Tietosuoja
 

Henkilötietojen käsittely aluehallintovirastoissa ja niihin liittyvät oikeutesi

Näin käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi vain perustellusta syystä. Asiasta riippuen, henkilötietojasi tarvitaan tavanomaisesti aluehallintovirastojen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, palveluittemme toteuttamiseksi, neuvontaan, viranomaistoiminnan suunnittelu- ja selvitystehtäviin sekä yhteydenpitoon ja viestintään.

Lakisääteisten tehtäviemme toteuttamiseksi esimerkiksi lupa- ja valvonta-asioissa henkilötietojesi käsittely on yleensä välttämätöntä asiasi asianmukaisen käsittelyn toimittamiseksi ja viranomaisvelvollisuuksiemme toteuttamiseksi. Henkilötietojesi käsittelyllä voi siten olla sinulle merkitystä muun muassa asiaasi liittyvien oikeuksiesi toteutumisen kannalta.

Aluehallintovirastojen verkkosivusto on avoin kaikille. Sivuston selaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Sivuston sähköisten palvelujen käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi uutiskirjetilauksissa ja tiedotepalvelussa pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta uutiset ja tiedotteet voidaan lähettää sähköisessä muodossa tilaajalle.

Tietoja käsittelevät aluehallintovirastojen virkamiehet työtehtäviensä mukaisesti sekä palveluja tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa aluehallintovirasto on sopinut henkilötietojen käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Aluehallintovirastojen toimintaan sovelletaan julkisuuslain mukaista julkisuusperiaatetta (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999).  Tämän perusteella voimme antaa julkisia henkilötietoja pyydettäessä nähtäväksi. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja pyynnöstä julkisuuslain 13 §:n ja 16 §:n 3 mukaisesti

Salassa pidettäviä henkilötietoja voidaan luovuttaa, jos:

  1. henkilö on antanut suostumuksen siihen, että häneen liittyviä salassa pidettäviä henkilötietoja luovutetaan
  2. henkilö pyytää salassa pidettäviä henkilötietoja, silloin kun hän on asianosainen asiassa. Asianosainen on henkilö, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.
  3. henkilöllä on olemassa muuhun lakiin perustuva oikeus, jonka perusteella salassa pidettäviä henkilötietoja voidaan luovuttaa.

Henkilötietojasi säilytetään aluehallintovirastoissa ainoastaan niin kauan, kun se on tehtävän kannalta tarpeellista ja sen mukaan, mitä säilyttämisajoista on erikseen määrätty arkistolaissa (831/1994), arkistolaitoksen määräyksissä ja aluehallintovirastojen arkistonmuodostussuunnitelmassa.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa