Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Itä-Suomen AVI pyytää kuntia tarkastamaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden valvottavat asiat

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kunnan toimielimiä alueellaan tarkastamaan valtakunnallisten sosiaalihuollon toimintayksiköiden keskeiset valvottavat asiat kevään 2019 aikana.

Kunnilta saatujen valvontatietojen perusteella aluehallintovirasto arvioi, yhdessä kuntien kanssa, tarkempaan valvontaan valittavat toimintayksiköt Itä-Suomen alueella. Samalla päätetään myös muista tarvittavista valvontatoimenpiteistä alueella.

Itä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa valvontatiedoista niiden valmistuttua.

Itä-Suomen alueella on yhteensä 130 vanhustenhuollon yksityistä yksikköä. Tämä määrä sisältää myös 67 valtakunnallista yksikköä.

Ensisijainen valvontavastuu yksityisistä sosiaalihuollon palveluista ja palvelujen laadun toteutumisesta on kyseisellä palveluntuottajalla itsellään ja seuraavaksi kunnalla.

Aluehallintoviraston lakisääteiset tehtävät valvonnassa

  • ohjaamme eri menetelmin vanhuspalvelujen toteuttamista
  • lupaviranomaisena arvioimme yksikön toimintaedellytykset lupahakemuksen ja tarkastuksen yhteydessä
  • valvomme toimintaa valvontaviranomaisten yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti
  • reagoimme yhteydenottojen ja muun muassa mediauutisoinnin kautta esiin tuleviin toiminnan epäkohtiin
  • teemme ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä, kun epäkohtaepäily sitä edellyttää
  • valvontapäätöksellä edellytämme tarvittaessa epäkohtien korjaamista ja seuraamme korjausten toteutumista.

Aluehallintoviraston valvonta on riskiperustaista ja perustuu valvontaohjelmiin sekä epäkohtailmoituksiin. Valvottavat yksiköt valikoituvat epäkohtailmoitusten ja muun tiedonkeruun perusteella.

Jos havaitset epäkohtia

  • ensisijaisesti kerro tai tee kirjallinen muistutus havaitusta epäkohdasta toimintayksikön vastuuhenkilölle
  • ole yhteydessä asiakkaan kotikuntaan, mikäli huoli omaisen saaman palvelun tai kohtelun laadusta jatkuu, vaikka siitä on ilmoitettu yksikön vastuuhenkilölle.

Lisätietoja
sosiaalihuollon ylitarkastaja Sirkka Koponen, p. 0295 016 800
sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa, p. 0295 016 800
terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 800
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty