Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Lupa Suomesta Saksaan asennettavalle tehokkaalle merikaapelille

Etelä-Suomi

Suomesta Saksaan asennettavalle tehokkaalle ja nopealle merikaapelille on myönnetty vesilain mukainen lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. C-Lion 1 Oy asentaa merikaapelin Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle. Lupa on voimassa 31.12.2040 asti. Myönnetty lupa kattaa myös valmistelevat toimenpiteet ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Luvanhakija on jo aiemmin saanut tarvittavan valtioneuvoston suostumuksen talousvyöhykkeen taloudelliseksi hyödyntämiseksi.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa tehokas, luotettava ja nopea merikaapeliyhteys Suomesta Manner-Eurooppaan tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi ja digitaalitalouden edistämiseksi. Hankkeesta hyötyvät Suomessa toimivat yritykset, jotka tarvitsevat yhä nopeampia tietoliikenneyhteyksiä länteen sekä Keski-Euroopassa toimivat yritykset, jotka ostavat digitaalisia palvelinpalveluita Suomesta. Kaapelin arvioitu käyttöikä on noin 25 vuotta.

Merikaapelin lasku tapahtuu Suomen aluevesillä 200 metriä leveään ja talousvyöhykkeellä 500 metriä leveään asennuskäytävään. Meren pohjassa olevat muut kohteet, kuten muinaismuistot, sotatarvikkeet, kaapelit ja putket on huomioitu suunnittelussa. Lupaan on sisällytetty mahdollisuus pohjassa olevien sotatarvikkeiden raivaukseen. Raivaus on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, sillä kaapeli voidaan laskea asennuskäytävän puitteissa, jolloin ammukset voidaan kiertää turvallisesti.

Merikaapeli lasketaan syksyllä 2015. Asennus kestää aluevesillä noin neljä päivää ja talousvesivyöhykkeellä noin 20 päivää. Asennuksesta aiheutuu lyhytaikaista ja ohimenevää veden samentumista, kun kaapeli aurataan pehmeän merenpohjan sisään. Asennusaikana aiheutuu myös lyhytaikaista vaikutusta laivaliikenteelle ja kalastukselle kun asennuslaivan ympärille muodostetaan suoja-alue asennustyön ajaksi. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan korvattavia edunmenetyksiä.

Päätös kokonaisuudessaan (AVI/ Lupa-Tietopalvelu)

Lisätietoja:                
Ympäristöylitarkastaja Ville Salonen, puh. 0295 016 508
Ympäristöneuvos Päivi Jaara, puh. 0295 016 406
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 

 


Päivitetty