Tietoa ympäristöasioiden lupapalveluun kirjautumisesta ja asiointipalvelusta

 

Ympäristöasioiden lupapalvelun BETA-versiossa asioidaan henkilökohtaisesti. Tunnistautuminen järjestelmään tehdään toistaiseksi VETUMA-tunnistautumisella eli mobiilivarmenteella, pankkitunnuksilla tai varmennekortilla. Yrityksen puolesta asioidessa voi käyttää yrityspuhelimen mobiilivarmennetta henkilökohtaisen mobiilivarmenteen sijasta. Henkilökohtaista asiointia ei voida toistaiseksi jakaa näkyväksi muille, mutta asioinnin hakemuksesta voi tulostaa luonnosversion (pdf-tiedosto), jonka voi tallentaa tarvittaessa myös järjestelmän ulkopuolelle. Lisäksi järjestelmästä lähetettävät sähköposti-ilmoitukset hakemuksen tilatiedon muutoksista voidaan tilata useamman henkilön sähköpostiin.

BETA-version rajoittuminen henkilökohtaiseen asiointiin johtuu siitä, että palveluun ei ole kehitetty omaa sähköistä valtuutuspalvelua. Valtionhallinnossa ollaan parhaillaan kehittämässä yleistä sähköistä valtuutuspalvelua osana kansallista palveluarkkitehtuuria. Tätä yleistä Suomi.fi-valtuutuspalvelua tullaan jatkossa hyödyntämään myös ympäristöasioiden lupapalvelussa. Suomi.fi-valtuutuspalvelun käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan vuoden 2017 aikana, jonka jälkeen valtuutuspalvelu integroidaan myös ympäristöasioiden lupapalveluun. Tähän saakka valtuutuksiin liittyvät toiminnallisuudet ovat ympäristöasioiden lupapalvelussa puutteellisia. Myös Suomi.fi-tunnistautuminen tullaan jatkossa integroimaan palveluun.

Kunnes yleinen sähköinen valtuutuspalvelu on otettu käyttöön, voi konsultti asioida asiakkaan puolesta tunnistautumalla itse järjestelmään, valitsemalla asioinnin yrityksen puolesta manuaalisesti ja liittämällä asiakkaalta saamansa valtakirjan hakemuksen liitteeksi. Kun Suomi.fi-asiointivaltuutus on otettu käyttöön, voidaan sen avulla antaa asiontivaltuutuksia ympäristöasioiden lupapalvelussa asioimiseen kolmansille osapuolille niin yksityishenkilöille, yrityksille kuin yrityksen työntekijöillekin.

Päivitetty