Luvat

Eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain sekä tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain mukaiset lupa-asiat kuuluvat aluehallintovirastolle (AVI). Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa