Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto kielsi Asunto Björndahl Oy:n toiminnan viikoksi

Länsi -ja Sisä-Suomi
Tiedotetta on tarkennettu 11.5.2020 klo 12.15.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Asunto Björndahl Oy:n kiinteistönvälitystoiminnan 7 vuorokauden ajaksi. Kielto tulee voimaan 18.5.2020. Toimintakielto perustuu kiinteistönvälityksestä annettujen säännösten ja hyvän välitystavan vastaisesta toiminnasta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 7.4.2020 päätöksen, jolla se kielsi Asunto Björndahl Oy:n kiinteistönvälitystoiminnan 7 vuorokauden ajaksi. Toimintakielto tulee voimaan maanantaina 18.5.2020 ja se koskee kaikkia Asunto Björndahl Oy:n toimipisteitä Kokkolassa, Pietarsaaressa, Vaasassa, Kannuksessa, Ylivieskassa ja Kristiinankaupungissa. Kiellon aikana välitysliike tai sen palveluksessa työskentelevät eivät saa hoitaa minkäänlaisia välitystehtäviä tai markkinoida välityspalveluita.

Aluehallintoviraston antaman kiellon perusteena on kiinteistönvälityksestä annettujen säännösten ja hyvän välitystavan vastainen toiminta. Välitysliike on välittänyt kohdetta ilman voimassaolevaa toimeksiantosopimusta, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sekä toiminut tarjousmenettelyn osalta hyvän välitystavan vastaisesti. Lisäksi aluehallintovirasto havaitsi välitysliikkeen toiminnassa muita puutteita ja laiminlyöntejä.

Aluehallintovirasto huomioi ratkaisuharkinnassaan myös Asunto Björndahl Oy:lle annetut aiemmat seuraamukset. Aluehallintovirasto on antanut välitysliikkeelle varoitukset vuosina 2018 ja 2019. Lisäksi virasto on ohjannut välitysliikettä useita kertoja noudattamaan lakia ja hyvää välitystapaa, koska sen toiminnassa on havaittu puutteita. Vuonna 2015 Asunto Björndahl Oy:n toiminta kiellettiin osittain määräajaksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto seuraa toimintakiellon aikana, noudattaako välitysliike annettua kieltoa.

Päätös ei ole lainvoimainen.

Asunto Björndahl Oy on valittanut aluhallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.Vaasan hallinto-oikeus on 7.5.2020 antanut välipäätöksen, jolla oikeus on kieltänyt aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon. Oikeuden määräys on voimassa kunnes valitus on lainvoimaisesti ratkaistu.

Päätös on luettavissa aluehallintoviraston verkkosivuilta www.avi.fi.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Henna Ekman, puh 0295 018 591
kiinteistönvälitysliikkeiden valvonta
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Tiedotetta on tarkennettu 11.5.2020 klo 12.15 seuraavalla tekstillä.

Asunto Björndahl Oy on valittanut aluhallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.Vaasan hallinto-oikeus on 7.5.2020 antanut välipäätöksen, jolla oikeus on kieltänyt aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon. Oikeuden määräys on voimassa kunnes valitus on lainvoimaisesti ratkaistu.

 


Päivitetty