Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tehostettu palveluasuminen määrätty keskeytettäväksi Rääkkylän Suojakotiyhdistyksen Palvelukoti Viherlaakso ja Palvelukoti Viherpolku -toimintayksiköissä

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 13.7.2020 antanut Rääkkylän Suojakotiyhdistys r.y.:n Palvelukoti Viherlaakso ja Palvelukoti Viherpolku -toimintayksiköitä koskevan valvontapäätöksen tehostetun palveluasumisen keskeyttämisestä. Keskeyttäminen ei koske Palvelukoti Viherlaakso -toimintayksikön ilmoituksenvaraista päivätoimintaa kehitysvammaisille. Keskeyttäminen on voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto toisin päättää.

Aluehallintoviraston myöntämän luvan mukaan Rääkkylän suojakotiyhdistys saa tuottaa Palvelukoti Viherlaakso -toimintayksikössä

  • kehitysvammaisten tehostettua palveluasumista 15 asiakaspaikalla ja
  • ilmoituksenvaraista päivätoimintaa kehitysvammaisille työ- ja toimintakeskuksessa 6 asiakaspaikalla sekä palvelukeskuksessa 10 asiakaspaikalla.

Palvelukoti Viherpolku -toimintayksikössä saa tuottaa vanhusten tehostettua palveluasumista 20 asiakaspaikalla.

Valvonta-asia on tullut vireille Siun soten tehtyä 6.6.2019 valvontakäynnin Palvelukoti Viherpolkuun. Tarkastuskertomuksen mukaan tehostetun palveluasumisen asukkaiden turvallisuutta ei ole turvattu riittävällä tavalla yöaikaan. Huumausaineita sisältävien lääkkeiden säilytyksessä on ollut puutteita ja yksikössä ei käy lääkäriä eikä vuosittaisia lääkärintarkastuksia ole tehty. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien laatimisessa sekä päivittämisessä on ollut puutteita. Lisäksi vastuuhenkilölle on ollut epäselvää, ovatko asiakkaat tehostetun palveluasumisen vai palveluasumisen asiakkaita.

Toimintayksiköiden yhteinen vastuuhenkilö on vaihtunut valvonnan aikana tiheästi vastuuhenkilöiden irtisanoutumisten vuoksi 23.9.2019, 31.3.2020 ja 9.7.2020. Viimeisimmän vastuuhenkilön irtisanouduttua aluehallintovirasto pyysi Siun sotea tekemään valvontakäynnin yksiköihin 8.7.2020 ja järjesti neuvottelun palveluntuottajan, Siun soten ja Terveystalon edustajien kanssa. Rääkkylän sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu Terveystalon hoidettavaksi.

Aluehallintovirasto lupa- ja valvontaviranomaisena ei voi katsoa palveluntuottajan ryhtyneen riittäviin toimenpiteisiin asiakasturvallisuuden varmistamiseksi toimintayksiköissä. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan palveluntuottaja ei kykene varmentamaan tehostetun palveluasumisen asiakasturvallisuutta omavalvonnan keinoin. 6.6.2019 tehdyllä tarkastuskäynnillä havaitut puutteet, muun muassa riittämättömän yövalvonnan osalta, ovat olleet palveluntuottajan tiedossa, mutta kaikkia asioita ei ole korjattu tähän päivään mennessä.

Ottaen huomioon toimintayksikön vakavat puutteet ja puutteiden korjaamiseen annettu aika, ei lupa- ja valvontaviranomainen ole voinut vakuuttua siitä, että toiminta jatkuu asiakasturvallisena ja asianmukaisena eikä siten voi pitää uhkasakon uhalla annettua määräystä riittävänä toimenpiteenä. Tämän vuoksi aluehallintovirasto keskeytti toimintayksiköiden toiminnan suullisella ilmoituksellaan 10.7.2020 alkaen ja antoi asiasta kirjallisen päätöksen 13.7.2020.

Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoja
ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 800 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty