Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto ei hyväksynyt Kasbono Oy:tä perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin

Kasbono Oy:n hakemus on hylätty, koska yritys ei täytä perintärekisterilain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä. Yritys saa kuitenkin harjoittaa tuomioistuimen tai ulosoton kautta tapahtuvaa velan perintää.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt Kasbono Oy:n hakemuksen, jotta yritys merkittäisiin perintätoimen harjoittajien rekisteriin. Aluehallintovirasto katsoo, ettei Kasbono Oy täytä perintärekisterilain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä.

  • Yrityksen perintätoiminnasta vastaava henkilö ei täytä perintärekisterilain vakavaraisuus- ja luotettavuusvaatimusta, eikä vaatimusta soveltuvalla tutkinnolla osoitetusta lainsäädännön tuntemuksesta.
  • Yrityksen vastuuhenkilö ei täytä perintärekisterilain vakavaraisuusvaatimuksia.
  • Yritys ei ole toimittanut selvitystä siitä, miten yhtiö huolehtii toimeksiantajaa ja velallista koskevien tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

Saatavien vapaaehtoinen perintä edellyttää rekisteröitymistä aluehallintoviraston rekisteriin, joten Kasbono Oy ei saa harjoittaa saatavien vapaaehtoista perintää. Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pyritään siihen, että velallinen maksaisi velkansa vapaaehtoisesti. Esimerkiksi maksuvaatimusten lähettäminen ja maksusuunnitelmien sopiminen ovat vapaaehtoista perintää.

Vaikka Kasbono Oy:tä ei merkitty rekisteriin, saa se edelleen harjoittaa oikeudellista perintää. Oikeudellinen perintä eli tuomioistuimen tai ulosoton kautta tapahtuva velan perintä ei edellytä rekisteröintiä.  Jos asia on laitettu vireille velkomuskanteella käräjäoikeudessa, voi tarvittaessa pyytää apua asian oikeudenkäyntikäsittelyyn. Avustuspyynnön voi tehdä kuluttaja-asiamiehelle kirjaamo@kkv.fi.

Kasbono Oy:n toimintaa selvitetään

Aluehallintovirastoon on tullut heinäkuusta alkaen useita ilmoituksia Kasbono Oy:n lähettämistä perintäkirjeistä. Virasto ryhtyi 3.8.2020 selvittämään harjoittaako Kasbono Oy rekisteröinnin varaista perintätoimintaa, vaikka sitä ei ole merkitty perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.

Lain mukaan aluehallintoviraston on kiellettävä perintätoiminta, jota harjoitetaan ilman rekisteröintiä.

Rekisteri perintätoiminnan harjoittajista

Etelä-Suomen aluehallintovirasto rekisteröi perintätoiminnan harjoittajat, jotka toimivat Suomessa. Virasto myös valvoo, että rekisteröidyt perintätoimen harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa.

Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajaksi. Elinkeinonharjoittajan on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Jotta perintätoiminnan harjoittaja voidaan merkitä rekisteriin, tulee sen täyttää laissa säädetyt rekisteröinnin edellytykset. Perintätoiminnan harjoittaminen ilman rekisteröintiä on lainvastaista. Saadessaan tiedon tällaisesta toiminnasta, aluehallintovirasto kieltää toiminnan.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Asianosainen voi hakea oikaisua aluehallintoviraston päätökseen.  (Hallintolaki 434/2003).

Perintätoiminnan harjoittajien rekisteri on julkinen.  Tietoa rekisteröinnin varaisesta perintätoiminnasta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sinikka Laaksonen, puh. 0295 5016 573
etunimi.sukunimi@avi.fi
aluehallintovirasto


Päivitetty