› Graafinen versio

Vesilupapäätökset 2014

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Vesilupapäätökset 2014 - Itä-Suomi

1.1.2015 lähtien Itä-Suomen aluehallintoviraston antamat vesilupapäätökset löytyvät vain Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Hakija Kunta Asia Päätöspvm. Diaarinumero Päätös (pdf)
Ruokoniemi-Kaijansaari tiekunta Savonlinna Puruveden Ruokoniemen ja Kaidansaaren välisen Martinsalmen pengertien pysyttäminen ja sillan korjaaminen 17.12.2014 ISAVI/17/04.09/2013 91/2014/2
Laitinen Mikko Kangasniemi Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä 21.9.2007 nro 105/07/2 hylätyn Puulaveden Haapasaaren ja Putkisaaren väliseen salmeen haetun pengertien rakentamishakemuksen uudistaminen 17.12.2014 ISAVI/4018/2014 88/2014/2
Metsähallitus Leppävirta Jatkoaika sillan ja penkereen rakentamiseen Sorsaveden Suoniemi-saareen 15.12.2014 ISAVI/3991/2014 90/2014/2
Savon Voima Verkko Oy Suonenjoki ja Rautalampi 20 kV:n kaapelin rakentaminen Miekkaveden ali välillä Hämeenniemi-Pohjoisniemi 15.12.2014 ISAVI/2776/2014 89/2014/2
Savon Voima Verkko Oy Kiuruvesi Sähkökaapelien rakentaminen Kiurujärveen välille Kunnanmaa-Hingunniemi (20 kV) ja välille Hingunniemi-Lapinsaari (0,4 kV) 12.12.2014 ISAVI/3374/2014 87/2014/2
Koikkanan perkausyhtiö Kiuruvesi Ruutananlammen ruoppaus ja siitä lähtevän Heinäpuron perkaus 4.12.2014 ISAVI/23/04.09/2014 86/2014/2
Karttulan vesiosuuskunta Kuopio Vesi- ja viemärijohtojen sijoittaminen Kuttajärven Soinlahteen ja Virmasveden Myllyselän alueelle ja valmistelulupa 3.12.2014 ISAVI/24/04.09/2014 85/2014/2
Suur-Savon Sähkö Oy Mikkeli Kaapeleiden sijoittaminen Saimaan Pökkäänlahden ali ja valmistelulupa 28.11.2014 ISAVI/2742/2014 84/2014/2
Lehtiniemen osakaskunta ja Loikkanen Pentti Savonlinna Pyyntö pitää vanhan vesilain 16 luvun 30 §:n mukainen lopputarkastus Ohmonsalmen patoa ja veneenvetotietä koskevassa asiassa 26.11.2014 ISAVI/3742/2014 83/2014/2
Valtimon kunta Valtimo Vesi- ja viemärijohdon sijoittaminen Valtimojärven koilliskulman lahteen, Kalliojärven ja Ylä-Valtimojärven välisen salmen poikki, Pertunjoen ali sekä Ylä-Valtimojärven Syvälahteen 25.11.2014 ISAVI/10/04.09/2014 82/2014/2
Lapinlahden Vesi Oy Lapinlahti Kahden paineviemärin uusiminen Onkiveden Linnasalmessa Valion tehtaiden ja kunnan jätevedenpuhdistamon välillä, käyttöoikeus vesialueisiin 402-412-876-1 ja 402-876-1-0 ja valmistelulupa, Lapinlahti   25.11.2014 ISAVI/9/04.09/2014 81/2014/2
Hukkanen Aimo Sulkava Vesialueen ruoppauksen ja vesialueelle läjitettyjen ruoppausmassojen pysyttäminen sekä ruoppauksen loppuun saattaminen Saimaan Lepistönselän Telalahdella kiinteistön Kaskiranta 768-434-7-9 edustalla, Sulkava 20.11.2014 ISAVI/30/04.09/2013 80/2014/2
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kuopio ja Tuusniemi Keskimmäinen-järven kunnostusruoppaus ja valmistelulupa 12.11.2014 ISAVI/17/04.09/2014 79/2014/2
Suur-Savon Sähkö Oy Mikkeli 0,4 kV:n voimakaapelin sijoittaminen Ylimmäinen-järven pohjoisimman lahden poikki ja valmistelulupa 11.11.2014 ISAVI/2304/04.09/2014 77/2014/2
Pielisen tietoverkko-osuuskunta Lieksa Tietoliikennekaapelin rakentaminen Pieliseen laivaväylän ali välille Vuonislahti-Koli ja valmistelulupa 7.11.2014 ISAVI/3276/04.09/2014 78/2014/2
Suur-Savon Sähkö Oy Savonlinna

Kaapeleiden asentaminen Punkaharjun Vaahersalon Potkusalmen väylän ali ja valmistelulupa

31.10.2014 ISAVI/2411/04.09/2014 76/2014/2
Liikennevirasto Savonlinna Laitaatsalmen väylän muuttaminen syväväyläksi ja siihen liittyvien rakenteiden, mm. valtatie- ja rautatiesilta, rakentaminen ja valmistelulupa 31.10.2014 ISAVI/73/04.09/2012 73/2014/2
Pielisen tietoverkko-osuuskunta Juuka Kaapelin rakentaminen Pielisen Hirvisalmeen väylän ali ja valmistelulupa 29.10.2014 ISAVI/2425/04.09/2014 75/2014/2
Jäntti Heikki Polvijärvi Höytiäisen rannalla tilan Lamminniemi 607-401-30-11 edustalla olevaan venevalkamaan sijoitetun laiturin pysyttäminen 29.10.2014 ISAVI/22/04.09/2014 74/2014/2
Maaningan kunta Maaninka Jätevesiviemärin rakentaminen Keskisaaresta (Ruuskalansaari) Ollinniemen pumppaamolle ja vesijohdon rakentaminen Keskisaaren vedenottamolta uudelle asuinalueelle Maaninkajärven ali ja valmistelulupa 14.10.2014 ISAVI/13/04.09/2014 72/2014/2
Savon Voima Verkko Oy Suonenjoki Sähkö- ja valokuitukaapelin rakentaminen Kokinsalmen ali 9.10.2014 ISAVI/2912/04.09/2014 71/2014/2
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Joensuu Pienjännitevesistökaapelin johtaminen Rekijoen ali ja valmistelulupa, Joensuu 3.10.2014 ISAVI/18/04.09/2014 69/2014/2
Savon Voima Verkko Oy Rautavaara 0,4 kV:n sähkökaapelin rakentaminen Kinnulanniemen ja Meltunsaaren välille, Ala-Luostan järveen 2.10.2014 ISAVI/2623/04.09/2014 68/2014/2
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kangasniemi Hovinjoessa olevan luvattoman kivikynnyksen poistaminen Pieni-Ahvenaisen vedenkorkeuden ja vedenjuoksun palauttamiseksi ennalleen 26.9.2014 ISAVI/24/04.09/2013 64/2014/2
Suonenjoen kaupunki Suonenjoki Jätevesiviemärin ja vesijohdon sijoittaminen Iisveteen välillä Karsikonmäen pumppaamo - uusi jätevedenpuhdistamo ja Suonenjoen ali sekä pysyvä käyttöoikeus tarvittaviin vesialueisiin ja valmistelulupa 24.9.2014 ISAVI/7/04.09/2014 65/2014/2
Pieksämäen kaupunki / Pieksämäen Vesi Pieksämäki Matoniemen vedenottamon vesitalousluvan jatkohakemus 1.9.2014 ISAVI/3/04.09/2014 62/2014/2
Liikennevirasto Joensuu Kypäräpuron uoman siirron pysyttäminen 1.9.2014 ISAVI/8/04.09/2013 60/2014/2
Suur-Savon Sähkö Oy Mäntyharju Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali 29.8.2014 ISAVI/21/04.09/2014 59/2014/2
Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy Kiuruvesi Kallion louhinta pohjavedenpinnan alapuolelta ja pohjavedenpinnan alentaminen louhintajaksojen ajaksi tilalla Petäjäselkä 263-414-6-89 29.8.2014 ISAVI/58/04.09/2013 57/2014/2
Joroisten kunta Joroinen Joroisselän rannan ruoppaus 22.8.2014 ISAVI/19/04.09/2014 56/2014/2
Lukkarinen Paavo Juha Lapinlahti Korpinen-järven Tulisaareen rakennetun pengertien pysyttäminen 22.8.2014 ISAVI/52/04.09/2013 55/2014/2
Juvonen Jaakko Leppävirta Kiesimäjoen rannan kaivu ja pengerlaiturin rakentaminen Unnukan Joensuunlahdella, Leppävirta 18.8.2014 ISAVI/20/04.09/2014 54/2014/2
Loukusa Erkki Kuopio Syvärin Tahkolahteen Nilsiän kylän kiinteistön Honkala edustalle rakennetun laiturin ja täytön pysyttäminen ja pysyvä käyttöoikeus vesialueeseen 4.7.2014 ISAVI/60/04.09/2013 52/2014/2
Juuan kunta Juuka Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Juuanjoen alitse ja valmistelulupa 27.6.2014 ISAVI/14/04.09/2014 51/2014/2
Kiteen kaupunki Kitee Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa 25.6.2014 ISAVI/15/04.09/2014 50/2014/2
Silventola Jukka ja Päivi Sinikka Mikkeli Vesistöpenkereen, maatuen ja laiturin pysyttäminen Saimaan Käenniemenselän Pikku Syväsaaren edustalla ja pysyvä käyttöoikeus tarvittavaan alueeseen vesialueella 491-876-12-1 18.6.2014 ISAVI/57/04.09/2013 49/2014/2
Kaavi-Juojärven kalastusalue ja Vaikkojoen kalastusalue

Kaavi, Juuka

 

Vaikkojoen koskien kalataloudellisen kunnostuksen määräajan jatkaminen 13.6.2014 ISAVI/79/04.09/2013 47/2014/2
Siilinjärven kunta Siilinjärvi Panninniemen edustan vesialueen ruoppaus Kevätön-järvellä 13.6.2014 ISAVI/71/04.09/2013 46/2014/2
Eeronrannan yksityistien tiekunta Polvijärvi Eeronrannan yksityistien päässä olevaan venevalkamaan kuuluvien aallonmurtajien ja ruoppausten pysyttäminen sekä venepaikkojen lisäämisen edellyttämät rakentamistoimet Höytiäisen vesialueella ja pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittaviin alueisiin 5.6.2014 ISAVI/42/04.09/2011 43/2014/2
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Lieksa 20 kV:n kaapelin rakentaminen Pielisen ja Jauhiaisen välisen salmen ali ja valmistelulupa 27.5.2014 ISAVI/1/04.09/2014 42/2014/2
Savon Voima Verkko Oy Lapinlahti Sähkökaapelin asentaminen Aluslammen eteläosasta lähtevän Atronjoen ali Tuovilannimeen 22.5.2014 ISAVI/68/04.09/2013 40/2014/2
Savon Voima Verkko Oy Kuopio Vesistökaapelin sijoittaminen Kallaveden Räsälänlahden Lapinsalmen poikki ja valmistelulupa 22.5.2014 ISAVI/8/04.09/2014 39/2014/2
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Varkaus Kuukanpuron sillan ja Ruokokosken kevyen liikenteen sillan rakentaminen, Kuukanpuron uoman siirto sekä valmistelulupa 21.5.2014 ISAVI/78/04.09/2013 38/2014/2
Järvi-Suomen Uittoyhdistys Savonlinna Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen sääntöjen vahvistaminen 20.5.2014 ISAVI/29/04.09/2013 37/2014/2
Ruunaan kalastusalue Lieksa Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus 16.5.2014 ISAVI/4/04.09/2014 36/2014/2
Pauli Laakkosen kuolinpesä Joensuu Kiinteistön Matoniemi 167-409-84-15 rannan edustalle Pyhäselän Hammaslahdessa rakennetun veneenlaskuluiskan ja aallonmurtajan sekä vesijättöalueen täytön ja ruoppauksen pysyttäminen, Joensuu 14.5.2014 ISAVI/66/04.09/2012 33/2014/2
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kontiolahti Kalliojoen sillan uusiminen 9.5.2014 ISAVI/76/04.09/2013 31/2014/2
Lautiaisen vesi- ja jätevesiosuuskunta Nurmes Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Saramojoen ali ja valmistelulupa 25.4.2014 ISAVI/56/04.09/2013 32/2014/2
Lieksan kaupunki Lieksa Kolin pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen 16.4.2014 ISAVI/81/04.09/2012 29/2014/2
Korhonen Martti Nurmes Pengertien ja siltojen rakentaminen Pielisen Kuokkastenjärvelle mantereen ja Linnasaasen sekä Linnasaaren ja Saikonsaaren välille 16.4.2014 ISAVI/63/04.09/2013 28/2014/2
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hirvensalmi, Joutsa, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju Tilapäinen poikkeaminen Puulan, Liekuneen ja Ryökäsveden säännöstelyä ja Kissakosken voimalaitoksella tapahtuvaa juoksutusta koskevista Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen 28.11.1964 nro 110/1964 lupaehdoista 11.4.2014 ISAVI/16/04.09/2014 30/2014/2
Savon Voima Verkko Oy Keitele 0,4 kV:n sähkökaapelin rakentaminen Kangasjoen ali 9.4.2014 ISAVI/2/04.09/2014 27/2014/2
Savonlinnan kaupunki, Satamalaitos Savonlinna Vuohisaaren syväväylän vesialueen määrääminen kauppamerenkulun vesiliikenteen käyttöön yleiseksi paikallisväyläksi 3.4.2014 ISAVI/62/04.09/2013 26/2014/2
Bär Anna-Liisa Kuopio Laiturin ja venevajan vesialueelle sijoittuvan osuuden rakentaminen kiinteistön Keloniemi 297-499-134-0 edustalle ja pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen Syvärin Tahkoselän Sääskiniemessä sekä valmistelulupa 2.4.2014 ISAVI/39/04.09/2013 24/2014/2
Mikkelin vesilaitos Mikkeli Jätevesiviemärin rakentaminen Kaatlammen ali ja valmistelulupa 26.3.2014 ISAVI/31/04.09/2013 21/2014/2
Mäntysaari-tiekunta Leppävirta Venevalkaman laajennus, ruoppaus ja laiturin rakentaminen Unnukan Vanhalahden vesijättöalueelle 25.3.2014 ISAVI/18/04.09/2013 23/2014/2
Pieksänkosken vesiosuuskunta

Kuopio ja

Siilinjärvi

Paineviemärin sijoittaminen Syvärin Tahkonselälle välille Aholansaari-Syvärinranta ja vesijohdon sijoittaminen Juurusveden Lapsikaarteeseen välille Viinaniemi-Kuivaniemi sekä valmistelulupa 24.3.2014 ISAVI/46/04.09/2013 22/2014/2
Kiteen Vesikunta Kitee Kajoon pohjavedenottamon rakentaminen, pohjaveden ottaminen ja valmistelulupa 21.3.2014 ISAVI/47/04.09/2013 19/2014/2
Immonen Irma ja Martti Joensuu Ruovikon poisto vesialueelta ruoppaamalla kiinteistön Rantala 167-444-31-175 edustalta Saimaan Pyhäselällä ja valmistelulupa 19.3.2014 ISAVI/66/04.09/2013 18/2014/2
Hotelli Sandels Oy Siilinjärvi Energiakaivojen rakentaminen kiinteistölle Siilinkulma (749-405-18-254) osoitteessa Toritie 1 14.3.2014 ISAVI/65/04.09/2013 17/2014/2
Fortum Espoo Distribution Oy Joensuu Keskijännitekaapelin asentaminen Iiksenjoen ali Karsikon ja Multimäen kaupunginosien alueella 13.3.2014 ISAVI/51/04.09/2013 16/2014/2
Tuominen Ville-Pentti ja Eeva-Riitta Lieksa Pielisen Ristiniemeen kiinteistön Käpälämäki (422-432-117-17) edustalle rakennetun aallonmurtajapenkereen ja kiinteän laiturin pysyttäminen ja pysyvä käyttöoikeus 14.3.2014 ISAVI/71/04.09/2012 15/2014/2
Iisalmen kaupunki / Iisalmen Vesi Iisalmi Paineviemärin sijoittaminen Iso-Iin vesistöön välillä Koljonvirran sairaala - Mansikkaniemi 5.3.2014 ISAVI/40/04.09/2013 14/2014/2
Leppänen Risto Liperi Vesistöön rakennetun kuivatuspenkereen poistaminen ruoppaamalla tilan Koivukumpu edustalta Saimaan Pyhäselällä 19.2.2014 ISAVI/61/04.09/2013 12/2014/2
Kontkanen Esa, Kari, Osmo ja Aune Lieksa Pielisen Hattusaaressa kiinteistön Tietävälä (422-405-8-44) alueella olevan rasitevenevalkaman edustalle rakennetun laiturin pysyttäminen ja käyttöoikeuspyyntö 12.2.2014 ISAVI/76/04.09/2012 10/2014/2
Savon Voima Verkko Oy Kuopio ja Rautavaara 0,4 kV:n kaapelin asentaminen suuntaporauksella Keyritynjoen ali neljässä eri paikassa 7.2.2014 ISAVI/50/04.09/2013 9/2014/2
Joensuun kaupunki Joensuu Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Iiksenjoen yli ja vesijohdon rakentaminen joen ali sekä valmistelulupa 31.1.2014 ISAVI/41/04.09/2013 7/2014/2
Juutinen Jorma Pieksämäki Valkeisen pohjapadon rakentaminen 29.1.2014 ISAVI/44/04.09/2013 5/2014/2
Etelä-Kuopion vesiosuuskunta Kuopio Vesi- ja viemärijohdon pysyttäminen Iso Koijärvessä ja pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittaviin alueisiin yhteisellä vesialueella 297-435-876-1 24.1.2014 ISAVI/69/04.09/2012 3/2014/2
Savonlinnan kaupunki Savonlinna Tuokkolanlahden sillan purkaminen ja uuden sillan rakentaminen 17.1.2014 ISAVI/53/04.09/2013 2/2014/2

 


Päivitetty