Oppilaitos- ja päiväkotirakentaminen

Eduskunta on hyväksynyt rahoituslain muutoksen, http://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20141410.pdf, jolla oppilaitosten perustamishankkeista on luovuttu  vuoden 2015  alusta.

Ennen vuotta 2015 valtionavustusta saaneista perustamishankkeista aluehallintovirasto tekee päätökset valtionavustuksen maksamisesta.

Aluehallintovirasto käsittelee valtionaputoiminnan lakkaamisesta johtuvat mahdolliset valtionavun palautukset.

 

Tietoa alueelta

Oppilaitosrakentaminen  - Lappi ja Pohjois-Suomi

Lapin aluehallintovirasto hoitaa oppilaitosrakentamisen tehtävät myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin ja Pohjois-Suomen alueilla:

- ylitarkastaja Marjatta Huhtala puh. 0295 017 394

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty