Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Hur skapar man sundare offentliga lokaler?
Det nationella svenskspråkiga webbinariet om sunda lokaler hålls 22.10.2020

Vad är sund inomhusluft i en lokal? Hur kan myndigheterna och olika organisationer samarbeta för att utveckla lokalerna?

Välkommen på ett nationellt svenskspråkigt webbinarium för programmet Sunda lokaler 2028 22.10.2020 kl. 9.00–16.00. Representanter för media är välkomna att följa med webbinariet under förmiddagen.

Målet med programmet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och effektivisera vården och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat. Under den tioåriga programperioden kommer man att etablera en ny förebyggande praxis inom fastighetsskötsel. Denna praxis innebär att byggnadernas skick, ändamålsenlighet och användarnas erfarenheter kontrolleras och utvärderas regelbundet.

Ett av målen för programmet är att utveckla en verksamhetsmodell för Sunda lokaler i samarbete med kommunerna och regionförvaltningsverken. Med hjälp av verksamhetsmodellen strävar man efter att främja byggnadernas hälsa och säkerhet samt användarnas nöjdhet.

Sekretariatet för programmet Sunda lokaler 2028 ordnar tillsammans med regionförvaltningsverken tre Sunda lokaler-webbinarier under hösten. Det nationella svenskspråkiga webbinariet ordnas torsdag 22.10.2020 kl. 9.00–16.00.  På statsrådets kanslis webbplats hittar du information om höstens finskspråkiga webbinarier.

Under webbinariet presenteras fallexempel för att finna lösningar på problem med inomhusluften och under workshopparna har deltagarna möjlighet att utbyta tankar och idéer kring temat.

Länk till program och anmälan

Statsrådets kanslis webbsida om Sunda Lokaler 2028

 

Tilläggsinformation:
Lise-Lott Rintamäki, tfn 0295 018 592
fornamn.efternamn@rfv.fi
regionförvaltningsverket


Päivitetty