Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Monipuoliset lukutaidot, omatoimikirjastot ja yhteisöllisyys painottuvat kirjastohankkeissa

Pohjois-Suomi                                                                                                                        

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yleisten kirjastojen kehittämistoimintaan valtionavustusta 400 000 euroa. Avustusta haettiin 21 eri hankkeeseen, joista 20 sai myönteisen avustuspäätöksen.

Hakemuksista kaksi oli Kainuusta ja 19 Pohjois-Pohjanmaalta. Hankkeiden kustannusarviot olivat yhteensä 806 000 euroa, josta haettiin valtionavustusta noin 540 000 euroa. Haettujen avustusten vaihteluväli oli 2 800 – 103 000 euroa. Myönnetyt avustussummat vaihtelivat 2 800 eurosta 50 000 euroon. Avustusta myönnettiin seuraaviin teemoihin liittyviin hankkeisiin: 1. Monipuoliset lukutaidot, 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus, 3. Elinikäinen oppiminen ja 4. Laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.

Oulun kaupunginkirjasto sai 47 700 euroa valtionavustusta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kattavan alueellisen eKirjaston suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Alueellinen eKirjasto -hankkeen tavoitteena on, että kirjastojen asiakkailla olisi käytössään samat e-aineistot riippumatta siitä missä päin Pohjois-Pohjanmaata tai Kainuuta he asuvat.

Varhaiskasvatusikäisten monipuolisia lukutaitoja edistetään Iin ja Kajaanin hankkeissa. Nuorten monilukutaitoihin ja nuorten kirjastonkäyttöön paneudutaan Alavieskan, Kuusamon ja Raahen hankkeissa. Raahen toisessa hankkeessa haetaan uusia toimintamalleja ja yhteistyökumppaneita aikuisten lukemisen innostamiseen.

Kansalaisen digitaitoja edistetään Haapajärven, Oulun, Siikalatvan ja Ylivieskan hankkeissa. Kohderyhmänä on aikuisväestö. Hankkeiden tavoitteena on lisätä digitaalista tasa-arvoa sekä yhteisöllisyyttä. Asiakkaille tehdään tunnetuksi myös kirjaston e-aineistoja. Ylivieskan hankkeessa lähtökohtana on kirjaston kotiseutuaineisto ja Siikalatvalla kirjastopalvelujen monipuolistaminen.

Kirjastot ovat jo monena vuonna hakeneet ja saaneet valtionavustusta aukioloaikojen laajentamiseen omatoimiaukiololla. Nyt omatoimiaukioloa on tulossa Kuhmoon, Liminkaan ja Ylivieskaan.

Kärsämäen kirjasto sai uudet tilat viime vuonna ja Kalajoen uudet tilat ovat valmistumassa tänä vuonna. Molemmat saivat valtionavustusta palvelukonseptien kehittämiseen uusissa tiloissa.

Ii, Kuusamo ja Pudasjärvi kehittävät yhdessä kirjastoautopalveluja ja Oulu ja Liminka musiikkikirjastopalveluja. Pudasjärvellä viritellään kirjaston kotipalvelua. Tyrnävän Juurilla -hankkeessa on tavoitteena muodostaa kirjastoon fyysinen ja henkinen kansalaiskeskustelun paikka, jonka avulla osallistetaan kansalaisia keskustelemaan hyvinvoinnista ja elinvoimasta.
 

Avustusta saaneet kirjastot ja hankkeet

Kainuu

Kajaanin kaupunginkirjasto (koko Kainuu), Lukukummi – dialogisen lukemisen kehittäminen varhaiskasvatuksessa, 20 000 €
Kuhmon kaupunginkirjasto, Omatoimikirjasto Kuhmoon,15 000 €

Pohjois-Pohjanmaa

Alavieskan kunnankirjasto, Potkua Pokelantieltä: kirjasto oppimisympäristönä,14 000 €

Haapajärven kaupunginkirjasto, Mediataidot haltuun,10 000 €
Iin kunnankirjasto, Pelastetaan iltasatu osa 2! – lukuintoa lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille, 9 000 €

Iin kunnankirjasto (ja Kuusamo ja Pudasjärvi), Millon se auto tullee? – kirjastoautopalvelut ajan tasalle Iissä, Kuusamossa ja Pudasjärvellä, 27 000 €
Kalajoen kaupunginkirjasto, Palvelumuotoilu ja verkostoituminen Kalajoen uuden kaupunginkirjaston kehittämisessä, 50 000 €
Kuusamon kaupunginkirjasto, Tulevaesuus om meijän – Kuusamon nuorten kirjasto, 5 000 €
Kärsämäen kirjasto, Kärsämäen uuden kirjaston palvelukonsepti kuntoon, 2 800 €
Limingan kirjasto, Limingan omatoimikirjasto, 6 000 €
Oulun kaupunginkirjasto (Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa), Alueellinen eKirjasto, 47 700 €
Oulun kaupunginkirjasto, Tablettitohtori ON paikalla, 43 000 €

Oulun kaupunginkirjasto (ja Liminka), Musiikin hyvinvointivaikutukset kirjastopalveluissa, 20 500 €

Pudasjärven kaupunginkirjasto, Kirjasto tulee kotiin – Kirjaston kotipalvelun käynnistäminen Pudasjärvellä, 8 800 € (vuoden 2017 määrärahoista)
Raahen kaupunginkirjasto, Löydä tie kirjallisuuden maailmaan,10 000 € ja Nuoret nuorallakävelijät kirjaston suojiin, 38 000 €
Siikalatvan kunnankirjasto, Siikalatvan kirjastojen uudet palvelumallit kuntalaisille, 10 000 €
Tyrnävän kunnankirjasto, Juurilla, 50 000 €
Ylivieskan kaupunginkirjasto, Lehtilukusali ylivieskalaisten omatoimitilaksi, 7000 € ja Kotiseututieto kellarista käyttöön, 15 000 €

Valtionavustusten hakemiseen, käsittelyyn ja päätösten tekemiseen käytettiin aluehallintovirastojen uutta sähköistä asiointijärjestelmää. Kaikki yleisten kirjastojen kehittämishankkeet löytyvät kuitenkin jatkossakin valtakunnallisesta Yleisten kirjastojen hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ Päätökset siirretään julkisiksi hankerekisteriin viikolla 14.

Lisätietoja
kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, p. 0295 017 552
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI

 


Päivitetty