Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lokakuussa edelleen tärkeää varmistaa tapahtumien turvallisuus, kuntien rooli vahvistuu paikallisten tautiryppäiden hoitamisessa 

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on lokakuussa edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Kunnat tekevät tarvittaessa tarkemmat paikalliset rajoitukset, jos äkillisiä joukkoaltistumisia tapahtuu.

Suomessa on todettu viime viikkojen aikana yhä enemmän kotimaasta peräisin olevia laajoja koronaviruksen tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään.

Tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 päättänyt, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa syyskuun tapaan silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

  • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Epidemian hallinta perustuu paikalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös ohjaa toimintaa yleisellä tasolla. Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kukin kunta voi tehdä paikallisesti tiukempia rajoituksia epidemian leviämisen torjumiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelman mukaan epidemiatilanteen kiihtyessä kunnan tartuntatautiviranomainen reagoi tilanteeseen lisäämällä testauskapasiteettia ja tartunnanjäljitysresurssia, antamalla paikallisen etätyösuosituksen ja kasvomaskisuosituksen sekä toteuttamalla infokampanjoita. Kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan paikallisista tai alueellisista rajoituksista. Aluehallintovirasto voi päättää rajoituksista, jos ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Tilanne Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa edellyttää yhä hygienia- ja turvallisuusohjeiden noudattamista

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sairastuneista suuri osa on nuoria aikuisia: Syyskuussa 40 prosenttia oli 20–29-vuotiaita. Joukkoaltistumisia on elo-syyskuun aikana tapahtunut useita erityyppisissä tilanteissa, muun muassa opiskelijoiden ainejärjestöjen tapahtumissa sekä anniskeluravintoloissa. Näiden selvittely on sairaanhoitopiirin alueella vielä kesken. Satakunnassa tilanne on ollut selkeästi Varsinais-Suomea rauhallisempi. 

Epidemiologinen tilanne on kehittymässä epäsuotuisaan suuntaan muun muassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnan naapurimaakunnassa Pirkanmaalla. Väestö liikkuu eri maakuntien välillä, joten tilanne voi nopeasti muuttua, jos terveysturvallisuudesta ei huolehdita. Tämän vuoksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella ei voida luopua hygienia- ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Lisätietoja:

Usein kysytyt kysymykset

Määräys lokakuun kokoontumisrajoituksista, LSAVI 22.9.2020

Tapahtumajärjestäjien neuvonta

  • Puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16)
  • Sähköposti: koronainfo@avi.fi

Median yhteydenotot

  • Mikael Luukanen, ylijohtaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 092, mikael.luukanen@avi.fi
  • Heikki Mäki, johtaja Lounais-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 094, heikki.maki@avi.fi

Päivitetty