Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Oppilaitosten ja korkeakoulujen tilat käyttöön 14.5.2020 alkaen

Aluehallintovirastot ovat tehneet 13.5.2020 valtioneuvoston linjauksen ja sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannon perusteella tartuntatautilain mukaiset päätökset oppilaitosten ja korkeakoulujen tilojen käyttämisestä. Päätökset koskevat lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja vapaan sivistystyön sekä aikuisten perusopetuksen tiloja.

Tiloja voidaan käyttää lähiopetukseen ja muuhun koulutuksen järjestäjän järjestämään toimintaan edellyttäen, että tiloja käytettäessä huomioidaan koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen ja noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 11.5.2020 antamaa ohjetta. Epidemian yltymisen estämiseksi on välttämätöntä, että koulutuksen järjestäjät noudattavat ohjeistuksia hygienia- ja muista järjestelyistä.

Vaikka tiloja voidaan aluehallintovirastojen määräysten mukaisin edellytyksin käyttää, valtioneuvosto suosittaa, että lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun asti. Koulutuksen järjestäjät päättävät kuitenkin itse, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään.

Aluehallintovirastojen määräykset ovat voimassa 14.5.-13.6.2020 välisen ajan ja ne on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona. Tiedoksiannot ja päätökset löytyvät verkkosivuillamme osoitteesta http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot.

Lisätietoja:

Usein kysytyt kysymykset – COVID-19 (avi.fi):
vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät päätöksiimme ja niiden soveltamiseen erilaisissa tapauksissa.

Puhelin 0295 016 710, sähköposti: opetus.koronainfo@avi.fi

Hyödyllisiä linkkejä:


Päivitetty