Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Aluehallintovirasto päivittää ohjeen ravintoloille 22.6. voimaan tulevien rajoitusten mukaiseksi - hygienia ja turvaetäisyydet edelleen tärkeitä

Ravintoloiden toiminnan rajoituksia lievennetään 22.6.2020 alkaen, mutta hyvän hygienian huomioiminen ja turvaetäisyyksien ylläpitäminen on edelleen toiminnan keskeinen lähtökohta. Ravintoloiden omavalvonta ja vastuullinen toiminta on jatkossakin keskeistä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Valtioneuvosto antaa 18.6.2020 asetuksen, jolla ravintoloiden toiminnan rajoituksia lievennetään 22.6. alkaen mm. seuraavasti: asiakkaat voivat annostella itse ruokaa noutopöydästä, ravintolat saavat olla avoinna klo 02 saakka, alkoholia voi anniskella klo 09-01 välisenä aikana ja sisätiloissa voi olla asiakkaita yhtä aikaa enintään 75 % enimmäismäärästä. Rajoitukset ovat voimassa 22.6.-12.7.2020, jonka jälkeen asetuksen mukaiset aukiolo- ja anniskeluaikojen ja asiakasmäärien rajoitukset poistetaan.

Aluehallintovirasto päivittää ohjeen ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta ja valvonnasta uuden asetuksen mukaiseksi niin, että ajantasainen ohje on käytettävissä mahdollisimman pian uusien rajoitusten tultua voimaan. Ohje julkaistaan aluehallintoviraston verkkosivuilla www.avi.fi/web/avi/ravintolat vanhan ohjeen tilalla. Myös suunnitelmapohja päivitetään.

Aluehallintoviraston ohje ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta ja valvonnasta antaa toimijoille tarkemmat tiedot siitä, mitä heiltä tartuntatautilain ja sen nojalla annetun uuden asetuksen perusteella odotetaan. Ohje on tarkoitettu ravintoloitsijoiden, henkilökunnan ja viranomaisten käytettäväksi. 

Myös päivitettyjen rajoitusten lähtökohta on estää koronaviruksen leviäminen – ravintoloiden omavalvonta keskeistä

Uusien rajoitusten lähtökohta on edelleen hyvä hygienia ja asiakkaiden välisten riittävien etäisyyksien varmistaminen, millä ehkäistään koronavirustartuntoja. Vaikka asiakasmäärän rajoituksia lievennetään, tungosten syntyminen pitää estää esimerkiksi baaritiskillä tai jonoissa. Kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikka. Asiakkaita pitää ohjeistaa selkeästi käsien pesun tai desinfioinnin mahdollisuudesta, eikä flunssaoireinen asiakas saa tulla ravintolaan.

Ravintoloiden omavalvonta on edelleen keskeistä. Ravintoloiden pitää tehdä suunnitelma siitä, miten toiminnassa huomioidaan voimassa olevat rajoitukset, ja huolehtia suunnitelman toteutumisesta. Suunnitelman tiivistelmän pitää olla asiakkaiden nähtävillä näiden saapuessa ravintolaan. Ravintolan henkilökunnalla on oikeus poistaa tiloistaan asiakas, joka ei noudata ohjeistusta.

Aluehallintovirasto ei päätä ravintolatoiminnan rajoitusten sisällöstä tai laajuudesta

Aluehallintovirasto ei ole tehnyt ravintoloiden toimintaa rajoittavia päätöksiä eikä voi vaikuttaa rajoitusten sisältöön tai laajuuteen. Rajoitukset ravintoloiden toiminnalle perustuvat hallituksen päätökseen, ja ne määritellään tartuntatautilain uudessa, väliaikaisessa pykälässä 58 a ja sen nojalla annetussa asetuksessa, jotka eduskunta on hyväksynyt. Aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluu tartuntatautilain mukaan valvoa, että ravintoloiden toiminnassa noudatetaan tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaisia rajoituksia ja velvollisuuksia.

Lisätietoa:

  • Usein kysytyt kysymykset avi.fi: ravintoloiden toimintaa koskevat rajoitukset (osiota päivitetään)
     
  • Ravintoloiden toimintaa koskevat kysymykset: koronainfo(at)avi.fi ja p. 0295 016 666 (ma–pe klo 8–11 ja 12–16) HUOMIO (23.7.2020). Koronainfon puhelinnumero ja sähköpostiosoite suljetaan perjantaina 24.7.2020 klo 15. Tämän jälkeen voit tarvittaessa olla yhteydessä alueesi aluehallintoviraston alkoholitarkastajaan tai elintarvikevalvontaa tekevään ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajaan. Yhteystiedot saat puhelinvaihteesta: linkki sivulle Yhteystiedot.
     
  • Valtioneuvoston tiedote 17.6.2020: Hallitus linjasi lievennyksistä kokoontumisrajoituksiin, ravitsemisliikkeiden toimintaan ja vierailukäytäntöihin

Päivitetty