Avoimet työpaikat

Etelä-Suomi

Ylitarkastaja (määräaikainen)

ID: 28-1203-2017

Tehtävän kesto: määräaikainen 15.12.2017−31.12.2018. Määräaikaisuuden syy: työn luonne, valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanon valmisteluun sitoutuvan työpanoksen korvaaminen.
Työaikamuoto: virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Hakuaika päättyy: 7.12.2017 klo 16.15

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde.

Elinkeinovalvontayksikön tehtäviin kuuluvat erilaiset rekisteröinti-, lupa- ja valvontatehtävät. Yksikön valvomiin toimialoihin kuuluvat kiinteistönvälitysliikkeet, perintätoimistot, panttilainauslaitokset ja pikaluottoyritykset. Yksikkö toimii useissa tehtävissä valtakunnallisena valvontaviranomaisena. Yksikkö valvoo valtakunnallisesti muun muassa rahanpesulainsäädännön noudattamista.

Elinkeinovalvontayksikön tehtäviin kuuluvat myös kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät. Aluehallintovirasto toimii yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa alueellisena kilpailuviranomaisena. Aluehallintovirasto on asiantuntija- ja valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on edistää tervettä ja toimivaa taloudellista kilpailua sekä kansalaisten taloudellisen turvallisuuden ja kuluttajansuojan toteutumista.

Ylitarkastajan tehtävät sisältävät vaativia elinkeinovalvonnan tehtäviä. Pääasiallisena tehtävänä on osallistua yksikön valvontatehtäviin ja esitellä valvontapäätöksiä.

Sijoituspaikkakunta on Helsinki, Hämeenlinna tai Kouvola. Hakija voi esittää toivomuksen sijoituspaikkakunnasta.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, esim. oikeustieteen tai kauppatieteiden maisteri. Odotamme hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Englannin kielen taito luetaan eduksi.

Lisätietoja tehtävästä

Marko Peltonen
Elinkeinovalvontayksikön päällikkö
0295 016 184

Ylitarkastaja (sijaisuus)

ID: 28-1190-2017

Tehtävän kesto: määräaikainen 1.1.2018−31.12.2019. Määräaikaisuuden syy: sijaisuus.
Työaikamuoto: virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Hakuaika päättyy: 7.12.2017 klo 16.15

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana ylitarkastajan viransijaisuus. Tarjoamme monipuolisen ja haastavan asiantuntijatyön aluehallinnon näköalapaikalta.

Ylitarkastajan sijaisen tehtäviin kuuluvat talous- ja velkaneuvonnan asiantuntija- ja esittelytehtävät sekä sosiaalihuollon julkisten ja yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaus-, lupa- ja valvontatehtäviä. Talous- ja velkaneuvonta käsittää palvelujen järjestämis- ja sopimusasiat, toiminnan ja talouden seuranta-, valvonta- ja ohjaustehtävät, rahoituspäätösten valmistelun ja esittelyn sekä muut toimintaan liittyvät tehtävät. Sosiaalihuollon työalue painottuu ensisijaisesti kotiin annettaviin palveluihin, mutta kokemuksen perusteella myös muihin palveluihin.

Työskentelemme Hämeenlinnassa, Helsingissä ja Kouvolassa ja haemme työntekijää erityisesti Kouvolan toimipaikkaan. Hakijan on kuitenkin mahdollista esittää toivomuksensa työskentelypaikasta.

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto esimerkiksi yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto. Odotamme talous- ja velkaneuvonnan tehtävien tuntemusta ja työkokemusta sekä sosiaalihuollon osaamista ja asiakastyön tuntemusta.


Tehtävässä vaaditaan itsenäistä työskentelyotetta, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, tehokasta työskentelytapaa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Lisätietoja tehtävästä

Eija Hynninen-Joensivu
Sosiaalihuoltoyksikön päällikkö
029 501 6121

Ylitarkastaja (määräaikainen)

ID: 28-1203-2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde.

