Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kotieläinpihat ja eläinnäyttelyt tarvitsevat aluehallintoviraston luvan

Eläintarhat, kotieläinpihat sekä pysyvät ja kiertävät eläinnäyttelyt tarvitsevat eläinsuojelulain mukaisen luvan toiminnalleen aluehallintovirastolta. Luvan saamiseksi tulee lainsäädännön mukaisten edellytysten olla kunnossa. Myös sirkuksella pitää olla aluehallintoviraston lupa, jos se käyttää eläimiä esityksissään. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo toimialueellaan, että eläinten pidossa noudatetaan eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista säädettyjä lakeja.

Toimijan pitää rekisteröityä eläintenpitäjärekisteriin. Rekisteriin ilmoitetaan eläinten pitopaikat ja eläimet eläinlajeittain. Lisäksi aluehallintovirasto tarvitsee tietoja mm. siitä, miten eläinten hoito on järjestetty ja millainen pätevyys hoidosta vastaavalla henkilöllä on. Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella kotieläinpiha sijaitsee. Aluehallintovirasto voi myöntää luvan, kun toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset. Lupa on maksullinen, hinta on 325 €.

Luvan saa, kun olosuhteet ja toiminta ovat lainsäädännön mukaiset

Ennen luvan myöntämistä aluehallintoviraston eläinlääkäri tekee ohjauskäynnin. Käynnin aikana tarkastetaan eläinten pitopaikat ja eläimet sekä opastetaan eläinten pitoon liittyvissä asioissa. Tarvittaessa jo tässä vaiheessa annetaan määräys korjata puutteet määräaikaan mennessä, jotta lupa voidaan myöntää. Määräajan jälkeen tehdään tarkastuskäynti tilanteen tarkistamiseksi. Lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Osa hakijoista peruu hakemuksensa ohjauskäynnin jälkeen.  

Eläinten pidossa mm. seuraavat asiat ovat tärkeitä:

  • Pitopaikan on oltava turvallinen, puhdas ja sopiva kyseiselle eläinlajille.
  • Eläimellä pitää olla riittävästi puhdasta juomavettä ja lajille sopivaa ravintoa.  
  • Eläimen sairastuessa sitä ei saa pitää näytteillä ja sille pitää hankkia asianmukaista hoitoa välittömästi.
  • Luonnonvaraisia eläimiä (nisäkkäitä ja lintuja) ei saa pitää tavallisissa kotieläinpihoissa, sillä niitä ei saa ottaa elätettäväksi.
  • Tiettyjä lajeja koskevia eläintautilain mukaisia rajoituksia on noudatettava

Vuosittain tulee ilmi, että eläimiä pidetään näyttelytarkoituksessa ilman lupaa, eikä lupaa haeta kehotuksesta huolimatta. Tällöin aluehallintovirasto tekee tarkastuskäynnin. Jos tarkastuksessa todetaan, että eläimiä on pidetty näytteillä ilman lupaa yli seitsemän päivän ajan vuodessa, aluehallintovirasto ryhtyy asiassa pakkotoimiin.

Lisää tietoa aiheesta:

Aluehallintoviraston sivuilta http://www.avi.fi/web/avi/elaintarhat-nayttelyt-ja-sirkukset

Eläintenpitäjärekisteristä https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/


Lisätietoja:

Etelä-Suomen AVI
- läänineläinlääkärit Tanja Häkkinen ja Tapani Parviainen, p. 0295 016 000 (vaihde)

Itä-Suomen AVI
- läänineläinlääkärit Hanna Rintala, p. 0295 016 810, Tarja Lipponen, p. 0295 016 600

Lapin AVI:
- läänineläinlääkäri Pikko Pirinen p. 0295 017 377

Lounais-Suomen AVI
- läänineläinlääkäri Tea Ahtelo, p. 0295 018 000 (vaihde)

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
- läänineläinlääkärit Kirsi Henttu, Hanna Kukkola, Anna-Maria Moisander-Jylhä, p. 0295 018 450 (vaihde)        

Pohjois-Suomen AVI
- läänineläinlääkäri Mari-Erika Leinonen, p. 0295 017 566


Päivitetty