Oikeusturva - Opetus

Aluehallintovirasto (AVI) käsittelee sivistystoimen kantelut ja oikaisuvaatimukset sekä arvioi niiden pohjalta alueen oikeusturvan tilaa ja toteutumista yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan näkökulmasta.

AVI antaa näihin tehtäviin liittyvää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. 

Lainsäädännön mukaan koulutuksen järjestäjällä on ensisijainen vastuu oppilaiden ja opetushenkilöstön oikeusturvan toteutumisesta. Oppilaiden oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty koulutuksen lainsäädännössä.

Tietoa alueelta

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen oikeusturva-asioita Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa hoitavat:

  • opetustoimen ylitarkastaja Taru Terho, puh. 0295 018 814 (varhaiskasvatusta koskevat kantelut)
  • opetustoimen ylitarkastaja Mirja Kivikangas, puh. 0295 018 669 (varhaiskasvatusta koskevat kantelut)
  • lakimies Kreeta Pölönen, puh. 0295 018 584 (oppilas- ja opiskelija-asioita koskevat oikaisuvaatimukset)
  • lakimies Anna Sahavirta, puh. 0295 018 839 (opetus-ja kulttuuritoimen kantelut)

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty