Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Itä-Suomen alueellinen Liikkuva koulu -palkinto 2018 Enonkosken kunnalle

Itä-Suomi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Itä-Suomen aluehallintovirasto ovat yhteistyössä myöntäneet alueellisen Liikkuva koulu -palkinnon Enonkosken kunnalle. Palkinto on 2 500 euron arvoinen. Se on tunnustus esimerkillisestä työstä, jota on tehty liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi peruskouluympäristössä.

− Palkitsemisella haluamme saada näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulupäivän aikana. Lisäksi tavoitteemme on kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä, ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen Itä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo. – Haluamme kiinnittää palkinnolla huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja sellaisiksi, että sekä koulupäivät että elämäntavat voivat olla liikunnallisia, fyysisesti aktiivisia ja hyvinvointia tukevia, Rimpiläinen jatkaa. Myönnetty palkinto on käytettävä oppilaiden tai koko kouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen kouluympäristössä.

Enonkosken kunta on tehnyt monipuolisia toimenpiteitä koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi.
− Toimenpiteissä on tartuttu muun muassa oppilaiden osallisuuden lisäämiseen toimivilla keinoilla. Myös yläkoululaisten liikuntaa ja aktiivista yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa on pyritty lisäämään. Lisäksi henkilöstön osaamista on vahvistettu ja koulun toimintaympäristön liikuntamahdollisuuksia parannettu, Rimpiläinen kertoo.

Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä.

Lisätietoja:

Pirjo Rimpiläinen
liikuntatoimen ylitarkastaja
p. 0295 016 515
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty