Uutiset ja uutiskirjeet 2014

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2014 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2014

Muista kuitti myös marraskuussa!

Aluehallintovirasto, Verohallinto ja Poliisi jalkautuvat jälleen marraskuun aikana yrityksiin valvomaan kuitin tarjoamista.

Käynneillä kiinnitetään huomiota erityisesti kuitin tietosisältöön sekä ohjataan yrittäjiä kuitintarjoamislakiin liittyvissä kysymyksissä. Puuttuvista tai puutteellisista kuiteista voidaan määrätä 300 - 1 000 euron laiminlyöntimaksu.

Viranomaiset kertovat, että viime kevään valvontakampanjan aikana havaittiin melko paljon puutteita kuittien tietosisällössä. Kuiteista puuttuivat esimerkiksi yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot tai arvonlisäveron määrä. Joissakin yrityksissä maksukuitit tulostettiin pelkästään korttimaksupäätteestä, jonka tuloste ei sellaisenaan täyttänyt kuitille asettuja sisältövaatimuksia.

Kuitintarjoamislaki vähentää harmaata taloutta

Elinkeinoharjoittajan on vuoden 2014 alusta alkaen pitänyt tarjota tavaran tai palvelun ostajalle kuitti, jos maksu suoritetaan käteisellä rahalla tai siihen rinnastettavalla maksutavalla.

Kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettu laki koskee kaikilla toimialoilla toimivia elinkeinoharjoittajia, joiden liikevaihto ylittää 8 500 euroa tilikaudella. Lakia ei kuitenkaan sovelleta yleishyödylliseen yhdistys- ja harrastustoimintaan eikä maa- ja metsätalouden harjoittajiin. Lisäksi lain rajauksen ulkopuolelle jäävät esim. automaatista tapahtuva myynti, arpajaislainsäädännön mukainen toiminta sekä ulkotiloissa tapahtuva tori- ja markkinamyynti, johon ei liity alkoholijuomien vähittäismyyntiä tai anniskelua.

Lisätietoja kuitintarjoamislaista löytyy sivulta vero.fi/muistakuitti.
 

Mallikuitti
Pelaa reilusti – muista kuitti

Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta
(www.finlex.fi)


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Riku-Matti Lehikoinen, puh. 029 501 6155, Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty