Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintoviraston valvontahankkeen kohteena velallisten maksujen käsittely perintätoimistoissa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto selvittää perintätoimistojen toimintatapoja tapauksissa, joissa velallinen on suorittanut maksun puutteellisin viitetiedoin tai maksanut vahingossa liikaa. 

Useimmilla perintätoimistoilla on käytössään järjestelmä, jossa velallisen tekemä maksu kohdentuu automaattisesti oikealle velalle. Velallinen saattaa kuitenkin maksaa laskun puutteellisin yksilöintitiedoin, kuten esimerkiksi ilman viitenumeroa tai virheellisellä viitenumerolla. Perintätoimisto ei yleensä pysty kohdentamaan tällaisia maksuja suoraan oikealle velalle. Perintätoimiston tuleekin selvittää ilman viivytystä myös ne maksut, joita se ei voi käsitellä automaattisesti järjestelmässään. Velallinen saattaa myös vahingossa maksaa saman laskun kahteen kertaan tai suuremman summan laskusta kuin on ollut tarkoitus. Perintätoimiston tulee palauttaa tällainen liikasuoritus viipymättä velalliselle.

Aluehallintovirasto selvittää kaikkien perintärekisteriin merkittyjen perintätoimistojen menettelytavat näissä tilanteissa. Valvontahankkeen tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla perintätoimistoilla on asianmukaiset menettelytavat niille tehtyjen kohdistamattomien maksujen ja liikasuoritusten käsittelyssä.

Aluehallintovirasto lähettää perintätoimistoille asiasta selvityspyynnön kesäkuun aikana ja varaa selvitysten antamiselle kohtuullisen ajan ottaen huomioon ne vaikutukset, joita perintätoimistojen toiminnalle mahdollisesti voi aiheutua koronatilanteen takia. Aluehallintovirasto tiedottaa hankkeen tuloksista loppuvuonna 2020.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista ja valvoo valtakunnallisesti, että rekisteriin merkityt noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Lisätietoa aluehallintoviraston valvonnasta löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta www.avi.fi/web/avi/perinta.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén, p. 0295 016 029
ylitarkastaja Matti Laiho, p. 0295 016 546
ylitarkastaja Jouni Kiviniemi, p. 0295 016 627
etunimi.sukunimi@avi.fi

Aluehallintovirasto

 


Päivitetty