› Graafinen versio

Saamenkielinen opetus

Lapin aluehallintovirasto hoitaa koko maan alueella opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvät tehtävät.

Tehtäviä ovat:

  • saamenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen valtionavustukset
  • saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen kehittäminen
  • saamelaisalueen kuntien koulutuksen kehittäminen, ohjaus, seuranta ja arviointi
  • oppilaiden oikeusturva
  • opettajien täydennyskoulutus
  • kansainvälinen yhteistyö

Saamelaisalueella saame voi olla opetuskielenä tai oppiaineena. Saamea voi opiskella myös vapaaehtoisena oppiaineena, jolloin oppilaan viikoittainen oppimäärä lisääntyy. Lukiossa saamea voi opiskella äidinkielenä ja/tai valinnaisena kielenä.

Peruskoulussa ja lukiossa oppilaan kieliohjelma määräytyy kunnan vahvistaman kieliohjelman mukaisesti.

Saamenkielinen opetus

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista:

- opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikka, puh. 0295 017 388

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa