Muutoshakemukset ja -ilmoitukset

Mikäli palvelun tuottaja muuttaa toimipaikkansa toiseen osoitteeseen, laajentaa toimintaansa uuteen toimipaikkaan luvan myöntäneen aluehallintoviraston toimialueella, lisää uusia palvelualoja tai palvelun tuottajan terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja vaihtuu, asiasta on tehtävä luvan muutoshakemus luvan myöntäneelle aluehallintovirastolle.

Huom! Mikäli toiminta laajenee toisen aluehallintoviraston alueelle, palvelun tuottajan on haettava kokonaan uutta lupaa Valviralta.

Sähköinen asiointipalvelu

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille: sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköinen asiointi helpottaa hakijaa. Sähköisessä asioinnissa voi:

  • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
  • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
  • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
  • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
  • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi Valvira.fi -palvelussa.
 

Lomakkeet

Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset asiakirjat lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon.


Toimipaikan muuttamista/toimipaikan lisäämistä koskevaan luvan muutoshakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

1. Hakemus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen

2. Liite "Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ja henkilökunta" jokaisesta toimipaikasta.
3. Mikäli yritys toimii toisen terveydenhuollon palveluja tuottavan yrityksen tiloissa, kopio tehdystä sopimuksesta.
4. Mikäli yritys toimii ns. omissa tiloissa, toimintayksikön pohjapiirustus ja tarkastuskertomus. Mikäli toimitilojen tarkastusta ei ole suoritettu, tarkastuksen voi tilata kunnan/kaupungin terveysvirastosta. Terveydenhuollon palvelujen antamiseen käytettävät tilat ja laitteet on tarkastettava ennen niiden käyttöönottoa.
5. Lopetusilmoitus, mikäli toiminta päättyy aiemmassa toimipaikassa.

Uutta palvelualaa / uusia palvelualoja koskevaan luvan muutoshakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

             1. Hakemus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen
             2. Liite "Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ja henkilökunta" jokaisesta toimipaikasta

Uutta terveydenhuollon palveluista vastaavaa johtajaa koskevaan luvan muutoshakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

            1. Hakemus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen
            2. Liite "Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ja henkilökunta" jokaisesta toimipaikasta
            3. Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan CV/ansioluettelo

Toiminnan loppumisesta ja toiminnan lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus luvan myöntäneelle viranomaiselle. Kun palvelun tuottajan toiminta loppuu kokonaan, tulee ilmoitus tehdä viimeistään 31.3., jotta välttyy kuluvan vuoden vuosimaksun perimiseltä.

Päivitetty