› Graafinen versio

Tutkimukset

Tälle sivulle on koottu tietoa lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä tutkimuksista, joihin seminaareissa on viitattu:

 

Yksinäisyys

Acquah, E., Topalli, P.Z., Wilson, M., Junttila, N. & Niemi, P.M. (2015). Adolescent Loneliness and Social Anxiety as Predictors of Bullying victimization. International Journal of Adolescence and Youth.

Cacioppo, J. T. & Patric, W. (2008). Loneliness. Human nature and the need for social connection. W.W. Norton.

Cacioppo, S, Grippo, A.J., London, S., Goossens, L. & Cacioppo, J. T. (2015). Loneliness: Clinical import and interventions. Perspectives on Psychological Science, 10, 238–249.

Cacioppo, S., Capitano, J. P. & Cacioppo, J T. (2014). Toward a neurology of loneliness. Psychological Bulletin, 140, 1464-1504.

Eisenberg, N. I., Lieberman, M., & Williams, K.D. (2003). "Does rejection hurt?" An fMRI study of social exclusion. Science, 302, 10: 290-292.

Heinrich, L M. & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness. Clinical Psychology Review, 26, 695-718.

Junttila, N. (2010). Social competence and loneliness during the school years – Issues in assessment, interrelations and intergenerational transmission. Annales Universitatis Turkuensis, sarja B, osa 325.

Junttila, N. (2015). Kavereita nolla – lasten ja nuorten yksinäisyys. Tammi.

Junttila, N. (2016). Lasten ja nuorten yksinäisyys. Kirjassa J. Saari (toim.). Yksinäisten Suomi. Gaudeamus.

Junttila, N. (2016). Yksinäisyyden tutkimus. Kirjassa J. Saari (toim.). Yksinäisten Suomi. Gaudeamus.

Junttila, N. (2018). Kaiken keskellä yksin – aikuisten yksinäisyydestä. Tammi.

Junttila, N., & Vauras, M. (2009). Loneliness of school-aged children and their parents. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 211-219.

 

Liikkumattomuus

Vasankari T, Kolu P, toim. (2018) Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31.

UKK-Instituutti: Tutkittua tietoa suomalaisten liikkumisesta: https://www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/liikuntatutkimus_suomessa/tutkittua-tietoa-liikkumisesta

 

Päihteet

Raitasalo, K & Jääskeläinen, M & Holmila, M (2016). Vanhempien päihdeongelmista aiheutuvat haitat lapselle. Teoksessa: Holmila, M & Raitasalo, K & Tigerstedt, C (toim.) (2016). Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi, ss. 83-97. Helsinki: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131418/URN_ISBN_978-952-302-738-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Raitasalo, K & Huhtanen, P & Miekkala, M (2015). Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995–2015. ESPAD – tutkimusten tulokset. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 19. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129809/URN_ISBN_978-952-302-572-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Köyhyys

Karvonen S, Salmi M (2016): Lapsiköyhyys Suomessa 2010-luvulla. http://www.julkari.fi/handle/10024/131589

Karvonen S ym. (2018): Vanhempien koulutus ennustaa nuoren hyvinvointia pitkälle aikuisuuteen.  http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136605/URN_ISBN_978-952-343-144-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lastensuojelu 2017 (2018): Tilastoraportti 17/2018, 25.5.2018. Suomen virallinen tilasto, Lastensuojelu. THL.cidimage002.png@01D472B7.BDB5D8E0 https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lastensuojelu

Pelastakaa lapset (2018): Lapsen ääni 2018. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2018/08/20163238/Pelastakaa_Lapset_Lapsen_Aani_2018_web.pdf

Ristikari Tiina, Merikukka Marko & Hakovirta, Mia K. (2018): Timing and duration of social assistance receipt during childhood on early adult outcomes. Longitudinal and Life Course Studies, 9(3), 312-326.

 

Muita tutkimuksia ja tilastoja:

Kouluterveyskysely 2017: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia

Nuorisotutkimusseura: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/

Nuorten hyvinvointikertomus: https://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/

Suomen nuorisotyön tilastot: https://nuorisotilastot.fi

 

Tietoa alueelta

Tutkimukset

Tälle sivulle on koottu tietoa lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä tutkimuksista, joihin seminaareissa on viitattu:

 

Yksinäisyys

Acquah, E., Topalli, P.Z., Wilson, M., Junttila, N. & Niemi, P.M. (2015). Adolescent Loneliness and Social Anxiety as Predictors of Bullying victimization. International Journal of Adolescence and Youth.

Cacioppo, J. T. & Patric, W. (2008). Loneliness. Human nature and the need for social connection. W.W. Norton.

Cacioppo, S, Grippo, A.J., London, S., Goossens, L. & Cacioppo, J. T. (2015). Loneliness: Clinical import and interventions. Perspectives on Psychological Science, 10, 238–249.

Cacioppo, S., Capitano, J. P. & Cacioppo, J T. (2014). Toward a neurology of loneliness. Psychological Bulletin, 140, 1464-1504.

Eisenberg, N. I., Lieberman, M., & Williams, K.D. (2003). "Does rejection hurt?" An fMRI study of social exclusion. Science, 302, 10: 290-292.

Heinrich, L M. & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness. Clinical Psychology Review, 26, 695-718.

Junttila, N. (2010). Social competence and loneliness during the school years – Issues in assessment, interrelations and intergenerational transmission. Annales Universitatis Turkuensis, sarja B, osa 325.

Junttila, N. (2015). Kavereita nolla – lasten ja nuorten yksinäisyys. Tammi.

Junttila, N. (2016). Lasten ja nuorten yksinäisyys. Kirjassa J. Saari (toim.). Yksinäisten Suomi. Gaudeamus.

Junttila, N. (2016). Yksinäisyyden tutkimus. Kirjassa J. Saari (toim.). Yksinäisten Suomi. Gaudeamus.

Junttila, N. (2018). Kaiken keskellä yksin – aikuisten yksinäisyydestä. Tammi.

Junttila, N., & Vauras, M. (2009). Loneliness of school-aged children and their parents. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 211-219.

 

Liikkumattomuus

Vasankari T, Kolu P, toim. (2018) Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31.

UKK-Instituutti: Tutkittua tietoa suomalaisten liikkumisesta: https://www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/liikuntatutkimus_suomessa/tutkittua-tietoa-liikkumisesta

 

Päihteet

Raitasalo, K & Jääskeläinen, M & Holmila, M (2016). Vanhempien päihdeongelmista aiheutuvat haitat lapselle. Teoksessa: Holmila, M & Raitasalo, K & Tigerstedt, C (toim.) (2016). Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi, ss. 83-97. Helsinki: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131418/URN_ISBN_978-952-302-738-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Raitasalo, K & Huhtanen, P & Miekkala, M (2015). Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995–2015. ESPAD – tutkimusten tulokset. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 19. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129809/URN_ISBN_978-952-302-572-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Köyhyys

Karvonen S, Salmi M (2016): Lapsiköyhyys Suomessa 2010-luvulla. http://www.julkari.fi/handle/10024/131589

Karvonen S ym. (2018): Vanhempien koulutus ennustaa nuoren hyvinvointia pitkälle aikuisuuteen.  http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136605/URN_ISBN_978-952-343-144-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lastensuojelu 2017 (2018): Tilastoraportti 17/2018, 25.5.2018. Suomen virallinen tilasto, Lastensuojelu. THL.cidimage002.png@01D472B7.BDB5D8E0 https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lastensuojelu

Pelastakaa lapset (2018): Lapsen ääni 2018. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2018/08/20163238/Pelastakaa_Lapset_Lapsen_Aani_2018_web.pdf

Ristikari Tiina, Merikukka Marko & Hakovirta, Mia K. (2018): Timing and duration of social assistance receipt during childhood on early adult outcomes. Longitudinal and Life Course Studies, 9(3), 312-326.

 

Muita tutkimuksia ja tilastoja:

Kouluterveyskysely 2017: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia

Nuorisotutkimusseura: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/

Nuorten hyvinvointikertomus: https://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/

Suomen nuorisotyön tilastot: https://nuorisotilastot.fi

 


Päivitetty