Matka-avustus

Kunta voi hakea kirjastohenkilöstölle matka-avustusta kansainvälistymiseen, kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin ja koulutuksiin sekä Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin tilaisuuksiin. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköisen asiointipalvelun https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ kautta aluehallintovirastoon hyväksyttäväksi ennen matkaa.

Hakemukseen tulee matkustajan tiedot ja nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön yhteystiedot. Harkinnanvarainen matka-avustus voi kattaa osallistumisesta, yöpymisestä ja matkustamisesta aiheutuvia kustannuksia. Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan valtion matkustussääntöä. Avustus voi kattaa matkan kustannuksista enintään 80 %. Myönnetyt matka-avustukset maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle kunnan tilille. Matkan jälkeen aluehallintovirastoon toimitetaan tiliselvitys ja vapaamuotoinen matkaraportti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Sähköinen asiointipalvelu

Valtion matkustussääntö

Tietoa alueelta

Etelä-Suomen AVIn myöntämät kv-matka-avustukset 2018


Päivitetty

lomakkeet