Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Essotelle kehotus huolehtia hoitotakuun toteutumisesta kipuvastaanotolla

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 2.4.2019 antanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kipuvastaanoton hoitoon pääsyä koskevan valvontapäätöksen, jossa aluehallintovirasto kehottaa Essotea huolehtimaan siitä, että hoitoonpääsy kipuvastaanotolla saatetaan lain edellyttämälle tasolle ilman aiheetonta viivytystä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtajaylilääkäri Jarmo J Kosken antaman lausunnon mukaan tällä hetkellä lähetteistä katsotaan 70 % alle kolmen viikon määräaikana. Vuonna 2018 lähetteistä 35 %:n käsittelyaika ylitti 21 vuorokauden aikarajan. Tällä hetkellä 90 % potilasta pääsee hoitoon 6 kuukauden sisällä. Anestesiaylilääkäri Heikki Laineen selvityksen mukaan vuosi 2018 oli poikkeuksellisen vaikea.

Aluehallintovirasto katsoo, ettei Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kipuvastaanotolla ole noudatettu vuoden 2018 aikana ja alkuvuodesta 2019 kaikilta osin terveydenhuoltolain 52 §:ssä säädettyjä erikoissairaanhoitoon pääsyn määräaikoja.

Aluehallintovirasto kehottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää huolehtimaan siitä, että hoitoonpääsy kipuvastaanotolla saatetaan lain edellyttämälle tasolle ilman aiheetonta viivytystä.

Aluehallintovirasto arvioi kuitenkin, että tarvetta uhkasakon asettamiselle ei ole, koska Essoten selvityksessä on tuotu esille, että lääkäriresurssi on parantumassa kahdella erikoislääkärillä ja yhdellä perusterveydenhuollon lääkärillä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) seuraa erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn toteutumista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän kyselyn perusteella ja arvioi seurantatietojen perusteella valvontatoimenpiteiden tarpeellisuutta uudelleen. Viimeisimmät seurantatiedot on julkaistu 29.3.2019.

Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös (pdf)

Lisätietoja
ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 800, etunimi.sukunimi@avi.fi,
Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty