Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi huomautuksen Jyväskylän kaupungille varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä

Länsi- ja Sisä-Suomi

Jyväskylän kaupunki on saanut huomautuksen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä.  Ryhmäkoko on ollut liian suuri sekä hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön mitoitus suhteessa lapsimäärään puolestaan usein liian pieni.

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden antamasta selvityksestä käy ilmi, että varhaiskasvatuksessa on ollut paljon henkilöstön poissaoloja tai ryhmien henkilökuntamäärä on ollut liian pieni suhteessa lasten lukumäärään. Hoito- ja kasvatushenkilöstön ja lasten välinen säädösten mukainen suhdeluku on ylittynyt toistuvasti tarkastelluissa päiväkodeissa. Useassa ryhmässä hoito- ja kasvatushenkilöstön määrä on ollut suurempi kuin kolme, jolloin lapsia on ollut ryhmää kohden varhaiskasvatuslain mukaan säädettyä lapsilukua suurempi määrä.

Päiväkodissa työskentelevän kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevan henkilöstön ammatillinen kelpoisuus on säädetty varhaiskasvatuslain (540/2018) 26–28 §:issä. Päiväkodin henkilöstön mitoituksesta suhteessa lapsimäärään on puolestaan säädetty valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta (753/2018).

Jos päiväkotipäivä kestää enemmän kuin viisi tuntia, yli kolme vuotiaita lapsia voi yhdellä kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevalla henkilöllä olla kahdeksan. Alle viisi tuntia kestävässä ns. puolipäivähoidossa yli kolme vuotiaita lapsia voi yhdellä em. henkilöllä olla 13. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus.

Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea varhaiskasvatuksen tehtävissä olevaa ammatillisesti kelpoista henkilöä vastaava määrä lapsia. Esimerkiksi yli kolmevuotiaiden kokopäiväryhmässä voi yhtä aikaa olla paikalla 24 lasta. Alle kolme vuotiaiden ryhmässä voi olla yhtä aikaa läsnä enintään 12 lasta.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taru Terho, p. 0295 018 814
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

 


Päivitetty