Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

On aika tehdä esitykset vuoden 2021 äitienpäivän kunniamerkkien saajista

Aluehallintovirastot pyytävät 6.11.2020 mennessä esitykset toimialueiltaan vuoden 2021 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Kunniamerkin voi saada 40 vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat ehdottaa palkittavia äitejä. Jos omat lapset tekevät esityksiä, tulee niissä olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä.

Äitienpäivän kunniamerkki, Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein, myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä ansioituneelle. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä.

Äitienpäivän kunniamerkin saajat edustavat monipuolisesti tämän päivän äitejä sekä ansioidensa että ikänsä puolesta. Palkittavien äitien tulee edustaa erilaisia ryhmiä ansiotyössä käyvistä äideistä ja yksinhuoltajista aina maaseudun emäntiin. Palkittavien joukossa voi olla myös vähemmistöryhmien edustajia kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia.  Ammatissaan kasvattajina toimiville kunniamerkkiä ei kuitenkaan ole tarkoitus myöntää.

Omien lasten tekemissä kunniamerkkiesityksissä tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevan perheen. Muutkin omaiset, tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia, mutta esityksen tekijänä tulee tällöin olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Aluehallintovirastot ottavat kunniamerkkiesityksessään huomioon sekä tasapuoliset alueelliset jakaumat että ruotsinkielisen väestön osuuden. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee aluehallintovirastojen esitysten perusteella kunniamerkkiesityksen ritarikunnille. Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Äitienpäivän kunniamerkkiesitykset tehdään Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomakkeella ja sosiaali- ja terveysministeriön liitteellä. Lomakkeet toimintaohjeineen löytyvät julkishallinnon verkkopalvelusta (www.suomi.fi). Niitä voi tilata myös aluehallintovirastoista.

Äitienpäivän kunniamerkkiesitykset toimitetaan viimeistään 6.11.2020 sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella saajaehdokas asuu:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna
(Kanta-Häme, Päijät-Häme, Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala)
Lisätietoja: tarkastaja Päivi Åkerblom, p. 0295 016 210

Itä-Suomen aluehallintovirasto, PL 50, 50101 Mikkeli
(Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)
Lisätietoja: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890

Lapin aluehallintovirasto, PL8002, 96101 Rovaniemi
(Lappi)
Lisätietoja: osastosihteeri Eija Kallo, p. 0295 017 362

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22, 20801 Turku
(Varsinais-Suomi, Satakunta)
Lisätietoja: suunnittelija Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 Vaasa
(Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
Lisätietoja: tarkastaja Vuokko Asikainen, p. 0295 018 526
osastosihteeri Kirsi Mäenpää, p. 0295 018 518

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293, 90101 Oulu
(Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)
Lisätietoja: suunnittelija Siiri Oinas-Panuma, p. 0295 017 535
kehittämispäällikkö Leena Meriläinen, p. 0295 017 523

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty