Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto julkaisi Vankiterveydenhuollon valvontakäynneistä raportin vuosilta 2016-2018

Vankiterveydenhuolto yhdenmukaistuu yhä enemmän muun terveydenhuollon kanssa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) on toteuttanut yhdessä Valviran kanssa valtakunnallista vankiterveydenhuollon (VTH) toiminnan valvontaa, ohjausta ja arviointia vuosien 2016-2018 aikana. Julkaistussa raportissa valvontaviranomaiset arvioivat VTH:n toimintaa osana muuta terveydenhuoltojärjestelmää, sekä sen antamia hoitosuosituksia ja toimintaan liittyviä ohjeita.

Raportin mukaan vankiterveydenhuollossa hoidon järjestämisessä on onnistuttu hyvin. Hoitoon pääsy toteutuu pääsääntöisesti potilaiden terveydentilan edellyttämässä ajassa. Potilasturvallisuus, laadunhallinta ja organisaation omavalvonta ovat kehittyneet voimakkaasti lyhyessä ajassa. Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden voidaankin nähdä yhdenmukaistuvan muun terveydenhuollon kanssa. 

Haasteita vankiterveydenhuollossa on esimerkiksi lääkäreiden rekrytoinnissa erityisesti potilasmäärältään pienillä ja toisistaan etäällä sijaitsevilla poliklinikoilla. Hoitoon liittyvänä erityisenä haasteena on vankien piilossa olevien mielenterveysongelmien tunnistaminen ja mielenterveyden hoidon tarpeeseen vastaaminen. VTH:ssa käytössä vielä toistaiseksi oleva potilastietojärjestelmä on monelta osin vanhentunut vastaamaan nykyisiin terveydenhuollon vaatimuksiin. Toimitilojen soveltuvuus terveydenhuollon toimintaan vaihtelee erittäin paljon. Esimerkiksi Vankisairaalan puutteelliset tilat aiheuttavat sen, että naisvankien somaattista osastohoitoa ei pystytä tarjoamaan yhdenvertaisesti miesvankien kanssa. Kehitettävää on myös muun muassa valvontahenkilöstön lääkehoidon osaamisessa ja toteuttamisessa, jota parannetaan yhteistyössä VTH:n sekä Rikosseuraamuslaitoksen vankiloiden kanssa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) toteutti suunnitelmalliseen valvontatyöhön perustuvaa ohjaus- ja arviointikäyntiä yhteensä 30:een vankiterveydenhuollon (VTH) toimipaikkaan vuosien 2016-2018 aikana. Käynnit suoritettiin kaikille VTH:n poliklinikoille ja sairaanhoitoyksiköihin. Osa käynneistä (8) toteutettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kanssa. Ohjaus- ja arviointikäynnit eivät korvaa tarkastusluonteista valvontaa, eivätkä koskaan organisaation omavalvontaa.

Taustaa:

Vankien terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi oikeusministeriön hallinnonalalta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tulosohjaukseen 1.1.2016, jolloin laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä astui voimaan.  Samalla vankiterveydenhuollon (VTH) organisaatiovalvonta ja ohjaus säädettiin Valviran ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtäväksi.

 

Lisätietoja:

Terveydenhuollon ylitarkastaja Matti Vainiokangas, matti.vainiokangas(at)avi.fi

Aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, pasi.eskola(at)avi.fi

Linkki tiedotteeseen:

Aluehallintoviraston Tiedotteet 2019  https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2019

https://www.avi.fi/web/avi/julkaisut-2019/-/asset_publisher/t6z0R8JYvGiI/content/vankiterveydenhuollon-suunnitelmallinen-valvonta-vuosina-2016-2018-pohjois-suomi-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Fjulkaisut-2019%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_t6z0R8JYvGiI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Aluehallintoviraston Tiedotteet 2019 (ruotsiksi)

https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2019/-/asset_publisher/LS5QDoBhmxRF/content/halso-och-sjukvarden-for-fangar-nastan-pa-samma-niva-som-den-civila-halso-och-sjukvarden?redirect=https%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftiedotteet-2019%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LS5QDoBhmxRF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Linkki raporttiin:

Raportti kokonaisuudessaan https://www.avi.fi/web/avi/julkaisut-2019

Raportin tiivistelmä (ruotsiksi)

https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2019/-/asset_publisher/LS5QDoBhmxRF/content/halso-och-sjukvarden-for-fangar-nastan-pa-samma-niva-som-den-civila-halso-och-sjukvarden?redirect=https%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftiedotteet-2019%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LS5QDoBhmxRF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2


Päivitetty