Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kirjastojen tietojohtamisen verkosto käynnistää toimintansa

Aluehallintovirastot kutsuvat koolle kirjastojen tietojohtamisen yhteistyöverkoston, johon ovat tervetulleita kaikki kirjastosektorin asiantuntijat, esimiehet ja kirjastojen toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet. Verkoston toiminnasta kiinnostuneille järjestetään aloitusseminaari 4.6.2019.

Kirjastojen tietojohtamisen verkoston tavoitteena on lisätä kirjastojen toiminnan kehittämiseen liittyvää keskustelua sekä tietojohtamisen osaamista. Tietojohtamisella tarkoitetaan sitä, että organisaation johtaminen ja kehittäminen perustuu tietoon. Kirjastoille tietojohtaminen on ajankohtaista, sillä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tietoa kertyy aiempaa enemmän ja sen hyödyntäminen vaatii osaamista ja keskustelua aiheesta. Kirjastojen isäntäorganisaatiot, esimerkiksi kunnat ja korkeakoulut, johtavat toimintaansa tiedolla, jolloin vaatimukset sen suhteen kasvavat myös kirjastoissa.

Verkostoa varten on perustettu Kirjastojen tietojohtaminen -verkkosivusto. Sivustolla on tietoa verkoston ideasta, ajankohtaista asiaa tietojohtamisesta. Sivustoa täydennetään myöhemmin myös ruotsinkielisellä materiaalilla.

Kirjastojen tietojohtamisen aloitusseminaari 4.6.2019 – osallistu Helsingissä tai etäyhteydellä

Verkoston toiminta polkaistaan käyntiin aloitusseminaarissa, joka järjestetään 4.6.2019 kello 9.30─16.00 Helsingissä, Pasilan kirjastossa. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Seminaarissa esitellään verkostoa sekä erilaisia näkökulmia kirjastoihin ja tietojohtamiseen.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot seminaarista

Lisätietoja:

Tiedustelut valtakunnallisesti:
Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki, p. 0295 017 395,
etunimi.sukunimi@avi.fi, Lapin AVI


Päivitetty