› Graafinen versio

Opetus

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa opetustoimen informaatio-ohjaus- ja kehittämistehtäviä sekä edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.

Opetustoimen tehtäviä AVIssa ovat: 

  • Peruspalvelujen saatavuuden arviointi
  • Sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset ja  oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt
  • Informaatio-ohjaus ja opetushenkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
  • Erilliset valtionavustukset oppilaitos- ja päiväkotirakentamishankkeisiin
  • Valtionavustukset osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma)
  • Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta
  • Kansainväliset asiat
  • Sivistystoimen varautumisasiat


Näet oman alueesi opetustoimen yhteyshenkilöt valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue-kohdasta oman alueesi.

Tietoa alueelta

Opetustoimen yhteyshenkilöt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa:

- opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska, puh. 0295 018 815
opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtaminen, suomenkielisten opetus- ja sivistystoimen asioiden koordinointi, Pirkanmaan valmius- ja varautumisasiat

- ylitarkastaja Marjut Mikkola, puh. 0295 018 562
opetushenkilöstön täydennyskoulutus, Erasmus+ ja Nortplus -ohjelmien aluetiedottaja, Keski-Suomen valmius- ja varautumisasiat, monialainen sidosryhmäyhteistyö          

- opetustoimen ylitarkastaja Toni Saarivirta, puh. 0295 018 816
koulutusjohdon ja opetushenkilöstön täydennyskoulutus, koulutukseen liittyvien alueellisten kehittämisverkostojen tukeminen, peruspalvelujen arviointi sekä yhteistyö yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden arviointi- ja tutkimustiedon tuottajien kanssa, yhteistyö opettajankoulutuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa

 

Oikeusturva-asiat:    oikeusturvayksikkö

- lakimies Anna Sahavirta, puh. 0295 018 839
Opetus-ja kulttuuritoimen kantelut

- ylitarkastaja Lea Liukku, puh.  0295 018 559
Opetus- ja kulttuuritoimen kantelut (varhaiskasvatus)

- lakimies Kreeta Pölönen, puh. 0295 018 584
Oikeusturva (valitukset, informaatio-ohjaus)        

          

- johdon assistentti, OKT vastuualueen johtajan sihteeri,  Marja-Leena Mäkelä, puh. 0295 018 565 koulujen loma-ajat, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen käytännön järjestelyt

- koulutussihteeri Sirkka Puttonen, puh. 0295 018 583
koulujen loma-ajat, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen käytännön järjestelyt

- koulutussihteeri Pirjo Jämsén-Ahonen, puh. 0295 018 545
koulujen loma-ajat, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen käytännön järjestelyt


Päivitetty