› Graafinen versio

Uutiset ja uutiskirjeet 2018

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2018 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tulevaisuuden sivistyskunta -kiertue nosti keskiöön asukkaiden sujuvan arjen

Itä-Suomi

Julkiset tilat yhteisöalustoina, luottamus ja sitoutuminen yli toimialojen, tiedonkulun ja vuoropuhelun tietoinen kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen, asukkaan nostaminen toiminnan lähtökohdaksi ja yhteistyökumppaniksi sekä eri asukasryhmien tarpeiden tunnistaminen.

Edelliset lausumat kiteyttävät Tulevaisuuden sivistyskunta -kierroksen keskustelujen tuotokset. Itä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue järjesti elo- ja syyskuun aikana kolme samansisältöistä tilaisuutta Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon kuntien sivistysalojen johtajille ja luottamushenkilöille. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 80 hengen monialainen joukko päättävässä asemassa toimivia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä 36 kunnasta.

Kunnan mahdollisten tulevaisuuksien ja muutostyön pohdintaan viritti tilaisuuksissa Kaija Majoinen (HT). Niin alueelliset, valtakunnalliset kuin globaalit yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat kunnan toimintaan ja haastavat pohtimaan tulevaisuuden kunnan erilaisia tehtävärooleja ja tapoja toimia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Majoisen esitys tarjosi laaja-alaisia muutoksen hahmottamisen työkaluja. Iltapäivän työskentely rakentui fasilitoidulle keskustelulle, jossa pureuduttiin tämän hetken olennaisimpiin kysymyksiin.

Jatkotyöskentelyä ajatellen keskusteluista nousi esiin asukkaan entistä paremmin huomioiva kunta. Asukkaan sujuvan arjen ja hyvinvoinnin edistäminen nähtiin kunnissa monialaisen yhteistyön perustana. Tarve sivistys- ja sosiaali- ja terveysalojen yhteiselle vuoropuhelulle ja yhdyspintojen rakentamiselle nousi esiin kaikissa kolmessa tapaamisessa.

Kuva: Mikkelin Tulevaisuuden sivistyskunta -tilaisuuden yhden ryhmätyöskentelyn tuotos.

Teksti: ylitarkastaja Kirsi Autio, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty