Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Yleisten kirjastojen vuoden 2019 tilastot julkaistu kirjastojen käyttö kasvaa

Kirjastojen toimipisteiden määrä on vähentynyt vajaat kolme prosenttia viidessä vuodessa, mutta aukiolotuntien määrä on kasvanut 10 prosenttia.  Henkilökunta palvelee kaksi kolmasosaa aukioloajasta, kolmannes on omatoimiaukioloa. Omatoimiaika on vuosina 2014–2019 lähes viisinkertaistunut, mikä on lisännyt kirjaston saatavuutta, koska samaan aikaan palveluaukiolo-tunnit ovat pysyneet samana.

Kirjastoissa käytiin koko maassa 53 746 108 kertaa.

Kävijöiden määrä koko maan kirjastoissa kasvoi vuosina 2015–2019 keskimäärin lähes 9 prosenttia. Pääkaupunkiseudun kirjastokävijöiden määrä kasvoi samalla ajanjaksolla keskimäärin 30 prosenttia, mikä lisäsi koko maan kävijämäärää. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 kasvoi kävijöiden määrä muuallakin maassa keskimäärin vajaat kolme prosenttia. Vuodessa pääkaupunkiseudun kirjastokävijöiden määrä kasvoi 23 prosenttia.

Aineistoja lainattiin yhteensä 85 965 258 kertaa. Asukasta kohden lainausmäärä oli 15,66.

Vuosina 2015–2019 lainaus kasvoi pääkaupunkiseudulla vajaat viisi prosenttia ja muualla väheni reilut viisi prosenttia. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 lainaus kasvoi pääkaupunkiseudulla kolme prosenttia ja muualla maassa reilun prosentin.

E-aineistojen osuus on kaikkiaan alle prosentti kaikista kirjastojen kokoelmista.

E-aineistojen hankinta on käyttölukujen perusteella hyvin tarpeellista. E-kirjojen hankinta on kasvanut viidessä vuodessa 144 prosenttia ja niiden lainaus 336 prosenttia. Samalla ajanjaksolla e-lehtien käyttökerrat ovat kasvaneet 390 prosenttia ja e-kuvatallenteiden 490 prosenttia. Kirjastojen e-musiikkiaineistojen käyttö ei kuitenkaan ole lähtenyt vastaavaan nousuun.

Kokoelmissa on panostettu erityisesti lasten kirja-aineistoihin, joiden hankinnat ovat viidessä vuodessa kasvaneet 20 prosenttia. Tämä on nostanut lasten lainausta reilut 10 prosenttia. Aikuisten kirja-aineistojen hankinnat ovat vähentyneet 12 prosenttia, ja niiden lainaus kolme prosenttia.

Kirjastot ovat merkittävä hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä luova toimija. Kirjastot järjestivät yli 40 000 tapahtumaa, joissa osallistujia oli noin miljoona.

  Tapahtumien määrä Osallistujien määrä
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen 23 751  455 174
Muut kulttuuritapahtumat 7 413 263 876
Maailmankatsomukselliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat 2 932 90 309
Muut tapahtumat 6 413 185 301
Yhteensä 40 509 994 660

 

Myös muut toimijat järjestivät lähes 14000 tapahtumaa kirjastoissa.

Kirjastot opettavat kansalaisille digitaitoja. Koulutuksissa kävi lähes puoli miljoonaa kansalaista.

  Koulutusten määrä Osallistujien määrä
Monipuoliset lukutaidot 12 619 266 698
Tiedonhaun opetus, tieto- viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, kirjaston käytön opetus 16 102 189 548
Yhteensä 28 721 456 246

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Satu Ihanamäki, p. 0295 017 395
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastotilastot https://tilastot.kirjastot.fi/


Päivitetty