› Graafinen versio

Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla.

-    nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2017 -2019 alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö


Monialainen yhteistyö ohjaus- ja palveluverkostoissa

Aluehallintovirastot keräävät tietoa kuntien nuorisotyön palveluiden tilasta säännöllisin väliajoin sekä arvioivat kunnille asetettujen lakisääteisten tehtävien toteutumista. Keväällä 2018 arvioidaan vuonna 2017 voimaan tulleen nuorisolain (1285/2016) 9 §:ssä säädetyn Monialaisen yhteistyön toteutumista kunnissa. 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostot sekä nuorisotyön palvelujen kattavuus vuonna 2017 -niminen kysely on lähetetty kuntien nuorisotoimesta vastaaville viranomaisille huhtikuussa 2018. Kyselyssä selvitetään monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan lisäksi kuntien nuorisotyön palvelujen kattavuutta.

Arvioinnin tavoitteena on selvittää monialaisen yhteistyöverkoston roolia ja toimintaa kaikkien kunnan nuorten asioiden edistämisessä ja nuorten palveluiden kehittämisessä. Kyselyn tuloksista laaditaan raportti ja osa tuloksista julkistetaan myös nuorisotilastot.fi -sivustolla.

Kyselyyn pääsee tutustumaan tästä linkistä:

https://www.avi.fi/documents/10191/2098389/Nuorten_palveluverkostot_2017

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Nuoriso - Lappi

Henkilöt, joilta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393
- suunnittelija Susanna Lammassaari, puh. 0295 017 383
- osastosihteeri Mika Petramaa, puh. 0295 017 399

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty