Valtionavustukset nuorisotoimintaan, kirjastoille ja liikuntahankkeisiin

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina erilaisiin nuorten harrastamiseen ja hyvinvointiin, kirjastojen kehittämiseen sekä liikunnan edistämiseen liittyviin hankkeisiin ja toimintaan.

aviavustukset-sivustolla voit tutustua avustusten hakuprosessiin sekä jo myönnettyihin avustuksiin ja niiden vaikuttavuuteen. Sivustolta löytyy tietoa muun muassa seuraavista asioista:

Avustusten haku -välilehdellä kerrotaan kuka voi hakea avustusta ja mihin tarkoitukseen. Selitetään kuinka avustusta haetaan ja miten niitä täydennetään. Lopuksi kerrotaan miten hakemukset käsitellään.

Avustusta voi hakea seuraaville hankkeille:

  • kirjastotoiminnan kehittäminen
  • Liikkuva opiskelu
  • Liikunnallinen elämäntapa
  • liikuntapaikkarakentaminen
  • etsivä nuorisotyö
  • lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta
  • nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen
  • nuorten työpajatoiminta.

Avustusten käyttö -välilehdellä  kerrotaan  avustusten käyttöä koskevista ehdoista. Selvitetään avustusten maksamisesta sekä avustusten palauttamisesta ja takaisinperinnästä. Tässä osiossa kerrotaan myös viestinnästä ja logosta.

Raportointi-välilehdellä kerrotaan mitä avustuksen saajan on sisällytettävä selvitykseen avustuksen käytöstä. Sivulla kerrotaan myös hakemuksen ja selvitysasiakirjojen julkisuudesta sekä valtionavustustoiminnan vaikuttavuudesta.

Avustusvisualisointi -välilehdellä voit tarkastella tietoja avustusmuodoittain, kunnittain, maakunnittain, AVI-alueittain ja toimialoittain.

Sähköinen asiointipalvelu -välilehti

Avustuksia haetaan aluehallinnon sähköisestä asiointipalvelusta osoitteesta: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Kunkin avustuksen hakuilmoituksessa on linkki asiointipalveluun. Sähköinen haku mahdollistaa nopean ja varman asioinnin, täydennysten tekemisen, päätöksen vastaanottamisen, muutoshakemusten laadintamahdollisuuden sekä sujuvan raportoinnin. Kaikki haun vaiheet ja niissä syntyneet asiakirjat löytyvät samasta paikasta palvelusta.

Sähköinen asiointipalvelu -välilehdellä on avustuksiin liittyviä ohjevideoita.

Siirry aviavustukset sivustolle

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa