Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Ohje asiakasturvallisuuden varmistamisesta sosiaalihuollon yksityisissä päihdehoitoyksiköissä on julkaistu

Valviran ja aluehallintovirastojen ohje sosiaalihuollon yksityisten päihdehoitoyksiköiden toimintaedellytyksistä asiakasturvallisuuden varmistamiseksi on julkaistu. Ohjeen tarkoituksena on kiinnittää palveluntuottajien ja kuntien huomiota niihin toimintaa koskeviin kriteereihin, joita yksityisen sosiaalihuollon palveluilta vaaditaan voimassa olevan lainsäädännön sekä päihdehuollon laatusuositusten mukaan. Samalla ohje antaa palvelujen käyttäjille ja heidän läheisilleen tietoa siitä, mitä tarjottavilta palveluilta edellytetään ja miten niitä valvotaan. Nyt julkaistu ohje tarkentaa asiasta 2.7.2020 julkaistua verkkouutista.

Lue lisää:

Yksityisten päihdehoitoyksiköiden toimintaedellytykset asiakasturvallisuuden varmistamiseksi (pdf)

Asiakasturvallisuuden varmistaminen yksityisissä sosiaalihuollon päihdehoitoyksiköissä (Valviran ja aluehallintovirastojen verkkouutinen 2.7.2020)

Lisätietoja antavat         

Aluehallintovirastoissa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Sari Luukko, p. 0295 016 163

Itä-Suomen aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa, p. 0295 016 853

Lapin aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Eskelinen, p. 0295 017 378

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjo Henrichson, p. 0295 018 164

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Aarnio, p. 0295 018 576

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Timo K. Mäkelä, p. 0295 017 572

etunimi.sukunimi@avi.fi

Valvirassa:

ylitarkastaja Lilli Autti, puh. 0295 209 605
ylitarkastaja Irja Hemmilä, puh. 0295 209 531

etunim.sukunimi(at)valvira.fi

 


Päivitetty