koskeva hakemus

14.10.2010

ESAVI/346/04.09/2010

175/2010/4
Päätös (pdf)

Helsingin kaupunki, rakennusvirasto

Helsinki

Sörnäistenniemen alueen ruoppaus ja vesialueen täyttö sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

13.10.2010

ESAVI/221/04.09/2010

174/2010/4
Päätös (pdf)

Kouvolan kaupunki

Kouvola

Pienvenesataman rakentaminen Pyhäjärven Kallioistenniemeen Jaalassa ja lupa töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

6.10.2010

ESAVI/211/04.09/2010

171/2010/4
Päätös (pdf)

Euran kunta ym.

Eura
Rauma

Neittamojärven kunnostus

4.10.2010

ESAVI/139/04.09/2010

170/2010/4
Päätös (pdf)

Heinolan kalastusalue

Heinola

Imkosken kalataloudellinen kunnostus

1.10.2010

ESAVI/303/04.09/2010

165/2010/4
Päätös (pdf)

Porvoon Sähköverkko Oy

Loviisa

Sähkökaapelin asentaminen Bergholmenin saaren länsipuoliselle merialueelle ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

1.10.2010

ESAVI/438/04.09/2010

167/2010/4
Päätös (pdf)

Porvoon Sähköverkko Oy

Porvoo

Sähkökaapelin sijoittaminen Granholmen - Lilla Virskär väliselle merialueelle

1.10.2010

ESAVI/383/04.09/2010

168/2010/4
Päätös (pdf)

Porvoon Sähköverkko Oy

Porvoo

Sähkökaapelin sijoittaminen Högholmen - Björnholmen väliselle merialueelle

1.10.2010

ESAVI/381/04.09/2010

169/2010/4
Päätös (pdf)

Syyskuu

Nylands närings-. trafik- och miljlöcentral, ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen

Raseborg

Sänkning av grundvattennivån vid Bäljars underfart till ladsväg 111 med näromgivning på avsnittet Bäljars-Pentby samt avledande av grundvatten som infiltrerats i bergschaktet i anslutning till underfarten till Läppträsket i Raseborgs stad

30.9.2010

ESAVI/107/04.09/2010

164/2010/4
Beslut (pdf)

Eva Ringvall

Närpes

Byggande av en vägbank med tillhörande trummot över samfällt vattenområde till fastigheten Bråågrund RNr 1:81 i Rangsby by samt ständig nyttjanderätt till det för företaget erforderliga vattenområdet

30.9.2010

ESAVI/3/04.09/2010

158/2010/4
Beslut (pdf)

Jääsken Jätevesiosuuskunta

Imatra

Paineviemärin rakentaminen Hallikkaanjoen ja Silkolanjoen alitse

29.9.2010

ESAVI/201/04.09/2010

162/2010/4
Päätös (pdf)

Itä-Virojoen vesihuolto-osuuskunta

Virolahti

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Virojoen ja Saarasjärvenojan alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

28.9.2010

ESAVI/357/04.09/2010

161/2010/4
Päätös (pdf)

Hollolan kunta

Hollola

Paimelan pohjavedenottamon rakentamiselle Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 60/05/1 asetetun ja päätöksessä nro 84/07/1 pidennetyn määräajan pidentäminen

27.9.2010

ESAVI/379/04.09/2010

159/2010/4
Päätös (pdf)

Nummi-Pusulan kunta

Nummi-Pusula

Nummi-Pusulan linjan paineviemärien rakentaminen Nummenjoen ali suuntaporaamalla sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

27.9.2010

ESAVI/348/04.09/2010

160/2010/4
Päätös (pdf)

Harjattula Golf Oy

Turku

Kasteluveden ottaminen Kakskerranjärvestä

24.9.2010

ESAVI/154/04.09/2010

152/2010/4
Päätös (pdf)

Harjattula Golf Oy

Turku

Kakskerranjärven Myllyojan padon korvaaminen kiinteällä pohjapadolla

24.9.2010

ESAVI/17/04.09/2010

153/2010/4
Päätös (pdf)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (aikaisemmin Lounais-Suomen ympäristökeskus)

Turku

Selventävien määräysten antaminen Kakskerranjärven säännöstelypadon hoitamisesta

24.9.2010

ESAVI/150/04.09/2010

154/2010/4
Päätös (pdf)

Etelä-Hartolan vesiosuuskunta

Hartola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kalhonjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

24.9.2010

ESAVI/365/04.09/2010

157/2010/4
Päätös (pdf)

Heikki ja Irmeli Hagman

Uusikaupunki

Laiturin pysyttäminen kiinteistön Kotola RN:o 2:38 rannan edustalla

20.9.2010

ESAVI/131/04.09/2010

156/2010/4
Päätös (pdf)

Piia Niskala

Loppi

Siltapenkereen rakentaminen mantereelta Sakara-järven Isosaareen

17.9.2010

ESAVI/48/04.09/2010

155/2010/4
Päätös (pdf)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue

Loviisa

Tesjoen siltojen S109A ja S109B rakentaminen Taasianjoen yli ja niihin liittyvien siltapenkereiden rakentaminen vesialueelle sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

16.9.2010

ESAVI/250/04.09/2010

151/2010/4
Päätös (pdf)

Vantaan Energia Oy

Vantaa

Kaukolämpöjohdon rakentaminen Vantaanjoen alitse Katriinan sairaalan kohdalla sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

14.9.2010

ESAVI/20/04.09/2010

150/2010/4
Päätös (pdf)

Vapo Oy

Kihniö

Niskoslammen, Nerkoonjärven Viinamäenlahden ja Launoslammen kunnostaminen turvetuotannosta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi

10.9.2010

ESAVI/60/04.09/2010

148/2010/4
Päätös
(Pdf)

Pentti Lehtinen ja Kaarina Mäkimaa

Sysmä

Päijänteen Majutveden vesialueen ruoppaaminen Saaren kylässä sijaitsevien kiinteistöjen Tuulniemi RN:o 4:77, Hölmölä RN:o 4:170 ja Koivuniemi RN:o 4:85 edustalla

8.9.2010

ESAVI/272/04.09/2010

147/2010/4
Päätös
(Pfd)

Morenia Oy

Helsinki, Sipoo

Merikiviainesten ottaminen Itä-Tontun ja Soratontun merialueilta Helsingin kaupungin ja Sipoon kunnan alueilta sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

7.9.2010

ESAVI/10/04.09/2010

146/2010/4
Päätös
(Pdf)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kalatalouspalvelut-ryhmä

Ulvila

Harjunpäänjoen alaosan kalataloudellinen kunnostus ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

2.9.2010

ESAVI/301/04.08/2010

144/2010/4
Päätös
(Pdf)

DNA Oy

Lohja

Valokaapelin asentaminen Lohjanjärven Hiidensalmeen ja töiden aloitta-minen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

2.9.2010

ESAVI/352/04.09/2010

145/2010/4
Päätös (Pdf)

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Helsinki

Pikku-Sarvastonlahden ja lahteen johtavan ojalinjan ruoppaus Laajasalon kaupunginosassa

1.9.2010

ESAVI/5/04.09/2010

143/2010/4
Päätös (pdf)

Elokuu

Iitin kunta

Iitti

Lietteensalmen venesataman peruskorjaus

27.8.2010

ESAVI/358/04.09/2010

142/2010/4
Päätös (pdf)

Yan ja Tatiana Arakhovsky

Savitaipale

Laiturin rakentaminen kiinteistön Kellokumpu (kiinteistötunnus 739-409-1-328) rantaan

25.8.2010

ESAVI/323/04.09/2010

141/2010/4
Päätös (pdf)

Heikki Mahlamäki

Hartola

Tienpenkereen rakentaminen Jääsjärveen

24.8.2010

ESAVI/262/04.09/2010

140/2010/4
Päätös (pdf)

Päivi ja Veli Kairisto

Naantali

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen

20.8.2010

ESAVI/330/04.09/2010

139/2010/4
Päätös (pdf)

Helsingin Satama

Helsinki

Sompasaaren laiturialtaan syventäminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

19.8.2010

ESAVI/50/04.09/2010

138/2010/4
Päätös (pdf)

Pori Energia Sähköverkot Oy

Pori

Sähkökaapelin pysyttäminen merialueella välillä Pastuskeri-Junnioluoto

18.8.2010

ESAVI/86/04.09/2010

137/2010/4
Päätös (pdf)

Fortum Espoo Distribution Oy

Kirkkonummi

Sähkökaapelin asentaminen Saluddenista Hästön saareen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

17.8.2010

ESAVI/470/04.09/2010

136/2010/4
Päätös (pdf)

Asunto Oy Porvoon Trilentia

Porvoo

Vesijohdon rakentaminen Mustijoen pohjaan

16.8.2010

ESAVI/140/04.09/2010

133/2010/4
Päätös (pdf)

Janne Junnila ja Elina Junnila

Rauma

Salinkedonlahteen rajoittuvan kiinteistön laiturin pysyttäminen

16.8.2010

ESAVI/84/04.09/2010

134/2010/4
Päätos (pdf)

Pääristen jätevesiosuuskunta

Salo

Paineviemäriputkien ja valokuitukaapelin rakentaminen Perniönjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

16.8.2010

ESAVI/362/04.09/2010

135/2010/4
Päätös (pdf)

Maansiirto Mäki-Kantti Oy

Marttila

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen asiassa, joka koskee maa-ainesten ottamista Purhalan kylässä kiinteistöillä Uotila RN:o 3:12 ja Kivi-Kantti RN:o 3:19

13.8.2010

ESAVI/79/04.09/2010

132/2010/4
Päätös (pdf)

Rauman Energia Oy

Rauma

Sähkökaapelin sijoittaminen Mantereenpään ja Voitkan saaren väliseen Karranrauma-nimiseen salmeen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

12.8.2010

ESAVI/394/04.09/2010

131/2010/4
Päätös (pdf)

Helsingin yliopiston rahastot

Hanko

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Tvärminnen niemen ja Tvärminnen kylän väliselle merialueelle sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

12.8.2010

ESAVI/33/04.09/2010

122/2010/4
Päätös (pdf)

Heinäkuu

Ilkka Alakortes

Pori

Aallonmurtajan ja rannan täytön pysyttäminen kiinteistöjen Kalamaja RN:o 31:3 ja Lehterinnokka RN:o 31:5 edustan esialueella

6.7.2010

ESAVI/31/04.09/2010

124/2010/4
Päätös (pdf)

Björn Kraft Ab Karhu Voima Oy

Kotka

Kahden kaapelin asentaminen Kymijoen Korkeakoskenhaaran ja siihen laskevan Suuroja -nimisen puron alitse

6.7.2010

ESAVI/208/04.09/2010

125/2010/4
Päätös (pdf)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hämeenkyrö

Ajoneuvo- ja kevyenliikenteen sillan rakentaminen Pappilanjoen yli sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa

6.7.2010

ESAVI/121/04.09/2010

129/2010/4
Päätös (pdf)

Långvikin venekerho - Långvik Båtklubb ry

Kirkkonummi

Lisälaiturin rakentaminen pienvenesatamaan ja vesialueen ruoppaaminen venesataman edustalta Kirkkonummen Stormsin kylässä

6.7.2010

ESAVI/82/04.09/2010

126/2010/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Väståboland

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

5.7.2010

ESAVI/253/04.09/2010

120/2010/4
Beslut (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Väståboland

Anläggande av en sjökabel mellan Bredviken och Hästholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraf

5.7.2010

ESAVI/252/04.09/2010

121/2010/4
Beslut (pdf)

Turun Seudun Vesi Oy

Turku

Vesijohdon rakentaminen Aurajoen alitse Halistenkosken padon alapuolelle sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

5.7.2010

ESAVI/39/04.09/2010

123/2010/4

Päätös (pdf)

Anita Saksi

Naantali

Tiepenkereen, vesijhdon ja paineviemärin rakentaminen merialueelle välille Karjaluoto - Kärpänen

2.7.2010

ESAVI/95/04.09/2010

117/2010/4
Päätös (pdf)

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy - Huvudstadsregionens Vatten Ab

Lahti Aqua Oy

Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen

2.7.2010

ESAVI/204/04.09/2010

118/2010/4
Päätös (pdf)

Väståbolands stad

Väståboland

Anläggande av en hushålls- och råvattenledning och ett tryckavlopp under Prästgårdsfjärden, en hushållsvattenledning och ett tryckavlopp under Vikom viken samt en hushålls- och råvattenledning och ett tryckavlopp under Raggfjärden i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft (av Vasa förvaltningsdomstol återförvisat ärende)

2.7.2010

ESAVI/115/04.09/2010

119/2010/4
Päätös (pdf)

Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvrsområdet för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen

Kristinestad

Byggande av en fiskväg i Perusforsen i Lappfjärds å vid dammen i Sandgrundfors och höjning av dammen i staden Kristinestad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

1.7.2010

ESAVI/168/04.09/2010

116/2010/4
Beslut (pdf)

Ab Esse Vatten, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Pedersöre Vatten Ab, Pedersöre kommun och Äffärsverket Jakobstad Vatten

Pedersöre

Anläggande av vatten- och avloppsledningar under Esse Å, Purmo Å, Kovjoki å och Bockholmskanalen tillsammans vid 13 ställen i Kronoby och Pedersöre kommuner samt staden Jakobstad och inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

1.7.2010

ESAVI/160/04.09/2010

115/2010/4
Beslut (pdf)

Kesäkuu

Nukarin jätevesosuuskunta

Nurmijärvi

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Vantaanjoen ali kahdesta kohdasta Nukarin ja Raalan kylissä ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

30.6.2010

ESAVI/326/04.09/2010

112/2010/4
Päätös (pdf)

Länsi-Laitilan Järviseura ry

Laitila

Pohjapadon rakentaminen Lukujärvestä laskevaan Taminanojaan

30.6.2010

ESAVI/235/04.09/2010

113/2010/4
Päätös (pdf)

Peräisten Kyläyhdistys ry

Naantali

Vesialueen ruoppaus Peräisten kylän yhteisrannan edustalla sekä rannan kunnostaminen

30.6.2010

ESAVI/132/04.09/2010

114/2010/4
Päätös (pdf)

Fishlandia Oy

Naantali

Teersalon venesataman rakentaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

29.6.2010

ESAVI/52/04.09/2010

110/2010/4
Päätös (pdf)

Antero Suvanto

Merikarvia

Tien rakentaminen Makaluodon ja Pukkikarin väliselle vesijättö- ja osin vesialueelle Merikarvian Köörtilän kylässä

29.6.2010

ESAVI/64/04.09/2010

111/2010/4
Päätös (pdf)

Turun vesiliikelaitos

Turku

Paineviemärien rakentaminen vesialueelle Pitkäsalmen ali Moikoisten ja Pihlajaniemen välille

28.6.2010

ESAVI/312/04.09/2010

109/2010/4
Päätös (pdf)

Kotkan Satama Oy

Kotka

Jatkoaikahakemus uuden autolauttalaiturin rakentamiseksi ja nykyisen H1-laivapaikan laajentamiseksi Hietasen satamassa

23.6.2010

ESAVI/351/04.09/2010

106/2010/4
Päätös (pdf)

Vattenfall Verkko Oy

Sysmä

Sähkökaapelin asentaminen Tainionvirran ali ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

23.6.2010

ESAVI/313/04.09/2010

107/2010/4
Päätös(pdf)

Helsingin kaupunki rakennusvirasto

Helsinki

Vesialueen ruoppaus ja täyttäminen sekä pengerretyn maan kaivaminen Länsiväylän pohjoispuolella Salmisaaressa Länsisataman kaupunginosassa sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

22.6.2010

ESAVI/109/04.09/2010

103/2010/4
Päätös (pdf)

Fortum Espoo Distribution Oy

Kirkkonummi

Sähkökaapelin asentaminen Tallholmenin saaresta Högkättanin saareen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

22.6.2010

ESAVI/336/2010/4

104/2010/4
Päätös (pdf)

Turun kaupunki/ Kiinteistöliikelaitos

Turku

Myllysillan uudelleen rakentaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

22.6.2010

ESAVI/364/04.09/2010

105/2010/4
Päätös (pdf)

Turun Seudun Vesi Oy

Loimaa

Tekopohjavesilaitoksen koetoimintavaiheen toimenpiteitä koskevan yksityiskohtaisen imeytys- ja vedenottosuunnitelman hyväksyminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

21.6.2010

ESAVI/4/04.09/2010

101/2010/4
Päätös (pdf)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta

Kangasala

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Vesijärveen Palosaaren pohjoispuolelle

21.6.2010

ESAVI/80(04.09/2010

102/2010/4
Päätös (pdf)

Lepäinen-Lyökki Viemäriosuuskunta

Uusikaupunki

Paineviemärin rakentaminen merialueelle välille jätevedenpuhdistamo-Tammio sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

18.6.2010

ESAVI/112/04.09/2010

99/2010/4
Päätös (pdf)

Kaurissalon vesiosuuskunta

Kustavi

Kaurissalon vesihuoltoverkoston rakentamisen 2. vaiheeseen kuuluva vesi- ja paineviemäriverkoston rakentaminen Pohjois-Kustavin merialueella

18.6.2010

ESAVI/105/04.09/2010

100/2010/4
Päätös (pdf)

UPM-Kymmene Oyj

Kouvola

Voikkaan voimalaitospadon hiomokanavan ja nipunsiirtokanavan vesiteiden sulkeminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

17.6.2010

ESAVI/232/04.09/2010

98/2010/4
Päätös (pdf)

Kari ja Mirja Nerg

Orimattila

Hakemus, joka koskee Hallakosken ojien perkausyhtiön velvoittamista korvaamaan tai ennallistamaan ojituksesta pihalammelle ja talousvesikaivolle aiheutuneet haitat ja vahingon ym.

16.6.2010

ESAVI/210/04.09/2010

96/2010/4
Päätös (pdf)

Kaarlo Viitanen

Somero

Hakemus, joka koskee kiinteistölle Suomensalo RN:o 1:55 aiheutuneen ennakoimattoman vahingon korvaamista toimeenpantaessa Varpuniitunojan perkausta ojitustoimituksessa määrätyllä tavalla Someron kaupungin Kivisojan kylässä

16.6.2010

ESAVI/217/04.09/2010

97/2010/4
Päätös (pdf)

Helsingin Satama

Helsinki

Kruunuvuorenselkä–Katajanokka väylän väyläalueen laajennus sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

15.6.2010

ESAVI/119/04.09/2010

94/2010/4
Päätös (pdf)

Tavastbyn vesiosuuskunta

Loviisa

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Loviisanjoen alitse neljässä kohdassa sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

15.6.2010

ESAVI/62/04.09/2010

95/2010/4
Päätös (pdf)

Marieberg-Klåskas yksityistien tiekunta

Loviisa

Mariebergin uuden sillan rakentaminen Koskenkylänjoen yli nykyisen sillan paikalle Loviisan kaupungin Mickelspiltomin kylässä sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

14.6.2010

ESAVI/65/04.09/2010

93/2010/4
Päätös (pdf)

Marinetek Marinas Oy

Padasjoki

Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle

11.6.2010

ESAVI/209/04.09/2010

91/2010/4
Päätös (pdf)

Vakka-Suomen Voima Oy

Uusikaupunki

Sähkökaapelin sijoittaminen mereen välille Kukaisten ranta – Letton saari ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

11.6.2010

ESAVI/316/04.09/2010

92/2010/4
Päätös (pdf)

Porvoon Energia Oy-Borgå Energi Ab

Pornainen

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen

10.6.2010

ESAVI/134/04.09/2010

89/2010/4
Päätös (pdf)

Westendin Merihelmi

Espoo

Paineviemärin asentaminen Westendistä Rönngrundin saareen, rakentamisajan jatkaminen

10.6.2010

ESAVI/350/04.09/2010

90/2010/4
päätös (pdf)

Tjöck Vatten Ab

Kristinestad

Anläggande av en grundvattentäkt på fastigheten Grusås I RNr 10:29 och tagande av grundvatten från denna samt inlösande av erforderligt område i Tjöck by

9.6.2010

ESAVI/167/04.09/2010

88/2010/4
Beslut (pdf)

Pori Energia Sähköverkot Oy

Pori

Mantereelta Sådön eli Soodeen saareen Porin Pihlavanlahdelle asennetun keskijännitekaapelin pysyttäminen

8.6.2010

ESAVI/74/04.09/2010

86/2010/4
Päätös (pdf)

Kangasalan kunta

Kangasala

Melontaradan rakentaminen Vesijärveen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

8.6.2010

ESAVI/114/04.09/2010

87/2010/4
Päätös (pdf)

Pekka Mäntsälä

Naantali

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla

7.6.2010

ESAVI/69/04.09/2010

84/2010/4
Päätös (pdf)

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy

Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

1.6.2010

ESAVI/213/04.09/2010

83/2010/4
Päätös (pdf)

Toukokuu

Vantaan laupunki

Helsinki

Pienvenesataman pysyttäminen Länsisalmessa Porvarinlahdella

28.5.2010

ESAVI/46/04.09/2010

82/2010/4
Päätös (pdf)

Rami Puolimatka

Turku

Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus Papinsaaressa kiinteistöllä 853-58-5-2

27.5.2010

ESAVI/124/04.09/2010

79/2010/4
Päätös (pdf)

Turku Energia Sähköverkot Oy

Turku

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

27.5.2010

ESAVI/341/04.09/2010

80/2010/4
Päätös (pdf)

Saariton satamapalvelut Oy

Naantali

Venesataman rakentaminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Naantali

27.5.2010

ESAVI/110/04.09/2010

81/2010/4
Päätös (pdf)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, aiemmin Länsi-Suomen ympäristökeskus

Lappajärvi

Evijärvi

Välijoen kalatalousmaksun tarkistaminen ja vesiylioikeuden päätöksen nro 28/1998 muuttaminen, Lappajärvi ja Evijärvi

26.5.2010

ESAVI/247/04.09/2010

78/2010/4
Päätös (pdf)

Etelä-Suomen Energia Oy

Sipoo

Sähkökaapelin asentaminen mereen väleille Gumbo – Söderkullalandet – Simsalö sekä Söderkullalandet – Björkholmen – Lilla Björkholmen Sipoon saaristossa sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Sipoo

24.5.2010

ESAVI/255/04.09/2010

77/201074
Päätös (pdf)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Parikkala

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala

20.5.2010

ESAVI/74/04.09/2010

74/2010/4
Päätös (pdf)

Porin satama

Pori

Porin kaupungin Porin Sataman uuden laiturin rakentamiseen liittyvä ruoppaus ja merialueen täyttö sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pori

20.5.2010

ESAVI/190/04.09/2010

75/2010/4
Päätös (pdf)

Ajolanranta Oy

Naantali

Venesataman rakentaminen Ajolan kylään tilan Ajola RN:o 1:67 edustalle yhteiselle vesialueelle RN:o 876:2 ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Naantali

20.5.2010

ESAVI/61/04.09/2010

76/2010/4
Päätös (pdf)

Vesisosuuskunta Sälinkää

Mäntsälä

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kaanaanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä

18.5.2010

ESAVI/2/04.09/2010

72/2010/4
Päätös (pdf)

Ossin Salkku Oy

Ulvila

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kirkkojuopan alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Ulvila

18.5.2010

ESAVI/26/04.09/2010

73/2010/4
Päätös (pdf)

Anssi Ahonen

Hämeenlinna

Vesialueen ruoppaus Hauhonselällä kiinteistön Kultaranta RN:o 20:12 edustalla sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Hämeenlinna

14.5.2010

ESAVI/81/04.09/2010

71/2010/4
Päätös (pdf)

Loimaan kaupunki

Loimaa

Tekolammen rakentaminen tilalle Ruutulippu RN:o 6:142, Loimaa

12.5.2010

ESAVI/130/04.09/2010

67/2010/4
Päätös (pdf)

Nord Stream AG

 

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 83/2009/2 nojalla tehdyn sotatarvikkeiden raivauksen vaikutuksia koskeva selvitys ja lupamääräyksen 1) muuttaminen

12.5.2010

ESAVI/289/04.09/2010

68/2010/4
Päätös (pdf)

Tiehallinto Hämeen tiepiiri, nykyisin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kylmäkoski

Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden purkutyöt siltapaikalla, Kylmäkoski

12.5.2010

ESAVI/127/04.09/2010

69/2010/4
Päätös (pdf)

DNA

Raseborg

Anläggande av två sjökablar i sundet mellan fastlandet och Kråkholmen samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft, i Raseborgs stad

10.5.2010

ESAVI/319/04.09/2010

65/2010/4
Tillståndsbeslut (pdf)

Elisa Oyj

Raseborg

Anläggande av en sjökabel i sundet mellan fastlandet och Kråkholmen samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft, i Raseborgs stad

10.5.2010

ESAVI/56/2010/4

66/2010/4
Tillståndsbeslut (pdf)

Porin Vesi

Pori

Vesijohdon rakentaminen Kokemäenjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pori

7.5.2010

ESAVI/231/04.09/2010

64/2010/4
Päätös (pdf)

Turku Energia Sähköverkot Oy

Turku

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku

6.5.2010

ESAVI/305/04.09/2010

61/2010/4
Päätös (pdf)

Elisa Oyj

Vålö

Anläggande av två kablar i sundet mellan Vålö och Långörarna mellan två fastigheter på Vålö i Ingå kommun samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

6.5.2010

ESAVI/106/04.09/2010

62/2010/4
Päätös (pdf)

Orimattilan Vesi Oy

Myrskylä

Pohjavesitutkimuksen suorittaminen Viiskivenharjun pohjavesialueella sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Myrskylä

4.5.2010

ESAVI/227/04.09/2010

 

60/2010/4
Päätös (pdf)

Huhtikuu

Contineo Oy

Rauma

Helmirannan lomakeskuksen jätevedenpuhdistamon purkuputken rakentaminen Karranrauman salmeen sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Rauma

30.4.2010

ESAVI/21/0409/2010

58/2010/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Länsi-Turunmaa

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Ängsö - Fagerholm sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Länsi-Turunmaa

30.4.2010

ESAVI/19/04.09/2010

59/2010/4
Päätös (pdf)

Pekka Marttila, Pertti Reinekari, Eero Huhtala, Hilkka Anttilainen, Pasi Mat-tila, Sami Mattila, Seppo Weissmann, Marko Weissmann, Katariina Mikko-la, Heikki Melkas ja Mikko Uusi-Marttila

Kangasala

Heposelän ja Pälkäneveden välisen Iharin kannaksen avaaminen, Kangasala

29.4.2010

ESAVI/233/04.09/2010

57/2010/4
Päätös (pdf)

Vaasan kaupunki

Vaasa

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 26.10.2007 antamassa päätöksessä nro 142/2007/3, joka koskee vesialueen täyttämistä Eteläisellä kaupunginselällä, töiden aloittamiselle ja loppuun saattamiselle asetettujen määräaikojen pidentäminen, Vaasa

28.4.2010

ESAVI/275/04.09/2010

55/2010/4
päätös (pdf)

Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri, nykyisin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lohja

Lohjansaaren ja Jalassaaren välisen Paavolan sillan uusiminen, Lohja

28.4.2010

ESAVI/126/04.09/2010

56/2010/4
Päätös (pdf)

Perinnelaivayhdistys Ihana ry

Luvia

Laitakarin perinnevenesataman rakentaminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Luvia

21.4.2010

ESAVI/42/04.09/2010

52/2010/4
Päätös (pdf)

Neste Oil Oyj

Porvoo

Neste Oil Oyj:n Porvoon sataman laiturin 4 pohjoispuolella olevan lahden osittaista täyttöä koskeva lupahakemus sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Porvoo

20.4.2010

ESAVI/137/04.09/2010

51/2010/4
Päätös (pdf)

Pargas Fjärrvärme Ab- Paraisten Kaukolämpö Oy

Länsi-Turunmaa

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa

20.4.2010

ESAVI/83/04.09/2010

53/2010/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Kimitoöns kommun

Anläggande av en sjökabel mellan Bärsskäret och Kalkskäret i Kimitoöns kommun samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

15.4.2010

ESAVI/23/04.09/2010

50/2010/4
Päätös (pdf)

Tiehallinto Hämeen tiepiiri, nykyisin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus

Lempäälä

Ruodasojan rumpusiltojen I ja II kunnostus, Lempäälä

14.4.2010

ESAVI/296/04.09/2010

48/2010/4
Päätös (pfd)

Fingrid Oyj

Pyhäranta

Fenno-Skan 2-merikaapelin asentamiseen liittyvien pohjatutkimusten tekeminen merialueella, Pyhäranta

14.4.2010

ESAVI/240/04.09/2010

49/2010/4
Päätös (pdf)

Irma ja Seppo Ahvo

Porvoo

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 75/2004/3 tarkoitetuista rakennustöistä aiheutuneita vahinkoja koskeva toimenpide- ja korvaushakemus sekä mainitun päätöksen osittainen muuttaminen, Porvoo

13.4.2010

ESAVI/108/04.09/2010

47/2010/4
Päätös (pdf)

Tuike Finland Oy

Hamina

Veden johtaminen merestä jäähdytysvedeksi ja sitä varten tarvittavien laitteiden rakentaminen mereen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Hamina

12.4.2010

ESAVI/198/04.09/2010

46/2010/4
Päätös (pdf)

Metsähallitus Etelä-Suomen Luontopalvelut

Kouvola

Lauttayhteyden rakentaminen Määkijänsalmeen ja töiden aloittaminen en-nen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kouvola

8.4.2010

ESAVI/200/04.09/2010

45/2010/4
Päätös (pdf)

Helsingin Satama

Helsinki

Länsisataman edustan väyläalueen ruoppaus ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Helsinki

7.4.2010

ESAVI/138/04.09/2010

43/2010/4
Päätös (pdf)

Turun Satama

Turku

Aurajoen ruoppausmassojen läjityskelpoisuuden arviointi, Turku

7.4.2010

ESAVI/38/04.09/2010

44/2010/04
Päätös (pdf)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylöjärvi

Talvisulan sillan uudelleen rakentaminen sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Ylöjärvi

6.4.2010

ESAVI/30/04.09/2010

42/2010/4
Päätös (pdf)

Timo Oksanen

Nokia

Siuronkosken vesivoimalaitoksen vesiteiden avartaminen, Nokia

1.4.2010

ESAVI/237/04.09/2010

40/2010/4
Päätös (pdf)

Nokian kaupunki

Nokia

Suihkulähdelautan ja sähkökaapeleiden asentaminen Vihnusjärveen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nokia

1.4.2010

ESAVI/248/04.09/2010

41/2010/4
Päätös (pdf)

Maaliskuu

Fortum Sähkönsiirto Oy

Kimitöns kommun

Anläggande av en sjökabel mellan Böle och Östra Granholmen i Kimitoöns kommun samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

26.3.2010

ESAVI/24/04.09/2010

38/2010/4
Tillståndsbeslut (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Kimitoöns kommun

Anläggande av en sjökabel mellan Bötsön och Bärsskäret i Kimitoöns kommun samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

26.3.2010

ESAVI/22/04.09/2010

39/2010/04 Tillståndsbeslut (pdf)

Haminan Energia Oy

Hamina

Sähkökaapelin ja sen suojaputken asentaminen Savilahden vesialueelle sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Hamina

24.3.2010

ESAVI/222/04.09/2010

36/2010/4
Päätös (pdf)

Fortum Sähkönsiirto Oy

Kimitoöns kommun

Anläggande av en sjökabel mellan Ekholmen och Måsholmen i Kimitoöns kommun samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

23.3.2010

ESAVI/59/04.09/2010

35/2010/4
Tillståndsbeslut

Fastighets Ab Sunnan

Länsi-Turunmaa

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa

19.3.2010

ESAVI/92/04.09/2010

31/2010/4
Päätös (pdf)

Erkki ja Anja Ruusila

Toholampi

Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi

19.3.2010

ESAVI/246/04.09/2010

32/2010/4
Päätös (pdf)

Jarmo Viitala

Kustavi

Vesijohtojen rakentaminen mereen välille Vuosnaisten kalasatama - Engisholminniemi - Krooknaistenniemi sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kustavi

19.3.2010

ESAVI/97/04.09/2010

34/2010/4
Päätös (pdf)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, aiemmin Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri

Raasepori

Vanhoille maatuille rakennetun varasillan pysyttäminen, Raasepori

17.3.2010

ESAVI/94/04.09/2010

29/2010/4
päätös (pdf)

Staden Kristinestad

Kristinestad

Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

16.3.2010

ESAVI/292/04.09/2010

27/2010/4
Tillståndsbeslut (pdf)

Kustavin Kalaranta Ay

Kustavi

Venesataman ruoppaus, ruoppausmassojen läjitys ja laiturien rakentaminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kustavi

16.3.2010

ESAVI/114/04.09/2010

28/2010/4
Päätös (pdf)

Oy Drägsby Vattenkraft-Treksilän Vesivoima Ab

Porvoo

Töidenaloittamislupahakemus Tjusterbynkosken vesivoimalaitosta koskevassa asiassa, josta Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antanut päätöksen nro 55/2009/3

12.3.2010

ESAVI/25/04.09/2010

26/20010/4

Akaan kaupunki

Akaa Kylmäkoski

Viialan Tolvilan kylässä sijaitsevan pohjavedenottamon suoja-alueen poistamista koskeva hakemus

8.3.2010

ESAVI/295/04.09/2010

24/2010/4
Päätös (pdf)

Koskienergia Oy

Ähtäri

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 129/2009/4 tarkoitettujen Ryötön vesivoimalaitoksen uuden koneaseman rakentamista ja voimalaitoskanavan perkaamista koskevien töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

5.3.2010

ESAVI/188/04.09/2010

23/2010/4
Päätös (pdf)

Liikennevirasto (entinen Ratahallintokeskus)

Vantaa

Kehäradan rautatietunnelin rakentaminen ja pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

4.3.2010

ESAVI/102/04.09/2010

22/2010/4
Päätös (pdf)

Gösta Lillbacka, Gunda Lillbacka och Rune Norrgård

Oravais

Grävning av Kimo ås slänter ovanför medelvattenytan i Oravais och Kimo byar

2.3.2010

ESAVI/192/04.09/2010

19/2010/4
Tillståndsbeslut (pdf)

Lempäälän kunta

Lempäälä

Paineviemärin rakentaminen Hiidenvuolteen Havaslahden alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

2.3.2010

ESAVI/294/04.09/2010

20/2010/4
Päätös (pdf)

Jan Saarela och Agneta Udd-Saarela

Malax kommun

Ansökan om förvaltningstvång för avlägsnande av utfyllnad av det samfällda vattenområdet RNr 876:2:0 i Degervikens båthamn i Petalax by i Malax kommun

1.3.2010

ESAVI/197/04.09/2010

21/2010/4
Beslut (pdf)

Helmikuu

Turun Seudun Vesi Oy

Huittinen

Tekopohjavesilaitoksen esikäsittelyn tehostamista koskevan suunnitelman hyväksyminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

26.2.2010

ESAVI/49/04.09/2010

13/2010/4
Päätös (pdf)

Virtain kaupunki sekä Härkösen, Luodespohjan, Koskelan ja Vermaan-Sipilän osakaskunnat

Virrat

Vermasjärven kunnostus rakentamalla pohjapato järven luusuaan sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

26.2.2010

ESAVI/225/04.09/2010

14/2010/4
Päätös (pdf)

Fiskars Oyj Abp

Raasepori

Valsverksforsenin vesivoimalaitoksen uudelleen käyttöönotto

26.2.2010

ESAVI/141/04.09/2010

16/2010/4
Päätös (pdf)

Tiehallinto Hämeen tiepiiri, nykyisin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pälkäne

Sulansalmen sillan rakentaminen sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

26.2.2010

ESAVI/290/04.09/2010

17/2010/4
Päätös (pdf)

Eino ja Kaija Paananen

Ruovesi

Kuitukankaan ja rannan hiekoituksen pysyttämistä koskeva lupahakemus

26.2.2010

ESAVI/182/04.09/2010

18/2010/4
Päätös (pdf)

Horst-Henning ja Gisela Wolf

Loviisa

Kiinteistön Gisela RN:o 5:5 edustalle rakennetun täyttölaiturin ja vesialueen täytön pysyttäminen Loviisan kaupungin Vahterpään kylässä

25.2.2010

ESAVI/122/04.09/2010

15/2010/4
Päätös (pdf)

As Oy Kirkkonummen Villa Lillnäsintie

Kirkkonummi

Ruoppaus ja ranta-alueen kaivu Långvikenin alueella

24.2.2010

ESAVI/96/04.09/2010

12/2010/4
Päätös (pdf)

Porin Satama

Pori

1) Vesilain mukainen lupahakemus, joka koskee Tahkoluodon Törnikarin koillispuoleisen vesialueen ruoppaamista ja merialueen täyttämistä sekä hakemus töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista ja 2) ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus voimalaitosten tuhkien hyödyntämiseen kyseisen alueen täytössä sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanoon muutoksenhausta huolimatta, Pori

23.2.2010

ESAVI/103/04.09/2010

2/2010/2
Päätös (pdf)

Porvoon Sähköverkko Oy

Pernaja

Merikaapelin asentaminen mereen välille Hästön - Skogshället ja Siksandsholmen - Ägghället

19.2.2010

ESAVI/73/04.09/2010

10/2010/4
Päätös (pdf)

Lemminkäinen Infra Oy (Lemminkäinen Oyj 31.12.2007 asti)

Lohja

Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Lohjan asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin murskaamon toimintojen olennaisia muutoksia sekä samalla kiinteistöllä toimivan louheen murskaamon toimintaa Lohjan kaupungin Nummenkylässä

19.2.2010

ESAVI/101/04.08/2010

1/2010/2
Päätös (pdf)

Hämeen tiepiiri, nykyisin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylöjärvi

Alakosken sillan uudelleen rakentamista koskevan Länsi-Suomen ympäristöllupaviraston päätöksen nro 149/2007/3 muuttaminen sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista

18.2.2010

ESAVI/244/04.09/2010

9/2010/4
Päätös (pdf)

Seppo Polojärvi ja Leea Polojärvi

Pori

Vesijohdon rakentaminen Pudanlahden alitse sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pori

17.2.2010

ESAVI/70/04.09/2010

11/2010/4
Päätös (pdf)

Pauli Paunonen ja Marit Paunonen

Sipoo

Vesialueen ruoppaaminen rantakiinteistön edustan merialueella ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista Hangelbyn kylässä

16.2.2010

ESAVI/98/04.09/2010

8/2010/4
Päätös (pdf)

Nord Stream AG

 

Venäjä–Saksa merenalaisen maakaasuputken rakentaminen Suomen talousvyöhykkeellä ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

12.2.2010

ESAVI/28/04.09/2010

4/2010/4 
Päätös (pdf)

Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy

Tammela

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Myllyjoen alitse Pihtikosken alapuolella ja paineviemärin rakentaminen Myllyjoen alitse Kuivajärven pohjoispäässä sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Tammela

12.2.2010

ESAVI/85/04.09/2010

5/2010/4
Päätös (pdf)

Villingin vesiosuuskunta

Helsinki

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen merialueelle välille Jollas - Villinki, Helsinki

12.2.2010

ESAVI/78/04.09/2010

6/2010/4
Päätös (pdf)

Isojoen kunta

Isojoki

Paineviemärin ja sähkökaapelin rakentaminen Isojoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Isojoki

12.2.2010

ESAVI/223/04.09/2010

7/2010/4
Päätös (pdf)

Huvilajuovan vesiosuuskunta

Pori

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Huvilajuovan alitse sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

5.2.2010

ESAVI/66/04.09/2010

3/2010/4
Päätös (pdf)

Sipoonranta Oy
Lillören-Marina Ab
Sipoon kunta

Sipoo

Vesialueen täyttäminen, vesialueen ruoppaus ja rantamuurin rakentaminen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista Sipoon kunnan Itäsalmen kylässä

3.2.2010

ESAVI/75/04.09/2010

2/2010/4
Päätös (pdf)

Tammikuu

Heikki Åberg

Tuusula

Vesilain mukainen hakemus maa-ainesten ototsta aiheutuvasta pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseksi Tönölänmäen alueella sekä hakemus töiden aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

29.1.2010

ESAVI/123/04.09/2010

 

1/2010/4
Päätös (pdf)

Liitekartta (pdf
)
Äänestyslausunto_kartta (pdf)

 


Päivitetty