Elinkeinovalvontayksikön tehtäviin kuuluvat erilaiset rekisteröinti-, lupa- ja valvontatehtävät. Yksikön valvomiin toimialoihin kuuluvat kiinteistönvälitysliikkeet, perintätoimistot, panttilainauslaitokset ja pikaluottoyritykset. Yksikkö toimii useissa tehtävissä valtakunnallisena valvontaviranomaisena. Yksikkö valvoo valtakunnallisesti muun muassa rahanpesulainsäädännön noudattamista.

Elinkeinovalvontayksikön tehtäviin kuuluvat myös kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät. Aluehallintovirasto toimii yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa alueellisena kilpailuviranomaisena. Aluehallintovirasto on asiantuntija- ja valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on edistää tervettä ja toimivaa taloudellista kilpailua sekä kansalaisten taloudellisen turvallisuuden ja kuluttajansuojan toteutumista.

Ylitarkastajan tehtävät sisältävät vaativia elinkeinovalvonnan tehtäviä. Pääasiallisena tehtävänä on osallistua yksikön valvontatehtäviin ja esitellä valvontapäätöksiä.

Sijoituspaikkakunta on Helsinki, Hämeenlinna tai Kouvola. Hakija voi esittää toivomuksen sijoituspaikkakunnasta.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, esim. oikeustieteen tai kauppatieteiden maisteri. Odotamme hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Englannin kielen taito luetaan eduksi.

Lisätietoja tehtävästä

Marko Peltonen
Elinkeinovalvontayksikön päällikkö
0295 016 184


Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä avoimia virkoja haettavana.


Länsi-ja-Sisä-Suomi

Suunnittelija (määräaikainen)

ID: 28-1186-2017

Tehtävän kesto: määräaikainen 1.1.2018–31.12.2018. Määräaikaisuuden syy on työn luonne.
Työaikamuoto: virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen
Hakuaika päättyy: 7.12.2017 klo 16.15

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella on haettavana suunnittelijan määräaikainen virkasuhde.

Suunnittelijan tehtävänä on vastata nuorisotoimen toimialan tiedonkeruuseen liittyvästä ohjelmistosuunnittelusta ja ohjelmoinnista, tietotuotantoon liittyvästä asiakaspalvelusta ja lyhytkestoisesta täydennyskoulutuksesta, tiedonkeruun projektisuunnittelusta ja -johtamisesta sekä viestinnästä, seurannasta ja arvioinnista.

Virkasuhteeseen valittava voi esittää toivomuksen viran sijoituspaikasta.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva koulutus, nuorisotoimen toimialan tuntemus ja kokemus toimialan tilastoaineistojen käsittelystä sekä kokemus kouluttajana toimimisesta. Lisäksi arvostamme kykyä itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä luoda ja ylläpitää yhteistyöverkostoja, kiinnostusta alan kehittämiseen, hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä erinomaista tietoteknistä osaamista.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Lisätietoja tehtävästä

Ismo Myllyaho
yksikön päällikkö
0295 018 820

Suunnittelija (määräaikainen)

ID: 28-1187-2017

Tehtävän kesto: määräaikainen 1.1.2018–31.12.2018. Määräaikaisuuden syy on työn luonne.
Työaikamuoto: virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen
Hakuaika päättyy: 7.12.2017 klo 16.15

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella on haettavana suunnittelijan määräaikainen virkasuhde.

Suunnittelijan tehtävänä on vastata nuorisotoimen toimialan tietojen keräämisestä ja kyselyiden sisällön kehittämisestä, aineiston analysoinnista ja raportoinnista, tietotuotantoon liittyvästä asiakaspalvelusta ja lyhytkestoisesta täydennyskoulutuksesta, tiedonkeruun projektisuunnittelusta ja -johtamisesta sekä viestinnästä, seurannasta ja arvioinnista.

Virkasuhteeseen valittava voi esittää toivomuksen viran sijoituspaikasta.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva koulutus, nuorisotoimen toimialan tuntemus ja kokemus toimialan tilastoaineistojen käsittelystä sekä kokemus kouluttajana toimimisesta. Lisäksi arvostamme kykyä itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä luoda ja ylläpitää yhteistyöverkostoja, kiinnostusta alan kehittämiseen, hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä erinomaista tietoteknistä osaamista.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Lisätietoja tehtävästä

Ismo Myllyaho
yksikön päällikkö
0295 018 820

Suunnittelija (määräaikainen)

ID: 28-1188-2017

Tehtävän kesto: määräaikainen 1.1.2018–31.12.2018. Määräaikaisuuden syy on työn luonne.
Työaikamuoto: virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen
Hakuaika päättyy: 7.12.2017 klo 16.15

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella on haettavana suunnittelijan määräaikainen virkasuhde.

Suunnittelijan tehtävänä on vastata nuorisotoimen tilastojen visualisointiin liittyvästä ohjelmistosuunnittelusta ja ohjelmoinnista, tietokantavisualisointiin liittyvästä kehitystyöstä sekä visualisoinnin projektisuunnittelusta ja -johtamisesta sekä viestinnästä, seurannasta ja arvioinnista.

Virkasuhteeseen valittava voi esittää toivomuksen viran sijoituspaikasta.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva koulutus, nuorisotoimen toimialan tuntemus ja kokemus toimialan tilastoaineistojen käsittelystä sekä kokemus kouluttajana toimimisesta. Lisäksi arvostamme kykyä itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä luoda ja ylläpitää yhteistyöverkostoja, kiinnostusta alan kehittämiseen, hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä erinomaista tietoteknistä osaamista.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Lisätietoja tehtävästä

Ismo Myllyaho
yksikön päällikkö
0295 018 820

Suunnittelija (määräaikainen)

ID: 28-1189-2017

Tehtävän kesto: määräaikainen 1.1.2018–31.12.2018. Määräaikaisuuden syy on työn luonne.
Työaikamuoto: virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen
Hakuaika päättyy: 7.12.2017 klo 16.15

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella on haettavana suunnittelijan määräaikainen virkasuhde.

Suunnittelijan tehtävänä on vastata nuoriso- ja liikuntatoimen valtionavustushakemuksia koskevasta päätöksenteon valmistelusta, päätösasiakirjojen viimeistelystä, toimialoja koskevien tilastojen ja selvitysten laatimisesta sekä kirjausten finalisoinnista.

Viran sijoituspaikka on aluehallintoviraston päätoimipaikka Vaasa.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva koulutus, nuorisotoimen ja liikuntatoimen toimialojen tuntemus ja kokemus valtionavustushakemusten käsittelystä ja toimialojen tilastoaineistojen tuottamisesta sekä kokemus kirjaamotoiminnoista. Lisäksi arvostamme kykyä itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta alan kehittämiseen, hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä hyvää tietoteknistä osaamista.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Lisätietoja tehtävästä

Ismo Myllyaho
yksikön päällikkö
0295 018 820

Ylitarkastaja

ID: 28-1209-2017

Tehtävän kesto: vakinainen
Työaikamuoto: virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen
Hakuaika päättyy: 7.12.2017 klo 16.15

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat – vastuualueella on haettavana ylitarkastajan virka. Ylitarkastaja toimii sosiaalihuollon ohjaus-, valvonta- ja lupahallintotehtävissä pääasiallisena toimialueenaan Keski-Suomen maakunta.

Viran sijoituspaikka on Jyväskylä.

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet viran menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys sekä kokemus hallinnollisista ohjaus- ja valvontatehtävistä.

Työssä tarvittava kielitaito

Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suulista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Lisätietoja tehtävästä

Aija Ström
Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö
0295 018 593

Osastosihteeri (sijaisuus)

ID: 28-1210-2017

Tehtävän kesto: määräaikainen 1.1.−22.11.2018. Määräaikaisuuden syy: sijaisuus.
Työaikamuoto: virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen
Hakuaika päättyy: 7.12.2017 klo 16.15

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana osastosihteerin määräaikainen virkasuhde.

Osastosihteeri toimii vastuualueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön toimistotehtävissä.

Tehtäviin kuuluvat mm.
• sosiaalihuollon tehtäviin liittyvät toimistotehtävät
• sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluihin liittyvät toimistotehtävät
• lupa-, vuosi-, ja rekisteröintimaksujen laskutus
• lupa- ja ilmoitusasioiden kirjaaminen Valveri-rekisteriin
• asiakirjajärjestelmän (USPA) ylläpito.

Työskentelypaikkana on Vaasan päätoimipaikka.

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet tehtävien hoitamiseen antaa keskiasteen tutkinto ja muutaman vuoden työkokemusta tai soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaitoja.

Työssä tarvittava kielitaito

Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Ruotsin kielen taito luetaan eduksi.

Lisätietoja tehtävästä

Aija Ström
Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö
0295 018 593


Lappi

Lapin aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä avoimia virkoja haettavana.


Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä avoimia virkoja haettavana.


Pohjois-Suomi

Opetustoimen ylitarkastaja

ID: 28-1166-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen
Tehtävä alkaa: 1.1.2018
Hae viimeistään: 30.11.2017 klo 16:15
Työaika: Virastotyöaika

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella on haettavana opetustoimen ylitarkastajan virka.

Opetustoimen ylitarkastajan tärkeimpänä tehtävänä on suunnitella, valmistella ja järjestää varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta. Lisäksi virkaan sisältyy opetustoimen oikeusturvaan ja kansainvälisiin asioihin sekä koulutuksen ohjaukseen ja arviointiin liittyviä tehtäviä.

Viran sijoituspaikka on Oulu.

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet viran menestykselliseen hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto, opettajakelpoisuus sekä kokemus opetus/kouluttajatehtävistä.

Täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvä aiempi työkokemus sekä johtamiskoulutus katsotaan eduksi.

Arvostamme kykyä toimia itsenäisesti sekä joustavasti tiimin jäsenenä ja verkostoissa. Tehtävässä tarvitaan hyviä esiintymis-, ihmissuhde- ja organisointitaitoja.

Lisäksi viran hoitaminen vaatii hyviä tietoteknisiä taitoja, kykyä kerätä tietoa erilaisista lähteistä, arvioida ja analysoida sekä raportoida kerättyä tietoa sujuvalla suomen kielellä. Vieraiden kielten ja kulttuurien tuntemus edesauttavat tehtävään liittyvien kv-asioiden hoitamista.

Työssä tarvittava kielitaito:

Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Lisätietoja tehtävästä

Veijo Kosola
johtaja
p.0295 017 570

Ympäristölakimies/-ylitarkastaja

ID: 28-1214-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen
Tehtävä alkaa: 1.1.2018
Hae viimeistään: 7.12.2017 klo 16:15
Työaika: Virastotyöaika

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella on haettavana ympäristölakimiehen/ -ylitarkastajan virka.

Ympäristölakimiehen/-ylitarkastajan päätehtävänä on valmistella ja esitellä aluehallintovirastolle kuuluvia ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupa-asioita.

Viran sijoituspaikka on Oulu.

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet viran menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tekniikan, luonnontieteen tai oikeustieteen alalta, pitkäaikainen kokemus vesitalous- tai ympäristönsuojeluasioista ja näihin asioihin liittyvän lainsäädännön sekä lupaprosessien tuntemus.

Lisäksi arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietoteknistä osaamista

Työssä tarvittava kielitaito

Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Lisätietoja tehtävästä

Erkki Kantola
Johtaja
0295 017 648


Näytetään 6 tulosta.
Merkintöjä per sivu 10
of 1
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa