› Graafinen versio

Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla.

-    nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2017 -2019 alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö


Monialainen yhteistyö ohjaus- ja palveluverkostoissa

Aluehallintovirastot keräävät tietoa kuntien nuorisotyön palveluiden tilasta säännöllisin väliajoin sekä arvioivat kunnille asetettujen lakisääteisten tehtävien toteutumista. Keväällä 2018 arvioidaan vuonna 2017 voimaan tulleen nuorisolain (1285/2016) 9 §:ssä säädetyn Monialaisen yhteistyön toteutumista kunnissa. 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostot sekä nuorisotyön palvelujen kattavuus vuonna 2017 -niminen kysely on lähetetty kuntien nuorisotoimesta vastaaville viranomaisille huhtikuussa 2018. Kyselyssä selvitetään monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan lisäksi kuntien nuorisotyön palvelujen kattavuutta.

Arvioinnin tavoitteena on selvittää monialaisen yhteistyöverkoston roolia ja toimintaa kaikkien kunnan nuorten asioiden edistämisessä ja nuorten palveluiden kehittämisessä. Kyselyn tuloksista laaditaan raportti ja osa tuloksista julkistetaan myös nuorisotilastot.fi -sivustolla.

Kyselyyn pääsee tutustumaan tästä linkistä:

https://www.avi.fi/documents/10191/2098389/Nuorten_palveluverkostot_2017

Tietoa alueelta

Nuorisotoimen yhteyshenkilöt Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, puh. 0295 018 051
- nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, lähialueyhteistyö, nuorisotoimen hankkeet, nuorisotyön kehittäminen, peruspalvelujen arviointi, kansainväliset asiat

nuorisotoimentarkastaja Arja Randell, puh. 0295 018 305
- lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta, nuorisotoimen valmistelu- ja talousasiat


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty