Uutiset ja uutiskirjeet 2019

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2019 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Keskittämis- ja päivystysasetukset toteutuvat monilla alueilla

Erikoissairaanhoidon keskittämis- ja päivystysasetusten toteutumisen suunnitelmallinen valvonta on osa Valviran ja aluehallintovirastojen valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaa. Keskittämis- ja päivystysasetukset tulivat voimaan 1.1.2018, ja viimeisinkin siirtymäaika päättyi heinäkuussa 2018.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat vuoden ajan seuranneet tilannetta ja päätyneet joulukuussa 2018 käynnistämään eräiltä osin omia toimenpiteitään. Valvontaviranomaisten arvion mukaan keskittämisasetuksen edellyttämät valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteensovittaminen, yliopistollisten sairaanhoitopiirien tehtävänä oleva alueellisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteensovittaminen sekä säädettyjen erikoissairaanhoidon toimintojen keskittäminen valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistolliseen sairaalaan ovat toteutuneet varsin hyvin. Myös yliopistosairaalan tai vastaavan yksikön alueellisesti keskitettävä erikoissairaanhoito ja muu keskitettävä erikoissairaanhoito on toimeenpantu vaatimusten mukaisesti useilla alueilla.

Ei aivan kivuttomasti kuitenkaan

Joissain yksiköissä erikoissairaanhoidon keskittämisen toteutus ei kuitenkaan ole edennyt, ja tilanteen selvittäminen on ollut tarpeen. Selvitykset kohdistuvat erityisesti Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueiden sairaanhoitopiireihin. Lisäksi valvontaviranomaiset selvittävät joidenkin toimenpiteiden keskittämisen tilannetta Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueilla. Aluehallintovirastoissa on muutamilla alueilla valvonnassaan myös päivystystoimintaa koskevia asioita.

Sairaanhoitopiirit raportoivat keskittämis- ja päivystysasetusten toimeenpanon tilanteesta sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivalle kansalliselle koordinaatioryhmälle. Koordinaatioryhmän tehtävänä on arvioida sairaanhoitopiirien toimittamien selvitysten sisältöä ja käynnistää tarvittaessa sairaanhoitopiirikohtaiset neuvottelut ja toimenpiteet. Aluehallintovirastoilla ja Valviralla on koordinaatioryhmässä edustajansa, ja valvontaviranomaiset voivat käynnistää toimivallassaan olevat tarvittavat toimenpiteet selvitysten perusteella. Koordinaatioryhmä seuraa toimenpiteiden edistymistä.

Lue lisää

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (finlex.fi)

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016–2019, Päivitys vuodelle 2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo2019

Lisätietoja aluehallintovirastoissa:

Mikko Floréen, aluehallintoylilääkäri, puh. 0295 016 484, Etelä-Suomen AVI
Taija Liukkonen, ylitarkastaja, puh. 0295 016 800, Itä-Suomen AVI (12.8. lähtien)
Sari Kemppainen, aluehallintoylilääkäri, puh. 0295 017 350, Lapin AVI
Ruut Virtanen, lääninlääkäri, puh. 0295 018 000, Lounais-Suomen AVI (21.8. lähtien)
Niina Siirilä, sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö, puh. 0295 018 563, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
Jari Latvala, aluehallintoylilääkäri, puh. 0295 017 573, Pohjois-Suomen AVI
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Lisätietoja Valvirassa:

Helena Mönttinen, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 404
Tarja Holi, johtaja, puh. 0295 209 400
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi
 


Päivitetty