› Graafinen versio

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia, sille erikseen säädettyjä, opetuksen, varhaiskasvatuksen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtäviä omalla alueellaan. Kunnat vastaavat paikallisesti näiden tehtävien järjestämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia tehtäviä AVIssa ovat

  • peruspalvelujen saatavuuden arviointi
  • sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset, lausunnot sekä oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt
  • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen informaatio-ohjaus ja lyhytkestoinen täydennyskoulutus
  • valtionavustukset opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen kehittämishankkeisiin
  • erilliset valtionavustukset oppilaitos- ja päiväkotirakentamishankkeisiin
  • valtionavustukset liikunta- ja kirjastorakentamishankkeisiin
  • varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta
  • kansainväliset asiat
  • varautumisasiat

Aluehallintovirastoilla on yksi ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa. Palveluyksikön tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen koulutustoimen tehtävät perustamishankkeita koskevia tehtäviä lukuun ottamatta. Lisäksi palveluyksikkö toimii asiantuntijana ruotsinkielistä väestöä koskevissa, kirjastotoimeen ja oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvissä asioissa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) toimialaan kuuluvissa koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa.

AVI tekee yhteistyötä alueen ELY-keskusten kanssa peruspalvelujen arvioinnissa, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa sekä maahanmuuttajien kotouttamisasioissa.

Näet oman AVI-alueesi opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen henkilöstön valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta oman alueesi.

Lue lisää Minimoi

Tietoa alueelta

Opetus- ja kulttuuritoimi - Itä-Suomi

Albert Johanna opetustoimen ylitarkastaja p. 0295 016 889

Alho Henri nuorisotoimen ylitarkastaja p. 0295 016 517

Hiltunen Eeva kirjastotoimen ylitarkastaja p. 0295 016 513

Hyttinen Mervi tarkastaja p. 0295 016 519

Kohonen Kirsi nuorisotoimen ylitarkastaja p. 0295 016 514

Korhonen Leila ylitarkastaja p. 0295 016 224

Lehtola Kari opetustoimen ylitarkastaja p. 0295 016 917

Oksanen Laura suunnittelija p. 0295 016 150

Rantala Johanna ylitarkastaja p. 0295 016 506

Rimpiläinen Pirjo liikuntatoimen ylitarkastaja p. 0295 016 515

Rusi Pirkko kirjastotoimen ylitarkastaja p. 0295 016 518

Ruuska Matti johtaja p. 0295 016 521

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

 


Päivitetty