Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Turvallinen lääkehoito -oppaan päivittäminen jatkuu lausuntojen pohjalta

Fimean, Valviran ja aluehallintoviraston yhteinen tiedote
 

Turvallinen lääkehoito -oppaan ensimmäisen version julkinen lausuntokierros päättyi elokuussa. Päivitystyötä jatketaan syksyn kuluessa saatujen palautteiden ja lausuntojen pohjalta.

Turvallisen lääkehoito -oppaan lausuntokierroksella ollut versio sai sidosryhmiltä hyvin palautetta. Kaikkiaan lausuntoja saatiin yhteensä 81 kappaletta asiantuntijoilta erilaisista toimintaympäristöistä. Koostetta kaikesta palautteesta on käsitelty projektiryhmän kesken syksyn ensimmäisessä kokouksessa.

Projektityöryhmä haluaa välittää lämpimät kiitokset kaikille lausuntonsa antaneille.

Lausunnoissa pidettiin positiivisena erityisesti oppaan selkeyttämistä sekä lääkehoitosuunnitelman mallisuunnitelman liittämistä oppaaseen.

Toisaalta jatkotyöstämistä toivottiin muun muassa osaamisen varmistamisen käytäntöihin, tiettyjen yksittäisten käsitteiden määritelmiin, lääkehoitosuunnitelman hyväksymiseen sekä lääkehoitoon liittyviin riskeihin.

Oppaan päivitystyötä jatketaan tiiviisti saadun palautteen pohjalta. Sidosryhmille tullaan vielä järjestämään 12.11.2020 virtuaalinen tilaisuus, jossa on mahdollisuus esittää kysymyksiä projektityöryhmän jäsenille ja kommentoida opasta.
 

Lisätietoja:

Emilia Laukkanen, projektikoordinaattori, Fimea
etunimi.sukunimi@fimea.fi, p. 029 522 3540

Irja Hemmilä, Valvira
etunimi.sukunimi@valvira.fi, p. 029 520 9531 (Paikalla 21.9.2020 jälkeen.)

Paula Hevosmaa, AVI
etunimi.sukunimi@avi.fi, p. 029 501 6082


Päivitetty