› Graafinen versio

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Maaliskuussa tehtyjä vesi- ja ympäristölupapäätöksiä

(Etelä-Suomi)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue on tehnyt maaliskuussa 2013 mm. seuraavat ympäristölupa- ja vesitalouspäätökset:


Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1. – 31.3.

Uusimaa:

Päätöksen diaarinumero: ESAVI/85/04.08/2012 MP-IT Computers Oy:n hakemus, joka koskee sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoa ja käsittelyä, Helsinki             

ESAVI/90/04.08/2012 Vantaan Energia Oy:n hakemus, joka koskee jätevoimalan toiminnan muuttamista sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Vantaa

ESAVI/78/04.08/2011 RMS-Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi, Hyvinkää

ESAVI/180/04.08/2012 Työ & Toiminta ry:n Hyvinkään toimipisteen hakemus Hyvinkään jätteenkäsittelytoimintojen siirtämisestä toiseen osoitteeseen. Päätös sisältää ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksen-hausta huolimatta, Hyvinkää 

ESAVI/286/04.08/2010 Nurmijärven Klaukkalan keskusjätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Nurmijärvi                                                                        

ESAVI/387/04.08/2010 JR-Osa Oy:n Autopurkamon ympäristölupa, Nurmijärvi

ESAVI/243/04.08/2012 Päätös Soraliike Erik Winqvist Ky:n Hiekkamäen murskauslaitoksen ympäristöluvan määräyksissä edellytetyistä selvityksistä, Tuusula

ESAVI/93/04.08/2012 Suomen Hyötykeskus Oy:n hakemus, joka koskee kierrätysjätteiden käsittelylaitoksen toiminnan muuttamista sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Porvoo

ESAVI/175/04.08/2012 Eläinsuojan toiminnan laajennusta koskeva ympäristölupahakemus, Lapinjärvi   

ESAVI/8/04.08/2010 Lohjan kaupungin Pitkäniemen yhdyskuntajäteveden-puhdistamon toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Lohja

ESAVI/444/04.08/2010, Lohjan kaupungin Peltoniemen yhdyskuntajätevedenpuhdistamon toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Lohja                                       

ESAVI/259/04.08/2012 Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Raasepori

ESAVI/607/04.08/2010 Oy Forcit Ab:n räjäytysainetehtaan ympäristöluvan tarkistamista koskeva lupahakemus, Hanko 
                     

Kanta-Häme:

ESAVI/161/04.08/2012 Iittala Group Oy Ab:n hakemus, joka koskee lasitehtaan toiminnan muuttamista, Hämeenlinna  

ESAVI/234/04.08/2012 Eläinsuojan toiminnan laajennusta koskeva ympäristölupahakemus, Hämeenlinna

ESAVI/140/04.08/2011 Vapo Oy:n hakemus lento- ja pohjatuhkan hyödyntämistä Sammalistonsuon turvetuotantoalueelle rakennettavan kentän rakenteessa sekä kentällä harjoitettavan puuperäisen polttoaineen käsittely- ja varastointitoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Riihimäki                  

ESAVI/203/04.08/2011 Vapo Oy:n hakemus Letonsuon turvetuotannon ympäristöluvasta, Forssa

ESAVI/271/04.08/2011 Automaalaamo Jyrki Latvala Ky:n hakemus, joka koskee autopurkamotoiminnan harjoittamista, Forssa

ESAVI/134/04.08/2011 Maatalousyhtymä Korvenojan hakemus sikalan laajentamista, Forssa

ESAVI/25/04.08/2013 J. Syrjänen Oy:n Kuhalan hyötykäyttölaitoksen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee uuden jätelaadun hyötykäyttökelpoisuuden testaamista, Forssa                        

ESAVI/91/04.08/2012 Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Jokioinen

Kymenlaakso:

ESAVI/274/04.08/2012 Oy Scanweb Ab:n hakemus, joka koskee ympäristölupapäätöksessä mainitun määräajan pidentämistä, Kouvola                                                    

ESAVI/201/04.08/2012 Työyhteenliittymä Pulterin hakemus, joka koskee Slätstensbackenin kallioalueella sijaitsevan asfaltti- ja murskausaseman toiminnan muutosta sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Pyhtää
  

Varsinais-Suomi:

ESAVI/36/04.08/2013 Kaarinan kaupungin hakemus, joka koskee jätevesien johtamisesta aiheutuneiden ja aiheutuvien vahinkojen korvaamista, Kaarina, Raisio ja Turku

ESAVI/37/04.08/2013 Raision kaupungin hakemus, joka koskee jätevesien johtamisesta aiheutuneiden ja aiheutuvien vahinkojen korvaamista, Kaarina, Raisio ja Turku 

ESAVI/38/04.08/2013 Turun Seudun Puhdistamo Oy:n hakemus, joka koskee jätevesien johtamisesta
aiheutuneiden ja aiheutuvien vahinkojen korvaamista, Kaarina, Raisio ja Turku 

ESAVI/80/04.08/2010 Turun kaupungin hakemus, joka koskee jätevesien johtamisesta aiheutuneiden ja
aiheutuvien vahinkojen korvaamista, Kaarina, Raisio ja Turku

ESAVI/51/04.08/2011 Mannerlohi Oy:n hakemus kalojen kasvattamisesta verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella Kettelin kylässä, Uusikaupunki

ESAVI/242/04.08/2012 Päätös Sibelco Nordic Oy Ab:n Kemiön maasälpälaitoksen ympäristöluvan määräyksissä edellytetyistä selvityksistä, Kemiönsaari                      

ESAVI/720/04.08/2010 Kahden tilan alueilla sijaitsevien eläinsuojien rakentamista koskeva hakemus, Oripää

ESAVI/276/04.08/2011 Turvetuotanto Pitkänen Oy:n hakemus, joka koskee Isorahkan turvetuotantoa, Pöytyä


Satakunta:

ESAVI/157/04.08/2011 Vapo Oy:n hakemus Lakkikeitaan turvetuotannon toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta, Honkajoki

Tarkempia tietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksistä
                     

Vesilain mukaiset lupapäätökset
1
.- 31.3.
                                                               


Uusimaa:

ESAVI/195/04.09/2012 Fortum Espoo Distribution Oy:n hakemus sähkökaapelin asentamiseksi mereen välille Stora Herrö - Herröklubben sekä valmistelulupa hanketta varten, Espoo ja Kirkkonummi                     

ESAVI/103/04.09/2012 Rudus Oy:n hakemus veden johtamiseksi Iso Hiukkalammesta käytettäväksi vesiseulonnassa Vihtijärven kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä, Vihti

ESAVI/149/04.09/2012 Nordcenter Golfmarina Oy:n hakemus laiturin rakentamiseksi Pohjanpitäjänlahden Skuruvikeniin sekä valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi, Raasepori

ESAVI/125/04.09/2012 Hangon kaupungin teknisen ja ympäristöviraston hakemus Hangon Itäsataman laajentamisesta, aallonmurtajien rakentamisesta, vesialueen ruoppaamisesta, laitureiden pysyttämisestä ja rakentamista sekä valmistelulupa hanketta varten, Hanko                                                    


Päijät-Häme:

ESAVI/169/04.09/2012 Sysmän kunnan hakemus Päijänteellä sijaitsevan Suopellon väylän määräämisestä yleiseksi paikallisväyläksi, Sysmä                                                  


Kymenlaakso:

ESAVI/198/04.09/2012 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemus Summanjoen Jokisillan uusimiseksi ja valmistelulupa hanketta varten, Kouvola


Varsinais-Suomi:

ESAVI/9/04.09/2013 Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen hakemus Kuralan ponttonisillan rakentamiseksi Aurajoen yli ja valmistelupa hanketta varten, Turku            

ESAVI/173/04.09/2012 Vakka-Suomen Voima Oy:n hakemus sähkökaapelin asentamiseksi mereen välille Korppinen - Vähä-Ytter, Uusikaupunki                                                         

ESAVI/174/04.09/2012 Vakka-Suomen Voima Oy:n hakemus Kaapelin asentamiseksi mereen välille Antorkari - Kalliokari, Uusikaupunki

ESAVI/7/04.09/2013 Salminiitun vesi- ja palveluosuuskunnan hakemus vesijohdon ja paineviemärin rakentamiseksi mereen Myllynpuhdin vesialueelle, Kustavi

ESAVI/15/04.09/2013 Fortum Sähkönsiirto Oy:n hakemus sähkökaapelin asentamisesta mereen välille Svartö - Svartholm, Parainen

ESAVI/33/04.09/2012 Krängbänken Ab, Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön (Kemiönsaari)                                                                  

ESAVI/112/04.09/2012 Maa-aineksen ottaminen 1. luokan pohjavesialueelta kiinteistöiltä Paukkula.Jättälän sorakuoppa ja Hevonlinna, Koski TL           

ESAVI/171/04.09/2012 Parravahan Vesi Oy:n hakemus pohjavedenottamon rakentamiseksi Linturahkan pohjavesialueella sijaitsevalle kiinteistölle, veden ottamiselle siitä sekä valmistelulupa hanketta varten, Koski Tl

Satakunta:

ESAVI/4/04.09/2013 Pori Energia Sähköverkot Oy:n hakemus sähkökaapelien asentamiseksi merialueelle Reposaaren sillan alitse, Pori     

ESAVI/172/04.09/2012 Huittisten Puhdistamo Oy:n hakemus paineviemärin rakentamiseksi Punkalaitumen-joen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Huittinen                                                 

ESAVI/180/04.09/2012 Huittisten Puhdistamo Oy; hakemus paineviemärin rakentamisesta Loimijoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Huittinen     

ESAVI/6/04.09/2013 Merikarvian kunnan hakemus Piinukosken riippusillan rakentamiseksi Merikarvianjoen yli, Merikarvia         
                                                       

Tarkempia tietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesitalouslupapäätöksistä


Lisätietoja saa myös kunkin päätösasiakirjan (PDF) viimeisellä sivulla mainitulta esittelijältä. Esittelijän tavoittaa puhelinvaihteen kautta numerosta 029 501 6000.

Sähköpostitse tietoja voi tiedustella asian esittelijältä: etunimi.sukunimi(at)avi.fi
tai osoitteesta  
ymparistoluvat.etela(at)avi. fi 
                                           


Päivitetty

Oikopolut